Portaiden rakentaminen

Maastoportaiden rakentaminen on pihatöiden yksi vaativimpia työvaiheita. Onnistunut porrasratkaisu vaatii huolellisuutta sekä mitoituksessa että toteutustyössä.

Portaiden on oltava turvalliset ja lisäksi miellyttävät kulkea, ne voivat olla myös keskeinen osa pääsisäänkäyntiä, joten ulkonäölläkin on väliä. Usein portaita täydentävät erilaiset muurirakennelmat sekä kasvillisuus valaistuksineen.

Maastoportaiden rakennusmateriaaleina voidaan käyttää pihakiviä ja -laattoja sekä reuna- ja muurikiviä. Niitä voidaan myös yhdistää keskenään. Yksinkertaisin tapa toteuttaa pitkäikäiset ulkoportaat on rakentaa ne jämäköistä betonisista porraskivistä, joiden mitoituksessa on valmiiksi huomioitu ulkoportaille sopiva nousu ja etenemä.

Pohjatyöt

Kuten kaikkien rakenteiden perustamistöiden, myös ulkoportaiden pohjausten laajuus riippuu vallitsevista olosuhteista, jotka on aina tarkistettava tapauskohtaisesti. Portaiden pohjat tehdään routimattomiksi ja kantaviksi pihakiveyksien pohjauksia mukaillen (kts. pohjien rakentaminen)

Mitoitus

Ulkoportaiden mitoitus vaatii tarkkoja laskelmia paikan päällä maastossa.  Rakennettaessa portaat muurirakennelmien väliin, on rappujen ja rapuissa käytettävien materiaalien mitat hyvä olla tiedossa jo muureja tehtäessä. Käytettäessä valmiita rappu-/porraskiviä, portaiden leveys kannattaa mitoittaa valmiiden tuotteiden mittojen mukaisiksi leikkuutyön välttämiseksi.

Suomen rakentamismääräyskokoelma suosittelee kattamattomien ja lämmittämättömien ulkoportaiden etenemäksi vähintään 390 millimetriä ja nousuksi enintään 130 millimetriä.  Katettujen tai lämmitettyjen ulkoportaiden etenemän on suositeltavaa olla vähintään 300 millimetriä ja nousun enintään 160 millimetriä. Näillä mitoilla raput ovat turvalliset kulkea myös talviolosuhteissa.

Luiskan korkeus ja pituus määrittävät miten monta rappuaskelmaa turvallisesti kuljettavat portaat tarvitsevat. Laskentakaavoja on useampia. Yksi tapa on mitata vaaituskojeella tai vatupassia ja mittanauhaa apuna käyttäen luiskan kokonaiskorkeus tulevien askelmien kohdalta. Saatu lukema jaettuna halutulla askelmakorkeudella (13 cm) antaa portaiden lukumäärän. Etenemä yksittäiselle askelmalle saadaan puolestaan mittaamalla luiskan vaakatasomitta, joka jaetaan aiemmasta laskutoimituksesta saadulla portaiden lukumäärällä.

Mittaa vaaituskojetta, tai vatupassia ja mittanauhaa apuna käyttäen tulevien rappujen kohdalta luiskan kokonaiskorkeus. Saatu lukema jaettuna halutulla askelmakorkeudella (12 – 16 cm) antaa rappujen lukumäärän.
Etenemä yksittäiselle askelmalle saadaan mittaamalla luiskan vaakatasomitta, joka jaetaan aiemmasta laskutoimituksesta saadulla rappujen lukumäärällä.

Laskentaesimerkki:

  • Luiskan korkeus = 90 cm
  • Askelman korkeus =13 cm
  • Rappujen lukumäärä 90 : 13 = 7
  • Luiskan vaakatasomitta = 275 cm
  • Askelman etenemä = 275 : 7 = 39,3 cm

Turvallisen liikkumisen kannalta on tärkeää että portaiden nousut ja etenemät ovat kaikissa askelmissa samanlaiset. Tarvittaessa luiskaa on muotoiltava sopivaan kaltevuuteen.

Rakentaminen

Toteuttipa portaat mistä materiaalista tahansa työ alkaa ja etenee aina alimmasta porrasaskelmasta ylöspäin askel kerrallaan.  Pieni alaspäin kaato etenemässä takaa ettei vesi keräänny rapuille ja aiheuta ylimääräistä liukkautta säiden viiletessä ja veden jäätyessä.

Maastoportaat syntyvät joutuin rakentamalla ne käyttäen massiivisia rappu- ja porraskiviä. Huomioitavaa kuitenkin on että raskaimpien kivien käsittely vaatii konetyöapua sekä asianmukaiset nostoraksit työn onnistumiseksi.

Erilaisista pihakivistä ja -laatoista tehtävät porrasratkaisut ovat käsipelin helpommin toteutettavissa. Työ vaatii kuitenkin huomattavan paljon enemmän aikaa kuin portaiden toteutus valmiista rappu- ja porraskivistä.

Pihakivistä- ja laatoista rappuja tehtäessä on oleellista varmistaa portaiden nousuosuuteen käytettävien kivien paikoillaan pysyminen tarvittaessa betonimassan avulla. Pitkäikäiset raput voidaan tehdä myös valamalla portaiden runko betonista ja verhoamalla valu betonikivin tai laatoin. Työvaiheita on paljon valumuotin teosta raudoituksiin, mistä syystä ko. tekniikkaa käytetään yleisimmin julkisessa rakentamisessa.

Vinkki

Talvista liukkautta estämään voidaan asentaa valamalla tehtyihin rappuihin betonilattioissa käytettävää lämpökaapelia, joka sulattaa jään ulkoportailta ja vähentää lumitöitä. Kaapeli asennetaan rappujen etenemäosaan noin 7 cm:n asennusvälillä. Kaapeleiden asennukseen ja lämmönsäätelyyn liittyvistä yksityiskohdista kannattaa neuvotella sähköalan asiantuntijoiden kanssa.