Yleispätevä ohjeistus kiveysten pohjausten rakentamiseen:

Routiva pohjamaa ja routaeristeiden käyttö

Routivan pohjamaan massojen vaihto on kohtuullinen routaeristelevyjä käytettäessä.  Pohjaus ja routaeristys ulotetaan vähintään 0,5 m metriä leveämmäksi mitä kivettävä alue. Kiveyksen ulkopuoliselle alueelle ulottuvalla suojauksella eliminoidaan roudan pääsy routivaan pohjamaahan kiveyksen alle.

Routaeristeinä käytetään ulkokäyttöön soveltuvia EPS tai XPS solumuovieristelevyjä. Kevyesti liikennöidyillä piha-alueilla riittää EPS 120 Routa eristelevy. Mikäli pihalla on raskaampaa liikennettä, suositellaan EPS 200 Routa eristelevyn käyttöä.

Työvaiheet:

 1. Eristelevyjä käytettäessä routivaa maata poistetaan yleensä 50-60 cm. Maapohja muotoillaan suunniteltuun kaltevuuteen ja kaivannon pinta tasataan kivettömällä hiekalla.
 2. Eristelevyt ladotaan hiekalle tiiviisti kiinni toisiinsa rakoja jättämättä. Eristekerroksen paksuus riippuu maan routivuuden lisäksi muun muassa alueen talviaikaisesta käytöstä.
 3. Levyjen päälle levitetään noin 10 cm:n paksu tasainen kerros kivetöntä hiekkaa.
 4. Kaivanto täytetään murskesoralla. Murskeella, jossa on hienoaines mukana, on erinomaiset tiivistymisominaisuudet. Karkeampi kiviaines takaa hyvän kantavuuden. Sopiva raekoko kantavana kerroksena käytettävälle murskeelle on 0-32 mm. Pinnan tasaus ja kallistusten hienosäätö tehdään hienojakoisemmalla, 0-16 mm murskesoralla. Murskesora tiivistetään kerroksittain tärylevyllä.
 5. Kantavan kerroksen päälle levitetään lopuksi 2-5 cm:ä paksu tasavahva kerros kivetöntä asennushiekkaa tai kivituhkaa (raekoko 0-8 mm, tai pienempi). Asennushiekka tasataan suoran oikolaudan avulla.

Routivan pohjamaan pohjaus ilman routaeristelevyjä

Mikäli kiveyksen pohjaustyöhön routivilla mailla ei käytetä routaeristelevyjä on kaivusyvyys ja -laajuus sekä näin myös massojen vaihdon tarve huomattavasti suurempi kuin routaeristelevyjä käytettäessä.  Kaivusyvyys saattaa ulottua jopa 1,5-2 metriin.

Työvaiheet:

 1. Routiva maa poistetaan maaperätutkimuksen suosittelemaan syvyyteen, maapohja muotoillaan suunniteltuun kaltevuuteen ja tasataan. Maapohjan päälle levitetään suodatinkangas, joka estää alla olevan pohjamaan ja päälle tulevan sora-aineksen sekoittumisen.
 2. Kantavaksi kerrokseksi käytettävän murskesoran sopiva raekoko on 0-32 mm
 3. Pinnan tasaus ja kallistusten hienosäätö tehdään hienojakoisemmalla, 0-16 mm murskesoralla.
 4. Sorakerrokset tiivistetään kerroksittain tärylevyllä.
 5. Kantavan kerroksen päälle levitetään 2-5 cm:ä paksu tasavahva kerros kivetöntä asennushiekkaa tai kivituhkaa (raekoko 0-8 mm, tai pienempi). Asennushiekka tasataan suoran oikolaudan avulla ja tiivistetään.

Routimaton pohjamaa

Routimaton pohjamaa tarkoittaa, että pihan pohjamaa on vettä läpäisevää, routimatonta hiekkaa tai soraa. Routimatonta maata työstettäessä kiveyksien pohjaksi massojen vaihdon tarve on vähäinen.

Työvaiheet:

 1. Pintamaa poistetaan.
 2. Maapohja muotoillaan suunniteltuun kaltevuuteen.
 3. Autolla liikuttavilla alueilla tasatun pohjamaan päälle levitetään kantavaksi kerrokseksi murskesoraa (raekoko 0-32 mm). Kantavan kerroksen pinnan hienosäätöön käytetään 0-16 mm murskesoraa. Jalan liikuttavilla alueilla 0-16 mm murskesora palvelee myös kantavana kerroksena. Sora-ainekset tiivistetään kerroksittain.
 4. Kantavan kerroksen päälle levitetään 2-5 cm:ä paksu tasavahva kerros kivetöntä asennushiekkaa tai kivituhkaa (raekoko 0-8 mm, tai pienempi). Asennushiekka tasataan suoran oikolaudan avulla.

Pintakallistukset

Pinnat kallistetaan aina rakennuksista poispäin. Minimikallistus on 2 % eli yhden metrin matkalla kallistus on 2 cm. On tärkeä muistaa, että kaltevuudet huomioidaan ja tehdään jo pohjatöiden yhteydessä.


11eristys sa3SA-POHJAUSxasennus ja linjalankaSAkivi28