Pohjien rakentaminen

Pohjatöiden työvaiheet:

Routimaton pohjamaa

Routimaton pohjamaa tarkoittaa, että pihan pohjamaa on vettä läpäisevää, routimatonta hiekkaa tai soraa.

työvaiheet:

 1. Pintamaa poistetaan.
 2. Maapohja muotoillaan suunniteltuun kaltevuuteen.
 3. Tasatulle pohjamaalle levitetään kantavaksi kerrokseksi esimerkiksi murskesoraa (raekoko 0-32 mm). Kantavan kerroksen maa-ainekset tasataan ja tiivistetään 200 mm:n kerroksin täryttämällä.
 4. Kantavaan kerrokseen tehdään tarvittavat kaadot ja profiloinnit.
 5. Kantavan kerroksen päälle levitetään suodatinkangas ja tämän päälle n. 2-5 cm:n asennushiekkakerros tai kivituhkaa, raekoko esim. 0-8 mm. Asennushiekkakerros tasataan suoran linjalaudan avulla.
 6. Kivet asennetaan asennushiekan päälle.

Routiva pohjamaa

Jos pohjamaa on routivaa savea tai hiesua, turvetta tai liejua, se korvataan kantavalla maa-aineksella. Samalla tehdään tarvittaessa salaojitus. Päällysteen käyttötarkoitus, kuormitus ja maaperän laatu vaikuttavat siihen, kuinka syvältä routivaa maata poistetaan ja käytetäänkö routaeristelevyjä.

työvaiheet:

 1. Routiva maa poistetaan tarvittavaan syvyyteen, maapohja tasataan ja sen päälle levitetään suodatinkangas. Se estää alla olevan pohjamaan ja päälle tulevan murskeen sekoittumisen.
 2. Kaivantoa täytetään murskesoralla. Murskeella, jossa on hienoaines mukana, on erinomaiset tiivistymisominaisuudet, ja karkeampi kiviaines puolestaan takaa hyvän kantavuuden. Sopiva raekoko on esimerkiksi 0-32 mm. Murskesoran levityksen ja tasauksen jälkeen kantava kerros tiivistetään tärylevyllä.
 3. Kantavan kerroksen päälle levitetään n. 2-5 cm:n kostea asennushiekkakerros tai kivituhkaa, raekoko esim. 0-8 mm. Asennushiekkakerros tasataan suoran oikolaudan avulla.
 4. Kivet asennetaan asennushiekan päälle.

Routiva pohjamaa ja routaeristeiden käyttö

Kaivutyötä ja massanvaihtoa on mahdollisuus vähentää käyttämällä routaeristelevyjä.

Mikäli kiveyksen ulkopuolinen reuna-alue jätetään talvisin auraamatta, ulotetaan routasuojaus n. 60 cm tulevaa kiveystä leveämmäksi. Jos kiveyksen ulkopuolinen alue pidetään talvella lumesta vapaana, tulee routasuojaus ulottaa 1,2- 2 m kiveystä leveämmäksi. Kiveyksen ulkopuoliselle alueelle ulottuvalla suojauksella eliminoidaan roudan pääsy routivaan pohjamaahan kiveyksen alle.

Routaeristeinä käytetään EPS- tai XPS – solumuovilevyjä. Kevyesti liikennöidyillä piha-alueilla riittää EPS 120 Routa -levy. Mikäli pihalla on raskaampaa liikennettä, suositellaan EPS 200 Routa -levyn käyttöä.

työvaiheet:

 1. Eristelevyjä käytettäessä routivaa maata poistetaan vähintään 50 cm. Kaivannon pohjalle levitetään 10 cm kerros kivetöntä hiekkaa, joka tasataan huolellisesti.
 2. Eristelevyt ladotaan hiekalle tiiviisti kiinni toisiinsa rakoja jättämättä.
 3. Levyjen päälle levitetään noin 10 cm vahvuinen kerros samaa kivetöntä hiekkaa, mitä käytetään pohjan tasauksessa.
 4. Kaivantoa täytetään murskesoralla. Murskeella, jossa on hienoaines mukana, on erinomaiset tiivistymisominaisuudet, ja karkeampi kiviaines puolestaan takaa hyvän kantavuuden. Sopiva raekoko on esimerkiksi 0-32 mm. Murskesoran levityksen ja tasauksen jälkeen kantava kerros tiivistetään tärylevyllä.
 5. Kantavan kerroksen päälle levitetään n. 2-5 cm:n kostea asennushiekkakerros tai kivituhkaa, raekoko esim. 0-8 mm. Asennushiekkakerros tasataan suoran oikolaudan avulla.
 6. Kivet asennetaan asennushiekan päälle.

Pintakallistukset

Pinnat kallistetaan aina rakennuksista poispäin. Minimikallistus on 2 % eli yhden metrin matkalla kallistus on 2 cm. On tärkeä muistaa, että kaltevuudet huomioidaan ja tehdään jo pohjatöiden yhteydessä. Kuivatuksen tarve tarkistetaan aina tapauskohtaisesti ja täytyy huomioida, ettei vesiä saa luvatta johtaa naapuritontille.

 

 

11eristys sa

3SA-POHJAUS

14kivilavat sa

xasennus ja linjalankaSA

Pohjatyö

kivi28

13linjalanka

xsaumausSA

Pihakivi.com – Tietoa piharakentamisesta

Pihakivi.com sivusto on pihasuunnittelun, -rakentamisen ja

kunnostamisen idea- ja tietopankki.

Sivustoa ylläpitävät Betoniteollisuus ry ja suomalaiset

pihakivivalmistajat.

JÄIKÖ ETSIMÄSI TIETO LÖYTYMÄTTÄ?

Pyrimme kehittämään sivuja  koko ajan palvelemaan

paremmin lukijoidemme tarpeita.

Lähetä risuja tai ruusuja tekijöille tai kysy lisätietoja täältä ».

 • BETONILAATTA OY

  Alakyläntie 3 20250 Turku Puh. 02 511 8800 www.betonilaatta.fi
 • LAMMIN BETONI OY

  Paarmamäentie 8 16900 Lammi Puh. 020 753 0400 www.lamminbetoni.fi
 • RAKENNUSBETONI- JA ELEMENTTI OY

  Kukonkankaantie 8 15880 Hollola Puh. 03 877 200 www.rakennusbetoni.fi
 • LAKAN BETONI OY

  PL 42 (Linnunlahdentie 2, 4a) 80101 Joensuu Puh. 0207 481 200 www.lakka.fi
 • RUDUS BETONITUOTE OY

  Pronssitie 1 00440 Helsinki Puh. 020 4474 301 www.rudus.fi

 • LUJABETONI OY

  Harjamäentie 1 71800 Siilinjärvi Puh. 020 789 5500 www.lujabetoni.fi
 • HB-BETONITEOLLISUUS OY

  Laastitie 1 40320 Jyväskylä Puh. 020 788 1800 www.hb-betoni.fi
 • NAPAPIIRIN BETONI OY

  Jämytie 2 96910 Rovaniemi Puh. 020 7933 200 www.napapiirinbetoni.fi
 • BETONITEOLLISUUS RY

  PL 381 (Unioninkatu 14) 00131 Helsinki Puh. 09 12991 www.betoni.com
JÄIKÖ ETSIMÄSI TIETO LÖYTYMÄTTÄ? Pyrimme kehittämään sivuja palvelemaan koko ajan paremmin teidän tarpeitanne. Lähetä risuja tai ruusuja tekijöille tai kysy lisätietoja täältä »