Huolella tehty pohja – kestävä kiveys

Asianmukainen pohjaustyö on onnistuneen pihakiveyksen perusta.  Pohjien työstämisessä on puolestaan avainasemassa kokenut ja osaava konekuski.

Sääolosuhteet Suomessa edellyttävät poikkeuksetta routivien maalajien, esimerkiksi saven ja hiesun korvaamista hiekka- ja/tai sorapitoisella maa-aineksella. Myös turve- ja liejumaat vaihdetaan routimattomaan maa-ainekseen.

Pihakiveyksen pohjatöissä ei kannata tinkiä, sillä huolellinen pohjaus varmistaa kestävän kiveyksen.  Mikäli käytössä on piha- ja valaistussuunnitelma, on avoimia kaivantoja pohjaustyövaiheessa mahdollisuus hyödyntää esimerkiksi pihavalojen vaatimien kaapeleiden upottamiseen.  Koneen myllätessä tontilla kannattaa lisäksi samoin tein kaivattaa istutuskuopat tuleville istutuksille.

Kallistukset

On tärkeä muistaa, että kaltevuudet huomioidaan, ja tehdään jo pohjamaan muotoilun yhteydessä. Kallistusten hienosäädöt tehdään kiveyksen pohjia työstettäessä. Pinnat kallistetaan aina rakennuksista poispäin. Minimikallistus on 2 % eli yhden metrin matkalla kallistus on 2 cm.

Maaperätutkimus avuksi

Jokainen piha on erilainen, niin myös pohjauksien tarve. Tarkkaa ohjetta miten syvältä tai laajalta kaivaa on vaikea sanoa ilman maaperätutkimusta. Myös mahdollisen kuivatuksen tarve ja menetelmät tarkistetaan aina tapauskohtaisesti. Maaperätutkimuksesta ilmenee mm. maaperän kantavuus, kosteusolosuhteet ja kerrostumien koostumus. Se kannattaa teettää jo ennen talon rakentamisen aloittamista.

Pohjien rakentaminen