Pohjatyöt

Muurin huolellinen perustaminen on rakenteen paikoillaan pysymisen kannalta ratkaisevan tärkeää. Pohjat tehdään pihan kiveysten tavoin routimattomiksi routaeristelevyjä hyödyntäen (kts. Kiveyksen pohjatyö). Pohjat työstetään ja routaeristetään reilusti muuria leveämmäksi. Perustuksen kuivatuksesta huolehditaan tarvittaessa salaojituksen avulla.

Muurin korkeuden noustessa yli 70 cm:n perustukseksi suositellaan betonianturaa. Pohjausten, sekä erillisen anturan mitoitus ja tarpeellisuus, määritetään aina tapauskohtaisesti. Korkeat tukirakenteet vaativat usein myös rakennusluvan, tai vähintäänkin toimenpideilmoituksen. Lupa-asiat ovat paikkakuntakohtaisia, ja ne kannattaa tarkistaa oman kaupungin tai kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta ennen muurin pystytykseen ryhtymistä.

Veden kerääntyminen muurirakennelmien sisäpuolelle eliminoidaan muurin alaosaan asennettujen salaojaputkien avulla.

Muurikivien asennus

Valmistajien kotisivuilta löytyvät tarkat asennusohjeet erityyppisten muurikivien ja muurirakenteiden asentamiseksi.

Huolellinen pohjatyö ja aloitus varmistavat onnistuneen muurirakennelman olipa kivityyppi sitten mikä tahansa. Kun muurin alin kerros asennetaan tarkasti vaakasuoraan, muurista tulee suora ja ryhdikäs.

Reiällisten muurikivien sekä erilaisten sileäsivuisten ja lohkopintaisten muurituotteiden rakenne mahdollistaa matalien muurirakenteiden ohella massiivisten tukimuurien rakentamisen. Muuri ladotaan limittäin kivi kerrallaan ja viimeistellään umpinaisella kansikivellä siistin ylimmän kerroksen aikaansaamiseksi. Syntyvä seinämä on pystysuora, ja molemmat julkisivut siistejä, mikä mahdollistaa ko. kivien käytön myös aitana.   Tarvittava lujuus saadaan käyttämällä pystyaukoissa vahvistuksena harjaterästä, ja täyttämällä reiät tai osa niistä betonimassalla. Mitä useampi reikä valetaan umpeen massalla, sitä vahvempi muurista tulee. Suorakaiteen muotoisia umpinaisia muurikiviä voidaan ankkuroida toisiinsa liimalla.

Tietyillä muurikivityypeillä muuri voi olla myös hieman taaksepäin kallistuva, jolloin kivet lukkiutuvat toisiinsa ja rakenne on luja maapainetta vastaan.

Mikäli muuriin tulee suora kulma, kivien latominen aloitetaan yleensä aina kulmasta. Linjalangat pingotetaan kulmasta muurin kumpaankin suuntaan, niin että ne osoittavat muurikiveyksen suoran linjan sekä varmistaen halutun kulman.  Muurikivet asennetaan niin että kivien pystysaumat tulevat limittäin, jolloin rakenne on mahdollisimman tukeva ja huolitellun näköinen. Joillain muurikivityypeillä ylin kerros ladotaan ns. kansikivillä huolitellun lopputuloksen varmistamiseksi.

Asennusta helpottamaan ja kivien leikkaamista vähentämään on joihinkin muurikivityyppeihin saatavilla puolikkaita kiviä, kulmakiviä ja lopetuskappaleita.

Muurikivien halkaisu

Nykyaikaiset, yleisimmin käytetyt muurikivityypit ovat tehtaalla valmiiksi työstettyjä. ”Vanhan mallin” halkaistavat muurikivet halkaistaan työmaalla laittamalla  kivi maahan vaakasuoraan niin että se lepää kahden korokkeen päällä. Halkaisu-uraan asetetaan leveäteräinen meisseli tai lattarauta, jota lyödään moskalla muutamalla terävällä iskulla eri kohdista. Halkaisuun voidaan käyttää myös rautakankea. Näin yhdestä kivestä saadaan kaksi käyttökelpoista kappaletta, joiden murrettu halkaisupinta jää asennettaessa näkyviin muodostaen kauniin, elävän näköisen pystypinnan.

Muurin taustan täyttäminen

Ennen muurin taustan täyttämistä, tai istutuskaukalon multatäyttöä, maa-aineksen kanssa kosketuksiin tulevaa muurin seinämää vasten asennetaan patolevy estämään kosteuden ja mullan pääsy rakenteeseen.