Kiveyksen asennus lyhyesti

1. Merkintä maastoon

Mittaa ja merkkaa kivettävä alue maastoon. Tarkista ennen kaivutöiden aloittamista alueella mahdollisti olevien sähkö- ym. kaapeleiden ja putkistojen sijainti.

2. Pohjatyöt

Tee routivien maakerrosten poisto (huomio että asennusalustan sorakerrokset ja eristystyöt tehdään aina pinnoitettavaa aluetta laajemmalle alueelle). Upota samalla avoinna oleviin kaivantoihin esim. tulevien pihavalojen vaatimia asennuksia.

Routivien maa-ainesten poistamisen jälkeen muotoile kaivannon pohja suunniteltuun kaltevuuteen, asenna tarvittaessa eristelevyt, tasoita kaivanto kivettömällä hienojakoisella sora-aineksella ja tiivistä.

Tämän jälkeen täytä kaivanto kerroksittain kantavalla ja routimattomalla maa-aineksella välillä huolellisesti tiivistäen.

Tarkista ennen asennushiekan levittämistä, että kantavan kerroksen pinta on tasainen, asianmukaisesti tiivistetty, ja että kallistukset on tehty suunnitelman mukaisesti. Tarkistus tehdään oikolaudalla ja vesivaa´alla.

3. Asennusalusta

Levitä tasatun, kantavan kerroksen päälle n. 3 cm:n tasavahvuinen asennuskerros hienoa hiekkaa tai kivituhkaa, raekoko 0–8 mm. Asenna hiekan tasaamisen helpottamiseksi kantavan kerroksen päälle apuohjureiksi esim. rautaiset t-kiskot vähintään parin prosentin kallistuksella rakennuksesta poispäin. Tarkista vielä pinnan kallistus.

Tasaa asennuskerros suoraa lautaa t-kiskojen päällä vetäen. Aloita pihakivien latominen kiinteästä rakenteesta ulospäin edeten. Asenna kivet ja -laatat tiiviisti toisiinsa suunnitellun ladontamallin mukaisesti. Lado aina valmiin kivipinnan päältä ja vältä liikkumista tasoitetun asennuskerroksen päällä.

4. Linjalangalla kivet suoraan

Käytä apuna linjalankaa koko ladontatyön ajan. Se varmistaa kiveyksen saumojen suoruuden.

5. Kivien leikkaus

Pihakiveys vaatii usein leikkaamista viimeistellyn lopputuloksen aikaansaamiseksi. Leikkaa kivet esim. timanttiterällä varustetulla kulmahiomakoneella, polttomoottori- ja pöytämallin kivisahalla. Ole erityisen huolellinen ja muista suojata silmäsi ja korvasi! – Voit myös katkaista pihakivet giljotiinityyppisellä katkaisulaitteella.

6. Reunojen tuenta

Asenna upotettava reunatuki ennen päällysteen asentamista, jotta voit asentaa päällysteen reunakiviin tukeutuvan, tiivistetyn asennuskerroksen päälle. Asenna matala reunatuki tai -lista latomisen jälkeen kivituhkalla tai murskeella tukien ennen päällystekivien tärytystä.

7. Saumaus

Saumaa lopuksi kiveys hienolla hiekalla. Harjaa hiekka kiveyksen saumoihin ja tiivistä valmis betonikiveys max. 80–100 kg:n painoisella tärylevyllä. Harjaa tärytyksen jälkeen saumoihin lisää saumaushiekkaa. Laatoista tehtyä kiveystä ei yleensä tärytetä, pelkkä saumaus riittää.

Hiekan sijaan voit käyttää myös tarkoitukseen kehitettyjä sauma-aineita.

Tarkemmat ohjeet löydät asennusohjeestamme