Ulkonäöltään ja kestävyydeltään korkealaatuinen pihakiveys syntyy ensiluokkaisten materiaalien, hyvän kiveyssuunnitelman, asianmukaisen pohjauksen ja huolellisen kivien asentamistyön tuloksena. Kiveyksien korjaaminen jälkikäteen on aina työlästä ja kallista, ja myös erittäin turhauttavaa työtä, joten mahdolliset ongelmat kannattaa pyrkiä ehkäisemään ennakkoon.

Kun teet pihakiveyksen itse:

 • Suunnittele kiveys etukäteen. Tutustu tarjolla oleviin valikoimiin huolella. Käytä asiantuntijaa apuna jos tuntuu, että oma suunnittelu- ja piirtämistaito ei riitä.
 • Suunnittele työaikataulu mahdollisimman hyvin. Tilaa kaikki työssä tarvittavat materiaalit kuljetuksineen (kivet ja sora-ainekset) sekä mahdolliset koneet hyvissä ajoin. Neuvottele etukäteen myös mahdollinen aputyövoima.
 • Tee tarvittavat mittaukset huolellisesti, ja tarkista sähkö- ym. kaapeleiden sijainnit ennakkoon, jos esim. pohjaus edellyttää vielä jotain kaivamista.
 • Älä tingi pohjaustöissä, esim. routaeristelevyjen tulee ulottua reilusti tulevaa kiveystä leveämmälle.
 • Asenna pinnoitemateriaalit huolellisesti paikoilleen ja viimeistele työ tukemalla reunimmaiset kivet esim. betonisella reunakivellä.
 • Saumaa ja tärytä valmis kiveys (laattoja ei tärytetä).

Pihakiveyksen voi teettää myös viheralan ammattilaisella tai kiveysten asentamiseen erikoistuneella urakoitsijalla.

Kun teetät pihakiveyksen ulkopuolisella:

 • Suunnittele tai suunnitteluta kiveys etukäteen. Tiedä mitä haluat (materiaalit, neliöt, ladontamallit, detaljit ym.), jolloin pyytämäsi urakkatarjoukset ovat mahdollisimman vertailukelpoisia.
 • Pyydä tarjouksia hyvissä ajoin – keväällä ja alkukesällä toteutettaville kiveyksille mieluiten jo talvella. Viheralan sesongin alkaessa keväällä useimmat ammattilaiset myyvät ”ei oota”.
 • Sovi paitsi hinnoista, myös aikatauluista etukäteen.
 • Tee sopimukset kirjallisina.
 • Edellytä urakoitsijalta takuuta ja sovi takuukatselmuksesta.

Aina hyvä tuote ei takaa onnistunutta lopputulosta, myös kiveyksien toteutus on tehtävä huolella.

Kun kiveys elää

Varsinaisessa kivien asentamistyössä tehdyt virheet on suhteellisen helppo havaita silmämääräisesti.  Useimmiten ne on myös mahdollista korjata jo työn aikana.  Tällaisia ovat mm. mittapoikkeamat vierekkäisten kivien tai laattojen korkeudessa, kiemurtelevat saumat tai huolimattomat leikkaukset. Pohjaustöiden laiminlyönnit ilmenevät sen sijaan useimmiten vasta viiveellä. Kivipinnoitteet saattavat näyttää valmistuttuaan hyviltä, mutta jo ensimmäisen talven jälkeen kiveyksessä on havaittavissa yksittäisten kivien liikkumisesta johtuvaa epätasaisuutta.

Rakenteiden eläminen johtuu useimmiten routaeristyksen puutteellisuudesta ja veden kerääntymisestä väärään paikkaan.  Päällysteen painaumat viittaavat nekin ongelmiin ”pinnan alla”;  liian suurista kertatäytöistä pohjan tiivistämisen yhteydessä tai kohtuuttoman paksusta asennushiekkakerroksesta. Painaumia näkee etenkin autokatosten ja –tallien edessä renkaiden kohdilla.

Istutusten osalta kiveysten asentamisessa on otettava huomioon, että isojen puiden juurilla on valtava voima. Puiden juuristo ulottuu reilusti yli latvuksen leveyden. Niinpä juurten kasvaessa kiveyksen alle, ne voivat nostaa betonikiviä ja -laattoja koholle.  Juurten pääsyä kiveyksen pohjauksiin voidaan estää esimerkiksi juurimatolla.

Kuka kantaa vastuun?

Suhteessa siihen, miten paljon pihoja nykyään rakennetaan, riitatapauksia pihakiveyksiin liittyen on varsin vähän. Ammattitaitoiset asentajat osaavat asiansa. Omista virheistä tai laiminlyönneistä ei puolestaan voi muuta kuin katsoa peiliin.  Mielenkiintoinen kysymys kuitenkin on, kuka virheestä ottaa vastuun, jos ongelmaa ilmenee?

Vastuukysymystä vaikeuttaa urakoinnissa mm. töiden pirstoutuminen. Hyvin usein kiveysten pohjat ja kivien asentamisen tekee eri henkilö tai urakoitsija. On esimerkiksi mahdollista (ja toivottavaakin), että kiveysten pohjaustyö on tehty koneurakoitsijan toimesta jo rakennuksen pohjanteon yhteydessä. Myöhemmässä vaiheessa kivi- tai viherurakoitsija tekee sopimuksen kivien asentamisesta valmiille pohjille. Vaikka kivet olisi asennettu kuinka ammattitaidolla, ei lopputulos pitemmän päälle ole taattu, jos perustamistyössä on sattunut laiminlyöntejä. Kivien asentaja ei ole vastuussa, jos kiveys elää puutteellisen pohjaustyön seurauksena. Viime kädessä vastuun kantaa rakennuttaja. Hänen tulee huolehtia siitä, että valvonta työmaalla pelaa kaikissa vaiheissa niin, ettei ongelmia pääse syntymään.

Sopimusehdot ja laatuvaatimukset

Betonisten päällystetuotteiden hankinnassa voidaan soveltaa Rakennusteollisuus RT ry:n julkaisemia ehtoja, ”Betonituotteiden kuluttajakaupan Yleiset sopimusehdot 2004”, sekä näihin ehtoihin liittyviä ehtoja, ”Betonituotteiden kuluttajakappaan liittyvien asennustöiden yleiset sopimusehdot 2004”.

Betonisten päällystetuotteiden ja valmiin päällysteen vaatimukset on esitetty julkaisussa: InfraRYL Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Se on tarkoitettu ammattimaiseen rakentamiseen, mutta sitä voidaan soveltaa myös yksityisten pihojen rakentamisessa. Julkaisua myy Rakennustieto Oy.


PIHAKK3U