Pihakiveyksen hoito

Suomalaiset pihakivet ja -laatat valmistetaan korkealaatuisesta betonista. Pakkauksen kyljessä oleva kolmannen osapuolen laadunvalvonnasta kertova SFS- tarkastusmerkki osaltaan takaa, että oikein asennettuna pihakiveys kestää Pohjolan vaativissa sääoloissa, sateessa ja pakkasessa ilman vaativaa huoltoa. Säännöllinen lehtien ja roskien harjaus, saumoihin ilmaantuvien rikkaruohojen hävittäminen ja silloin tällöin tehty vesipesu pitää kiveykset siistinä.

Huolto-ohjeita

Tavanomainen lika ja roskat poistetaan säännöllisesti harjaamalla, tai lehtipuhaltimella puhaltamalla sekä pesemällä kiveys puhtaalla vedellä aika ajoin. Likatahrat lähtevät parhaiten tuoreeltaan. Päällysteeseen sitkeästi tarttuneen ja imeytyneen lian poistoon voidaan käyttää apuna painepesuria.

Liuotinpesuaineet tehostavat pesua. Käytettävästä pesuaineesta riippuen puhdistusaine joko levitetään käsiteltävälle alueelle ennakkoon, annetaan hetken aikaa vaikuttaa ja huuhdellaan pois. Jossain tapauksessa päästään hyvään lopputulokseen laittamalla puhdistuskemikaali veden sekaan. Painepesuria käytettäessä saumojen pinnassa oleva hiekka saattaa lähteä veden mukana, joten pesun jälkeen saumoihin lisätään tarvittaessa saumaushiekkaa.

Pesu- ja puhdistusaineet

Pihakiveyksen puhdistamiseen kannattaa käyttää biologisesti hajoavia pesuaineita, joiden pH arvo on 7 – 10. Mikäli puhdistamiseen joudutaan käyttämään happamia aineita (pH 1-5), kivipinnat on neutralisoitava puhtaalla vedellä toimenpiteen jälkeen rakenteen haurastumisen estämiseksi.

Sammal

Pihakiveyksen saumoissa kasvava sammal voidaan poistaa tehokkaalla painepesurilla, ohutteräisillä raspeilla ja kaapimilla. Kiveyksen pinnasta sammal voidaan poistaa teräsharjalla harjaten, tai tarkoitukseen sopivilla kemikaaleilla. Nurmikon sammalentorjunnassa käytettävät kemialliset erikoislannoitteet saattavat värjätä betonipinnoitteita, joten näiden lannoitteiden pääsy kiveykselle kannattaa estää. Kiveys vaatii useimmiten täydennyssaumauksen sammalen poiston jälkeen.

Rikkaruohot

Rikkaruohot kannattaa poistaa sitä mukaan kun niitä ilmaantuu joko käsin nyppimällä tai käyttämällä kitkemisessä apuna erityyppisiä ohutteräisiä kaapimia. Rikkaruohoja voidaan myös torjua kemiallisesti torjunta-aineilla joiden tehoaineena on glyfosaatti tai etikkahappo.

Rasvat ja öljytahrat

Öljy ja rasva eivät vahingoita kivipintaa. Tuoreet tahrat poistetaan imukykyiseen paperiin, trasseliin tai sahanpuruihin imeyttämällä. Päällysteeseen tiukkaan imeytynyt öljy tai rasva pestään painepesurilla ja kuumalla vedellä. Pesua voidaan tehostaa käyttämällä tarkoitukseen sopivia, öljyä ja rasvaa liuottavia emäksisiä puhdistusaineita. Öljytahrat yleensä poistuvat, tai ainakin haalistuvat ajan mittaan itsestään.

Ruoste

Ruostetahrat ovat useimmiten ulkopuolisen tekijän, kuten esimerkiksi ruosteisen rännin kautta peltikatolta valuneen sadeveden, tai kiveyksellä säilytetyn ruostuvan metalliesineen aiheuttamia.. Tuore ruostetahra irtoaa kuiviltaan teräsharjalla harjaamalla. Poistoa tehostaa pesu vedellä, tai puhdistaminen jollain yleispesuaineella.. Syöpyneen ruosteen poistoon kannattaa hyödyntää tarkoitukseen sopivia tehokkaita puhdistusaineita.

Kalkkihärme

Betonipäällysteen pintaan usein uutuuttaan ilmestyvät valkeat laikut ovat kalkkihärmettä, eli sementin raaka-aineena käytetystä kalkkikivestä vapautunutta kalsiumia. Kalkkihärmeen muodostuminen on luonnollista, eikä se millään tavoin vahingoita kiveystä. Härme häviää sateiden myötävaikutuksella ajan mittaan itsestään. Poistumisprosessia voidaan nopeuttaa pesemällä kiveyksen pinta painepesurilla ja tarkoitukseen sopivilla, happamilla pesuaineilla.

Purukumi

Purukumit poistetaan kuumalla vedellä ja painepesurilla.

Talvipuhtaanapito

Lumen poistaminen pihakiveyksiltä suositellaan tehtäväksi kolaamalla, lapioimalla, harjaamalla käsin tai koneellisesti, tai auraamalla tai linkoamalla kevyellä kalustolla. Raskas aurauskalusto, kuten esimerkiksi traktori, voi aiheuttaa päällysteen pintaan naarmuja, ja saattaa jopa rikkoa kiviä ja laattoja. Etenkin talven ensimmäiset lumityöt olisi hyvä tehdä käsipelissä.

Liukkauden torjunta

Pihakiveyksen liukkautta torjutaan hiekoituksen avulla. Suolan tai muiden kemikaalien käyttö on ehdottomasti kielletty!

1SA-HOITO

painepesurilla-pesu

sammaleen-poisto

rikkaruohot

Kaunis sammal_pieni