Pihakiveyksen asentaminen

Ennen asennuskerroksen rakentamista tarkistetaan, että kantavan kerroksen pinta on tasainen, asianmukaisesti tiivistetty, ja että kallistukset on tehty suunnitelman mukaisesti. Tarkistus tehdään oikolaudalla ja vesivaa´alla, tai isommalla alueella vaaituskojeella. Kivettävän alueen ulkopuolelle lyödään pystyyn sopivin välein puisia merkkikeppejä, joihin voi tehdä tarpeen mukaan korkomerkintöjä, joiden avulla pinnan oikean tason, ja kallistuksen valvonta on helppoa koko asennustyön ajan.

Asennuskerroksen teko

Asennuskerros levitetään kantavan kerroksen päälle tasavahvaksi 2-5 cm:n kerrokseksi. Asennuskerroksena voidaan käyttää kivituhkaa tai hienoa hiekkaa. Sopiva raekoko on esimerkiksi 0-6 mm.

On tärkeää, että asennushiekan kerrosvahvuus on jokseenkin sama koko kivettävällä alueella. Näin kiveyksen pinta painuu tärytettäessä kaikkialla yhtä paljon, ja säilyy myös jatkossa tasaisena eikä painaumia pääse syntymään. Asennuskerros levitetään hieman yli varsinaisen kivettävän alueen.

Laajoilla kivettävillä alueilla asennuskerros voidaan levitettää vaiheittain niille kohdin mihin kivet ladotaan työrupeaman aikana.

Apuohjurit (suora rima, metalliputki tai T-kisko) asennetaan tulevan pihakiveyksen alapinnan korkoon. Oikean kaltevuuden säilyminen varmistetaan vesivaa´lla ohjureiden päältä mittaamalla, ja asennuskerroksen pinta tasataan suoralla oikolaudalla. Tämän jälkeen apuohjurit poistetaan ja niiden jättämät kolot täytetään hiekalla.

Asennushiekkaa ei yleensä tiivistetä. Tarpeetonta liikkumista tasatulla alueella tulee välttää. Kivituhkaa käytettäessä asennuskerros tiivistetään oikeaan korkoon ja kaltevuuteen.

 

Asennustyö

Pihakivien ja laattojen asentaminen aloitetaan kiinteästä rakenteesta aina kun se on mahdollista. Kiinteitä rakenteita ovat esimerkiksi talon seinä tai pääsisäänkäynnin rappujen ulkolinja.

Kivien ja laattojen latominen pyritään tekemään valmiilta päällystepinnalta, jotta tasoitettu asennushiekkakerros säilyy koskemattomana. Mikäli asennushiekan päällä joutuu liikkumaan, voidaan esimerkiksi routaeristelevyjä käyttää hiekkakerroksen suojana. Pihakivet ja -laatat asennetaan tiiviisti toisiinsa suunnitellun ladontamallin mukaisesti. Useimmissa kivissä olevien asennusnystyröiden ansioista kivien väleihin jää automaattisesti vakiokokoinen sauma.

Suoria linjoja asennettaessa käytetään apuna kivettävän alueen reunaan pingotettua linjalankaa, joka varmistaa tulevan kiveyksen saumojen suoruuden. Rivien suoruutta tarkkaillaan työn edetessä, ja saumojen mahdolliset “heitot” oikaistaan esimerkiksi lapion kärjellä. Valmiin, jo saumatun kivipinnan saumojen oikominen jälkikäteen on käytännöllisesti katsoen mahdotonta ilman kiveyksen osittaista purkamista.

 

Leikkaukset

Pihakiveys vaatii usein kivien leikkaamista viimeistellyn lopputuloksen aikaansaamiseksi. Tarvittavat leikkaukset on mielekästä tehdä sitä mukaa kun leikkuutarvetta ilmenee. Vähäiset leikkaamiset onnistuvat esimerkiksi timanttiterällä varustetulla kulmahiomakoneella.

Kivien halkaisu on mahdollista tehdä giljotiinityyppisellä katkaisulaitteella. Katkaistusta pinnasta tulee hieman rosoinen.  Laadukkainta leikkuujälkeä tekevät erilaiset timattiterällä varustetut kivisahat.

Kiviä leikattaessa tulee suojautua kuulosuojaimilla ja suojalaseilla. Pölyisessä työvaiheessa myös hengityssuojain on tarpeen.

Reunatuenta

Reunatuki antaa kiveykselle ryhtiä ja pitää pienimmätkin kivet paikoillaan kiveyksen reunassa. Tukematon reuna liikkuu helposti, jolloin on vaarana, että kiveys lähtee purkautumaan.

Betoniset reunakivet ja -porraskivet käyvät myös istutusryhmien rajaamiseen sekä nurmikon ja käytävän erottamiseksi toisistaan.

Sirot reunatuet
Omakotipihoissa yleisimmin käytetyt sirot betoniset reunatuet asennetaan paikoilleen heti ladonnan jälkeen ennen kiveyksen täryttämistä. Joihinkin malleihin on saatavissa myös pääty- ja kulmakiviä.

Liimattavat reunakivet
Kiveyksen päälle liimattava reunakivi asennetaan valmiille tiivistetylle kiveykselle. Valikoimaan kuuluu runsaasti erilaisia kaarre- ja kulmaosia. Liimattavat reunakivet toimivat pinnoitteiden rajaajina, ei tukina.

Upotettavat reunakivet
Upotettavat reunakivet asennetaan paikoilleen ennen pinnoitekiviä. Painavien kiven käsittelyssä erityyppiset nostimet ja tarraimet ovat korvaamaton apu. Massiivisia upotettavia reunakiviä käytetään toistaiseksi harvemmin omakotitalopihoissa.

 

Pihakiveyksen saumaus

Pihakivien ja -laattojen latomisen jälkeen pinnoite saumataan. Ennen saumaushiekan levittämistä tarkistetaan kertaalleen saumojen suoruus, ja tarvittavat oikomiset tehdään esimerkiksi pistolapion kärjellä. Tämän jälkeen raekooltaan 0,5-1 mm kuiva saumaushiekka levitetään betonikivien ja/tai -laattojen päälle ja harjataan edestakaisin vedoin saumoihin. Saumaushiekkaa myydään säkkitavarana. Suurisaumaisten, ns. hulevesikivien saumauksessa voidaan käyttää myös karkeampaa kiviainesta, jolloin saumat läpäisevät veden paremmin.

Keskeneräinen kiveys kannattaa ”esisaumata” työpäivän päätteeksi. Jo pelkästään lapiokarkeudella tehty hiekan levitys kiveyksen päälle estää asennushiekan syöpymistä kiveyksen alta  rankan sadekuuron yllättäessä.

Kiveyksen viimeistely ja tiivistäminen

Valmis betonikivipinnoite tiivistetään saumauksen jälkeen ajamalla kerran läpi koko kiveys max. 100 kg:n painoisella tärylevyllä. Betonilaattoja ei yleensä tärytetä, joskin kooltaan pienehköt, etenkin 80 mm:ä paksut laatat kestävät hyvin kevyen tärylevyn.

Täryttäminen tasoittaa kivien väliset pienet korkeuserot.  Kivien alla oleva asennushiekkakerros tiivistyy tasaisesti, ja saumaushiekka valuu kunnolla saumoihin. Kiveyksen täryttäminen vajentaa hiekkaa saumojen välissä. Tiivistäminen jälkeen saumoihin lisätään hiekkaa ja kiveys harjataan puhtaaksi.

kivienleikkaus_5Reunojentuenta_6