Tukimuurit

Maiden tukemiseen ja viettävien rinnetonttien porrastukseen löytyy lukuisa määrä rakenneominaisuuksiltaan erilaisia muurikivityyppejä. Jos tontin korkoero on huo­mattavan suuri, on useamman erillisen matalahkon muurin rakentaminen suositeltavaa yhden korkean muurin sijaan. Yli 70cm:ä korkeat muurit tarvitsevat yleensä vähintään toimenpideluvan.

Rinnetonttien lisäksi muurit sopivat elävöittämään tasamaata. Korotetut betonisista muurikivistä tehdyt istutusaltaat palvelevat erityisen hyvin paikoissa jonne kasveille riittävän syvän kasvualustan kaivaminen maan alle on hankalaa tai peräti mahdotonta.

Muurin korkeus ja muoto ovat ratkaisevassa asemassa muurikivityyppiä valittaessa. Jotkut muurikivityypit taipuvat kaarelle toisia paremmin, toiset ovat tarkoitettu käytettäväksi suoriin linjoihin. Pontatut ja valureiälliset muurikivet soveltuvat yli 70cm:ä korkeiden muurien rakentamiseen muita paremmin. Valureiät mahdollistavat myös muuriin liitettävien erilaisten rakenteiden, kuten esimerkiksi aitaelementtien ja suojasermien pystytolppien luontevan ja lujan kiinnityksen.

Muurikivien värit myötäilevät betonisten päällystekivien perusvärejä. Muurin julkisivu voi olla lohkottu tai sileä, lisäksi useilta valmistajilta löytyy myös erilaisia patinoituja antiikkikiviä.

Muurien perustus

Muurin huolellinen pohjaaminen on raken­teen paikoillaan pysymisen kannalta ratkaisevan tärkeää. Perustuksen kuivatuksesta huolehditaan tarvittaessa salaojituksen avul­la ettei vesi pääse kerääntymään rakentei­siin. Muurien pohjaukset ulotetaan rakennetta leveämmäksi ja tehdään routimattomaksi pihakiveyksien pohjatöiden tavoin.

Muurikivien asentaminen

Matalat, alle 70 cm:ä korkeat, muurit voi­daan asentaa tiivistetylle murskesorakerrokselle. Ennen kivien asentamista pohjan päälle levitetään ohut tasavahva kerros asennushiekkaa.

Yli 70 cm:ä korkeissa muureissa rakenteen lujuus ja pystyssä pysyminen varmistetaan valetulla anturalla, harjateräksillä ja kivien pystyreikiin tehtävillä betonivaluilla. Pienet anturavalut onnistuvat käsityönä. Kuutioit­tain massaa vaativat valut tehdään pumppuvaluna.

Ensimmäinen muurikivikerros ladotaan aina erityisen huolellisesti . Aloituksessa tehdyt mahdolliset virheet heijastuvat ylimpään kansikivikerrokseen saakka. Alimman kerroksen asennuksesta eteenpäin muurin tekeminen etenee nopeasti. Muurien ra­kentamisessa on hieman eroavaisuuksia kivityypistä riippuen, joten tarkat tuotekohtaiset asennusohjeet kannattaa pyytää kivimyyjältä tai valmistajalta.

Muurien kosteuseristys ja maa-ainestäytöt

Istutuskaukaloina toimivissa muureissa käytetään kosteuseristeenä patolevyä, joka asennetaan kivien ja maa-aineksen väliin. Maa-ainestäytöissä huomioidaan kasvien vaatima multatila, muulta osin täytöt tehdään sora-aineksella.