Portaat

Portaiden tärkein kriteeri on turvallisuus. Niiden tulee olla kestävät, luontevat liikkua, ja lisäksi myös sulautua esteettisesti muun pihakokonaisuuden kanssa. Ulkoportaiden tekeminen onkin yksi piharakentajan vaativimmista haasteista.

Portaiden mitoitus ja laskentakaava

Ulkoportaiden leveys suhteutetaan pihakäy­tävien leveyden kanssa. Mitoitus kaikkinensa vaatii laskelmia maastossa paikanpäällä. Rappujen askelmissa on lisäksi oleellista huomioida ulkoportaiden matalampi mitoitus sisäportaisiin verrattuna. Kaavoja mittojen määrittämiseksi on useampia. Yksi tapa on mitata vaaituskojeella, tai vatupassia ja mittanauhaa apuna käyttäen luiskan kokonaiskorkeus tulevien askelmien kohdalta. Saatu lukema jaettuna halutulla askelmakorkeudella (12–16 cm) antaa portaiden lukumäärän. Etenemä yksittäiselle askelmalle saadaan mittaamalla luiskan vaakatasomitta, joka jaetaan aiemmasta laskutoimituksesta saadulla portaiden lukumäärällä

Pohjaus, porrasmateriaalit ja asennus

Ulkoportaiden perustukset tehdään routi­mattomiksi pinnoitteena käytettävien beto­nikiveysten ja tukimuurien perustusten tavoin, ja portaat rakennetaan hyvin tiivistetylle murskesorapatjalle. Työ etenee aina alhaalta ylöspäin, eli alimmainen rappuaskel/askeleet laitetaan ensimmäisinä paikoilleen. Alimmaisen rapun valmistuttua on hyvä tarkistaa vielä kertaalleen koko portaikon mitoitus.

Portaiden rakennusmateriaaleina voidaan soveltaen käyttää sekä pihakiviä ja -laattoja, että reuna- ja muurikiviä. Ko. tuotteita voi myös yhdistellä keskenään. Pystyyn rappujen nousuosuudeksi asennettavat laatat on hyvä kiinnittää betonivalun avulla.

Yksi tapa toteuttaa lujat ulkoportaat on rakentaa ne jämäköistä betonisista porras/rappukivistä, joiden mitoituksessa on valmiiksi huomioitu ulkoportaille sopiva nousu ja etenemä. Kun kivien paino nousee sataan kiloon ovat ne raskaat asennettavat riskimmällekin työmiehelle. Ammattilaisilta löytyy tarvittaessa sekä apuvälineitä että asennusapua. Esimerkiksi käsikäyttöiset kivitarraimet ja koneeseen kiinnitettävät nostoraksit helpottavat huomattavasti työtä ja säästävät selkää.