Kotitalousvähennys

Puutarhan kunnostus- ja hoitotyöt kuuluvat kotitalousvähennyksen piiriin. Vakituisen asunnon ohella vähennystä voi saada myös vapaa-ajan asunnon pihan peruskorjaus- ja kunnossapitotöistä. Vähennys myönnetään vain työn osuudesta, ei työhön käytetyistä tarvikkeista tai matkakuluista.

Kotitalousvähennys on kalenterivuosikohtainen, eli laskun tai palkan ja palkan sivukulujen maksuvuosi ratkaisee mille vuodelle kotitalousvähennys myönnetään. Jos teetät kunnostustyöt useammassa osassa tai pal­­kanmaksu jaksottuu muuten kahdelle eri vuodelle, voit hyödyntää vähennyksen kummaltakin vuodelta.

Vähennys on henkilökohtainen, joten pariskunta voi vuonna 2016 saada yhteensä 4 800 euron vähennykset. Puolisoille vähennys myönnetään siten, kun he ovat sitä pyytäneet. Jos 2 400 euron raja ei ylity, vähennys kannattaa pyytää vain toiselle puolisolle. Näin omavastuu tulee vähennetyksi vain kertaalleen.

Vähennyksen enimmäismäärä voi vaihdella vuosittain. Lisätietoja kotitalousvähennyksestä ja sen hakemisesta löytyy mm. Vero-hallinnon kotisivuilta vero.fi.

Uudisrakennuksen pihan rakentamistyöstä ei kotitalousvähennystä voi saada.