Ohjeita ja vinkkejä pihan kunnostukseen

Syystä tai toisesta piha voi toisinaan jäädä vuosien tai vuosikymmenienkin ajaksi vaille huolenpitoa tai lopullista suunnitelmaa ja toteutusta. Myös hoidettu piha kaipaa ajoittain remonttia pysyäkseen viihtyisänä ja toimivana. Piharemontti sopii hyvin yhdistettäväksi tontilla sijaitsevan rakennuksen   remontin yhteyteen, sokkelin kosteuseristämiseen, sadevesijärjestelmän parannustöihin tai kun tontin pintavesien ohjaaminen ja pihavalaistus kaipaavat parannusta. Ja makuja ja mieltymyksiä on monenlaisia. Talon asukkaiden vaihtuminen kiinteistökaupan myötä aiheuttaa usein muutoksia myös ulkona puutarhassa. Eikä mikään estä uudistamasta pihapiiriä pelkästään vaihtelun vuoksi. Remontin kohteeksi voidaan ottaa vain osa pihasta tai laittaa koko piha kerralla uuteen uskoon. Etenkin koko pihan kunnostussuunnitelman teossa voi olla järkevää hyödyntää vihersuunnittelun asiantuntijaa. Paperille piirretty suunnitelma helpottaa sekä kustannusarvion laatimista että käytännön toteutustyötä. Hyvän suunnitelman avulla piharemontti voidaan myös haluttaessa jaksottaa useamman vuoden ajalle.

Nykytilanteen kartoittaminen

Kunnostussuunnitelman lähtökohtana on realistinen tilannekartoitus puutarhan nykytilanteesta, listaus ongelmapaikoista, mitä halutaan ja voidaan säilyttää ja mitä täytyy poistaa. Kartoitusta varten suurennetaan luonnospaperille tontin asemapiirros mittakaavaan 1:100 (1 cm=1 m) ja merkitään pohjapiirrokseen kaikki kiinteät rakenteet: rakennukset, isot maakivet, kalliot, rinteet, tie- ja ajoliittymät sekä säilytettävä kasvillisuus.

Kuntoarvio helpottaa päätöksiä

Pihapiirin kasvillisuutta kartoitettaessa jokin tietty pensas tai puu halutaan säilyttää. Jo yhden ison puun poistaminen voi muuttaa oman pihapiirin ilmeen ohella myös naapuruston maisemaa. Kuntokartoitus helpottaa päätöksien tekemistä ja kannattaa etenkin turvallisuustekijät huomioiden tehdä ainakin iäkkäille puille. Mikäli puuvanhusten elinvoimaisuutta ei pystytä arvioimaan silmämääräisesti, puunhoidon ammattilaisen puukaira kertoo kiistattoman tiedon puiden todellisesta kunnosta. Myös säilytettäväksi suunnitelluille leikkivälineille on hyvä tehdä kuntoarvio. Rivitaloissa leikkivälineiden turvallisuudesta huolehtiminen kuuluu taloyhtiölle vuoden 2004 voimaan tulleen tuoteturvallisuuslain uudistuksen mukaisesti. Myös aikansa palvelleiden ulkoportaiden ja rappujen turvallisuus on oleellista tarkistaa.

Rakennusjärjestys ohjeistaa

Saneeraussuunnitelmaa tehtäessä on hyvä tutustua oman asuinalueen rakennusjärjestykseen. Kuntien ja kaupunkien rakennusjärjestykset ohjeistavat mm. puiden kaatoa, tukimuurien ja pengerrysten rakentamista, piharakennusten kuten grillikatosten, kasvihuoneiden ja leikkimökkien rakentamista ja sijoittamista tontille, lumien kasausta, istutuksia, pihan aitaamista, tonttien ajoliittymiä, tieliikennejärjestelyjä jne. Ohjeistuksen sisältö vaihtelee alue- ja paikkakuntakohtaisesti.

Luonnostele ja ideoi

Pihan nykytilanteen ja ongelmakohtien kartoittamisen jälkeen on aika ryhtyä luovaan työhön. Mietitään, onko nykyinen oleskelualue riittävän tilava ja oikeassa paikassa ilmansuuntiin nähden, tarvitaanko leikkipaikkaa, kasvimaata, marjapensaita, koiratarhaa. Entä kaipaako autoparkki laajennusta ja onko kääntöpaikka tarpeellinen? Olisiko hyödyllistä lisätä pihavalaistusta? Tarvitseeko kasvillisuus täydennystä?  Pitkään asutuissa pihapiireissä totutut kulkureitit, selkeästi havaittavat polut kannattaa hyödyntää pihan kulkureittejä luonnosteltaessa.

Töiden aikataulutus ja tarjouspyynnöt

Realistiset aikataulut ja töiden mielekäs toteutusjärjestys on hyvä miettiä huolellisesti etukäteen. Hyvä organisaatiokyky on tarpeen tilanteessa kun tontilla hääräävät samanaikaisesti työntekijät, kone, kuorma-auto, ja tarviketoimittajat kuormineen. Kustannustehokkainta on ajoittaa laajempi piharemontti muiden pihalla tehtävien kaivutöiden yhteyteen.

Mikäli remontin teettää ulkopuolisella urakoitsijalla, tarjoukset saneeraustyöstä kannattaa pyytää hyvissä ajoin ennen suunniteltua toteuttamisajankohtaa.  Tarkat suunnitelmat työselityksineen ovat hyvä pohja vertailukelpoisten tarjousten saannille.

Lisää tietoa ja ohjeita pihan kunnostukseen löydät Pihan kunnostusoppaasta