Suunnitelma luo perustan toimivalle pihalle

Pihasuunnitelman voi tehdä itsekin, mutta ammattisuunnittelijan osaaminen tuo usein hankkeisiin uusia ideoita ja todennäköisesti myös säästöä kokonaisuuden hallinnan myötä. Vanha viisaus – hyvin suunniteltu on puoliksi tehty pätee pihaankin.

Myös pihakiviurakoitsijat sekä viher- ja ympäristörakentajat voivat auttaa kivimallin ja ladonnan valinnassa. Selkeät pihakivikokonaisuudet, etenkin vanhojen omakotipihojen perusparannushankkeet, voidaan usein toteuttaa urakoitsijan ja asiakkaan keskustelujen pohjalta ilman tarkasti piirrettyä suunnitelmaa.

Pihasuunnitelmassa otetaan kantaa

  • pohjamaan laatuun
  • rakenteisiin sekä rakennekerroksiin
  • rakenteiden sijaintiin, korkeuksiin ja korkoasemaan
  • vesien hallintaan
  • ladontamalliin ja ladontasuuntaan
  • materiaalien, tuotteiden ja värien valintoihin
  • reunojen käsittelyyn ja muihin yksityiskohtiin, leikkauksiin
  • valaistukseen (muurivalot ja valokivet)