Piha ja kiinteistön arvo

Siisti, hyvin suunniteltu piha nostaa talon arvoa

Parinkymmenen viime vuoden aikana maailmalla on julkaistu useita tutkimuksia, joissa on tarkasteltu erilaisten ympäristömuuttujien vaikutusta kiinteän omaisuuden hintaan.  Joukossa on myös tutkimuksia, joissa tarkastellaan maisemoinnin ja piharakentamisen vaikutusta kiinteistöhinnan muodostumisessa.

Useat tutkimukset osoittavat, että rakennettu tai maisemoitu piha nostaa kiinteistön hintaa. Kanadassa, Yhdysvalloissa ja Keski-Euroopassa on tehtyjä kauppoja seuraamalla voitu todeta, että arvonnousu vaihtelee muutamasta prosentista viiteentoista prosenttiin ja jopa sen yli.

Suomessa tutkimustietoa on vielä vähän. Vuonna 2006 julkaistussa tutkimuksessa,  ”Kaupunkiviheralueiden arvo ja merkitys asukkaille”, (Metla / Tyrväinen, Lönnqvist, Leino)
tarkastellaan tehtyjen kauppojen avulla julkisten viheralueiden merkitystä asuntohintoihin. Yhteenvetona todetaan, että viheralueiden tuottamista maisema- ja virkistyshyödyistä maksetaan asuntohinnoissa.

Inari Janssonin vuonna 2010 opinnäytteenä tekemässä tutkimuksessa ”Pihan vaikutus kiinteistön arvoon” tarkasteltiin viherrakentamisen tuottamaa kiinteistöjen ja asuntojen arvonnousua suomalaisten kiinteistönvälittäjien näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena oli mm. selvittää, miten piharakentaminen vaikuttaa kiinteistönvälittäjien arvioimiin kiinteistöhintoihin ja mitkä pihan elementit nostavat ja laskevat hintoja tehokkaimmin.

Tutkimus suoritettiin kiinteistönvälittäjille suunnattuna sähköisenä kyselynä. Näin voitiin hyödyntää asiantuntemusta, jota kiinteistöjen myyntitehtävissä työskentelevillä välittäjillä on kiinteistöjen arvoon vaikuttavista tekijöistä. Samalla on ollut mahdollista selvittää, millä menetelmillä kiinteistönvälittäjät arvioivat piha-alueita, ja onko välitysalalla tarvetta pihoja koskevan arviointityökalun kehittämiselle kiinteistöjen kuntoarvion tapaan.

Tutkimuskohteina olivat pientalokiinteistöt ja kerrostalohuoneistot. Kyselyyn vastasi 68 kiinteistönvälittäjää pääkaupunkiseudulta sekä Tampereen, Turun ja Oulun seuduilta.
Tutkimuksen toimeksiantaja oli Viheraluerakentajat Ry.

Oleskelu- ja sisääntulopiha arvonnousun kannalta keskeisimpiä

Nämä pihan alueet korostuivat selvästi vastauksissa kysyttäessä arvonnousun kannalta keskeisimpiä piharakentamisen kohteita.

Avoimissa vastauksissa sisääntulopihan ominaisuuksista tärkeimmäksi nousi siisteys ja se, että olevat rakenteet ja istutukset ovat hoidettuja ja hyväkuntoisia. Tämä vaikuttaa olevan merkittävämpää kuin rakenteiden tai istutusten määrä. Sisääntulopiha painopistealueina mainitaan useimmin kiveys ja istutukset. Sisääntulo nähdään eräänlaisena porttina ja mahdollisuutena toivottaa vieraat tervetulleiksi.

Pihan siisti yleisilme ja helppohoitoisuus ovat kiinteistönvälittäjien mukaan kiinteistön arvon kannalta pihan merkittävimmät ominaisuudet

Myyntihintaa laskevana ja myyntiaikaa pidentävänä tekijänä huonokuntoiset pinnoitteet ovat yleisimpiä ongelmakohtia.

Tässä tutkimuksessa kiinteistönvälittäjät määrittelivät kuvina esitetylle esimerkkikohteelle keskimäärin 11,5 %:n arvonnousun. Vastaajista 75 % oli samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä kuin väittämä ”Ulkomaisten tutkimusten mukaan rakennettu piha nostaa kiinteistön arvoa 5-15 %”.

Lue lisää: 

PIHARAKENTAMISEN VAIKUTUS KIINTEISTÖHINTOIHIN
–   Inari Jansson 2010

 

 

_MG_2200 (2)

1858

TK_1/96_S7K2

HB-FIILIS_perinnekivialue

Pihan_ja_kiinteistön_arvo

hb-vallikivialue2

hb-talo-ja-piha

Pihakivi.com – Tietoa piharakentamisesta

Pihakivi.com sivusto on pihasuunnittelun, -rakentamisen ja

kunnostamisen idea- ja tietopankki.

Sivustoa ylläpitävät Betoniteollisuus ry ja suomalaiset

pihakivivalmistajat.

JÄIKÖ ETSIMÄSI TIETO LÖYTYMÄTTÄ?

Pyrimme kehittämään sivuja  koko ajan palvelemaan

paremmin lukijoidemme tarpeita.

Lähetä risuja tai ruusuja tekijöille tai kysy lisätietoja täältä ».

 • BETONILAATTA OY

  Alakyläntie 3 20250 Turku Puh. 02 511 8800 www.betonilaatta.fi
 • LAMMIN BETONI OY

  Paarmamäentie 8 16900 Lammi Puh. 020 753 0400 www.lamminbetoni.fi
 • RAKENNUSBETONI- JA ELEMENTTI OY

  Kukonkankaantie 8 15880 Hollola Puh. 03 877 200 www.rakennusbetoni.fi
 • LAKAN BETONI OY

  PL 42 (Linnunlahdentie 2, 4a) 80101 Joensuu Puh. 0207 481 200 www.lakka.fi
 • RUDUS BETONITUOTE OY

  Pronssitie 1 00440 Helsinki Puh. 020 4474 301 www.rudus.fi

 • LUJABETONI OY

  Harjamäentie 1 71800 Siilinjärvi Puh. 020 789 5500 www.lujabetoni.fi
 • HB-BETONITEOLLISUUS OY

  Laastitie 1 40320 Jyväskylä Puh. 020 788 1800 www.hb-betoni.fi
 • NAPAPIIRIN BETONI OY

  Jämytie 2 96910 Rovaniemi Puh. 020 7933 200 www.napapiirinbetoni.fi
 • BETONITEOLLISUUS RY

  PL 381 (Unioninkatu 14) 00131 Helsinki Puh. 09 12991 www.betoni.com
JÄIKÖ ETSIMÄSI TIETO LÖYTYMÄTTÄ? Pyrimme kehittämään sivuja palvelemaan koko ajan paremmin teidän tarpeitanne. Lähetä risuja tai ruusuja tekijöille tai kysy lisätietoja täältä »