Pihan suunnittelu

Pihan suunnitteluun vaikuttavat monenlaiset tekijät: tontin sijainnista johtuvat ilmastolliset seikat, maaston muoto ja maaperä, tontin muoto, asukkaiden toiveet ja tarpeet sekä rakennuksen sijainti ja ympäristön muut rakennukset. Suunnittelussa on hyvä ottaa huomioon myös tulevaisuudessa mahdollisesti muuttuvat asukkaiden tarpeet.

Suunniteluun vaikuttaviin, ilmastosta johtuviin seikkoihin kuuluvat mm. sijainti ilmastollisella vyöhykekartalla, talviset lumi- ja routasyvyydet, vesiolosuhteet, rakennuksen / tontin ilmansuuntasijainti sekä tontin aurinkoisuus tai varjoisuus.

Tontin suunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon myös tontin ja ympäristön luontainen maaperä ja kasvillisuus, tontin maaston muodot, tontin koko ja muoto sekä sisääntulon sijoittuminen tontilla. Myös tontilla olevat ja säilyvät rakennelmat, ilmajohdot ja maakaapelit vaikuttavat pihan suunnitteluun.

Pohdittaessa asukkaiden tarpeita ja toiveita pihan suunnitteluun vaikuttavat mm. talossa asuvien määrä, asukkaiden ikärakenne, pihalle suunniteltavat toiminnot ja harrastemahdollisuudet sekä piharakentamiseen käytettävä aika ja budjetti. Myös liikuntarajoitteisten asukkaiden huomioonottaminen on tärkeätä.

Piha on kodin tiloihin saumattomasti liittyvä jatke

Suhtautuminen pihaan kodin saumattomana jatkeena on viime vuosien aikana muuttanut pihasuunnittelua ja suunnittelun tavoitteita selvästi. Talon ja pihan toimintojen yhteen liittämisen lähtökohta on, että jo suunnittelun alussa myös talon sijainti ja pohjapiirros on mukana pihasuunnitelmassa. Näin sisätilojen, mm. olohuoneen, keittiön, saunatilojen sekä sisääntulojen sijainti tulee pihasuunnitelmassa mahdollisimman hyvin ja toimivasti huomioiduksi; saunatiloista pääsee suojaiseen vilvoittelupihaan, olohuoneen ikkunoista avautuu kaunein pihanäkymä, siivoukseen liittyvä huoltopiha on katseilta piilossa, mutta sinne on kuitenkin helppo päästä pääsisäänkäynnistä tai keittiön ovesta jne.  Toiminnallisuuden lisäksi näkymät talon eri huoneista on tärkeä suunnitteluun vaikuttava tekijä. Saattaa olla odottamaton yllätys huomata, kuinka esimerkiksi etelään avautuvassa näkymässä vuosien aikana kasvaneet pihan puut ja pensaat muuttavat pihamaiseman vastavalossa varjostuneeksi, tummaksi maisemaksi.

Pihan toiminnot ja mahdollisuudet

Talossa asuvat lapset tarvitsevat rauhallisen, mieluiten talon sisältä seurattavan leikkipaikan, joka ei ole lähellä liikennöitäviä kulkureittejä. Vaunujen kanssa liikkuminen asettaa omat vaatimuksensa ja lasten vanhetessa leikkivälineiden tarve muuttuu ja vaikuttaa tilantarpeeseen.

Lasten leikkialueen lisäksi viihtyisään pihaan kuuluu oleskelualue istuinryhmineen, tila grillille ja mahdolliselle kesäkeittiölle. Pihan toimivuutta lisäävät harkitusti suunnitellut kulkuväylät ja pysäköintipaikat, jätteiden keräysalue ja huoltopiha pyykin kuivaus- ja tomutusmahdollisuuksineen. Myös kompostointia varten ja pihan hoidossa tarvittavien työvälineiden ja koneiden varastointiin tarvitaan tilat.

Ideoita mallipihoista

Viher- ja ympäristörakentajat ry:n suunnittelijat ovat tehneet pihakivi.com-sivuille joukon pihasuunnitelmia. Tutustu suunnitelmiin ja lataa ne itsellesi. Teemoista löydät hyödyllisiä vinkkejä omaa pihasuunnitelmaasi pohtiessasi.