Kaunis-kiveys_Betonilaatta

Pihapinnan kallistukset

Pihamaan kuivatustarve tulee huomioida jo rakennuksen kuivatusjärjestelmiä suunniteltaessa. Tarve tarkistetaan aina tapauskohtaisesti muistaen, että vesiä ei saa luvatta johtaa naapuritontille. Monissa kaupungeissa rakennusvalvonta edellyttää erillistä suunnitelmaa pinta- ja salaojavesien ohjaamiseksi kunnalliseen sadevesijärjestelmään jo rakennuslupahakemuksen yhteydessä, tai viimeistään lopputarkastuksessa. Vaikka velvoitetta erillisen suunnitelman tekemisestä ei rakennusvalvontaviranomaisten taholta olisikaan, kannattaa sadevesien johtamiseen perehtyä oman edun vuoksi viimeistään hyvissä ajoin ennen piharakentamisen aloittamista.

Tulevat pintavesikaltevuudet huomioidaan jo pohjatöiden yhteydessä. Pienillä kivettävillä alueilla kaltevuuksien määrittäminen onnistuu vesivaa´alla eli vatupassilla. Laajoilla pihakiveyksillä oikeat kallistukset varmistetaan vaaituskojeella.

Pinnat kallistetaan aina rakennuksista poispäin. Minimikallistus on 2 %, eli yhden metrin matkalla kallistus on vähintään 2 cm.. Vesien johtaminen rakennuksista poispäin on paitsi päärakennuksen myös muiden rakennusten, kuten autotallin rakenteiden kannalta välttämätöntä, sillä taloon päin valuva vesi voi vaurioittaa perustuksia, ja johtaa jopa homeongelmiin.

Katoilta vesikourujen ja syöksytorvien kautta lähelle rakennusten sokkeleita tulevia vesiä ei myöskään sovi johdattaa rakennuksen perustuksen salaojiin, vaan ne on ohjattava loitommalle rakennuksesta muilla konsteilla. Useimmiten johdatus tapahtuu syöksytorvien alle asennettavien pienten kaivojen, ja niihin liitettävien putkistojen avulla.

Vesikourut ja loiskekupit

Vesikouruilla ja loiskekivillä johdetaan sadevedet pois pihakivipäällysteeltä ja rakennusten vierustoilta. Tuotteet sopivat niin väreiltään kuin muotojensa puolesta yhteen laattojen ja päällystekivien kanssa.

Kourulaatat

Sadevesien poisohjaamiseksi kiveyksiltä voidaan käyttää myös kourulaattaa, joka päällysteen reunaan asennettuna toimii sekä kiveyksen rajaajana, tukena että vesikouruna.

Kaivonkansien ympärys

Kun kiveysalueelle jää kaivonkansi, yleisperiaate on, että rakenne rajataan täysillä kivillä ja katkaistujen kivien määrä minimoidaan. Monelta kivivalmistajalta löytyy myös ympyräladonnan mahdollistava kivimalli tähän tarkoitukseen.

Vettä ”läpäisevät” kivet

Markkinoilta löytyy myös kivityyppi, jonka rakenne ja muoto on erityisesti suunniteltu ohjaamaan sadevesiä kivipinnan läpi maahan. Kivityypillä voi toteuttaa erittäin hyvin kantavan, hyvännäköisen ja toimivan, nurmikkomaisen pihakivipäällysteen pihan ajoalueille. 80 mm paksu kivi kestää hyvin myös raskaan ajokaluston painoa, joten se sopii myös pelastusteiden päällystemateriaaliksi.

Vettä kiveyksen läpi ohjaavia, betonisia kiviä valmistetaan mm. koossa 140x140x80 mm.

_TH_5734

_MG_9836_220px

tutustu_tuotteisiin

seinanvierus-ranni-valkoinen

Julia-Lauttasaari-(23)_220px

P8191740

1827

kourulaatta_lakka_300px