Hulevesien hallinta

Rakennetuilta alueilta poisjohdettavaa sade- ja sulamisvettä kutsutaan hulevedeksi. Omakotitalouksissa näitä ovat mm. kattovedet ja pinnoitetuilta alueilta kertyvät vesi­massat.

Rakennuksen kunnossa pysymiselle on erittäin tärkeää, että hulevedet johdetaan oikealla tavalla pois rakennuksen vierestä. Hulevesien valuminen kohti rakennusta aiheuttaa rakenteisiin kosteusvaurioita ja voi johtaa homeongelmiin. Perusohjeena riittävälle kallistukselle pidetään sitä, että maa kallistuu seinästä poispäin kolmen metrin matkalla 15 cm. Jos tontilla on tasoeroja, hulevesien ohjaaminen vaatii keskimääräistä tarkempaa suunnittelua. Katolta syöksytorvien kautta poistuva hulevesi johdetaan pois rakennuksen vierestä niin, ettei vesi pääse salaojajärjestelmään eikä kuormita perustuksia.

Ihanteellisinta olisi jos hulevedet saataisiin joko kokonaan tai edes osittain imeytettyä takaisin maahan jo syntypaikalla. Hyvin vettä läpäisevillä mailla on imeytys maaperään sulan maan aikaan helppo toteuttaa. Ellei vesiä voida imeyttää, niitä tulee viivyttää tontilla mahdollisimman pitkään ennen joh­tamista tontin ulkopuoliseen hulevesijärjestelmään.

Hulevesiä ei saa ohjata kadulle tai naapuritontille ilman lupaa. Tontin hulevesien hal­linta onkin hyvä tarkistaa ja tarvittaessa päivittää nykysäännösten mukaiseksi pihan kunnostussuunnittelun yhteydessä.

Hulevesikivet

Erityyppiset hulevesikivet ja -laatat palvele­­vat osaltaan hulevesien imeytyksessä ja viivytyksessä. Kiveyksen läpäisykykyä tehostaa kiveyksien saumaaminen karkealla sora-aineksella jossa ei ole seassa hienoainesta. Multasauma puolestaan imee osan kosteudesta ja kasvukaudella nurmikko kuluttaa vettä ja haihduttaa kosteutta, mikä on omiaan sitomaan jossakin määrin hulevesiä.

Vettä läpäisevät kivet sopivat esimerkiksi omakotitalopihojen laajoille pinnoitetuille alueille kuten esimerkiksi ajoalustoille sekä pysäköinti- ja kääntöpaikoille.

Pääset tuotteisiin tästä!

2seinivieri

hulevesikivet

hulevettä läpäiseviä kiviä SA