kourulaatta_530px

Hulevesien hallinta

Pihasuunnitelma sisältää yleensä pihan pinnan muotojen suunnittelun, kasvillisuussuunnittelun ja vesiaiheen suunnittelun.

Hulevesisuunnitelmassa kuvataan pihan sadevesien hallinta ja salaojitusvesien hallinta. Hulevesijärjestelminä voivat olla imeytys tai viivytys. Erityisesti tulva-alueilla vaaditaan suunnitelmallista sadevesien hallintaa, koska verkostojen kapasiteetit eivät enää ole kaikilta osin riittäviä rankkasateille ja aiheuttavat siten paikallista tulvimista.

Hulevesien hallinnan yksi tärkeä osa-alue ovat läpäisevät kiveykset. Osittain läpäisevät kiveykset päästävät vettä läpi saumoistaan ja näin vähentävät ja hidastavat vesien pintavirtaamaa. Tässä tarkoituksessa on käytetty erilaisia reikä-, nurmi- ja ruohokiviä sekä nurmisaumalla että kiviaineksella saumattuna. Aivan viime vuosina on markkinoille tullut erityisiä hulevesikiviä.

Tehokkaimmin vettä läpäisevä sauma saadaan käyttämällä soraa tai mursketta, josta hienoin aines on pesty pois, mutta myös nurmisauma hidastaa veden virtaamaa.

_MG_9836_220px

vedenhallinta

lapaiseva sauma_220px

P8191741

adjutantti111

HB-HULEKIVI_harmaa_pieni