portaat

Portaiden käyttöä suositellaan kulkureitin jyrkkyyden ylittäessä 20 astetta. Niiden rakentaminen on pihatöiden yksi vaativimpia työvaiheita. Portaiden on oltava turvalliset ja lisäksi miellyttävät kulkea, ne voivat olla myös keskeinen osa pääsisäänkäyntiä, joten ulkonäölläkin on väliä. Usein portaita täydentävät erilaiset muurirakennelmat sekä kasvillisuus valaistuksineen.

Ulkotiloissa olevissa portaissa toimiva nousu on noin 18 senttimetriä per askelma ja etenemä yli 27 senttimetriä. Luiskissa kannattaa suosia pienempiä kivikokoja, jolloin pinta-alasta suurempi osa on saumaa. Tämä edesauttaa kiveyksen pintaa pysymään kuivempana jäätymistilanteessa ja kiveys ei ole aivan yhtä altis liukkaudelle kuin suurempaa kivikokoa käytettäessä.

Liukkautta kannattaa pyrkiä ennaltaehkäisemään myös riittävillä kaadoilla ja harkitulla pintavesien ohjaamisella. Porrasaskelmien rinnalle olisi hyvä suunnitella aina huoltourat helpottamaan portaiden ylläpitoa.

Portaiden tulee olla toimivat, mahdollisimman turvalliset ja kauniisti ympäristöönsä sopivat. Huolellinen suunnittelu ja tarkat mittaukset ovat onnistuneen lopputuloksen perusta.

Tuotteet portaisiin

Markkinoilta löytyy valmiita porraskiviä, joissa portaiden nousu ja etenemä ovat vakiona.

Porrasaskelmia voidaan rakentaa myös pihakivistä sekä-laatoista, tai yhdistämällä tuotteita keskenään.

Betonisia reunakiviä pystytään puolestaan hyödyntämään tukena niin askelmien etureunassa kuin rappujen sivuilla.

Portaiden ei aina tarvitse olla suorat. Kaarevia portaita voi lähestyä myös sivulta. Kaarevien portaiden nousut rakentuvat esimerkiksi kaarevilla reunakivillä.

Portaita suunniteltaessa kannattaa miettiä myös ns. invaluiskan tarpeellisuutta. Portaaton vaihtoehto palvelee myös lastenvaunujen ja polkupyörien kuljettamista portaissa. Pihakivien valmistajilta kannattaa kysellä valmiita porraselementtejä sekä erikoislaattoja vaativiin porrasratkaisuihin.

Onnistuneiden portaiden muistilista:

  • Suomen rakentamismääräyskokoelmassa todetaan ulkoportaiden mitoituksesta seuraavaa:
  • Kattamattomien ja lämmittämättömien ulkoportaiden etenemän on oltava vähintään 390 millimetriä, ja nousu saa olla enintään 130 millimetriä.
  • Laske montako askelmaa tarvitset.
  • Kahden rinnakkain liikuttavat portaat ovat leveydeltään minimissään 1200 mm.
  • Portaat rakennetaan routimattomille pohjille.
  • Asenna porraskiviin kaato, jotta vesi poistuu askelmista päädyn kautta. Ohjaa ympäröivien alueiden pintavedet niin, etteivät ne valu portaisiin jäätymään.

Turvallinen liikkuminen portaissa on aina etusijalla.

 

 

Portaat
HB-FIILIS_porraslaatta

_MG_4015

porrasrakentelmia

14SA-RAPUT

Portaiden_rakentaminen