portaat

Portaiden käyttöä suositellaan kulkureitin jyrkkyyden ylittäessä 20 astetta. Niiden rakentaminen on pihatöiden yksi vaativimpia työvaiheita. Portaiden on oltava turvalliset ja lisäksi miellyttävät kulkea, ne voivat olla myös keskeinen osa pääsisäänkäyntiä, joten ulkonäölläkin on väliä. Usein portaita täydentävät erilaiset muurirakennelmat sekä kasvillisuus valaistuksineen.

Ulkotiloissa olevissa portaissa toimiva nousu on noin 18 senttimetriä per askelma ja etenemä yli 27 senttimetriä. Luiskissa kannattaa suosia pienempiä kivikokoja, jolloin pinta-alasta suurempi osa on saumaa. Tämä edesauttaa kiveyksen pintaa pysymään kuivempana jäätymistilanteessa ja kiveys ei ole aivan yhtä altis liukkaudelle kuin suurempaa kivikokoa käytettäessä.

Liukkautta kannattaa pyrkiä ennaltaehkäisemään myös riittävillä kaadoilla ja harkitulla pintavesien ohjaamisella. Porrasaskelmien rinnalle olisi hyvä suunnitella aina huoltourat helpottamaan portaiden ylläpitoa.

Pohjatyöt

Kuten kaikkien rakenteiden perustamistöissä, myös ulkoportaiden pohjausten laajuus riippuu vallitsevista olosuhteista, jotka on aina tarkistettava tapauskohtaisesti. Rappujen pohja tehdään routimattomaksi jalankuljettavien pihapolkujen pohjauksia mukaellen.

Portaiden tulee olla toimivat, mahdollisimman turvalliset ja kauniisti ympäristöönsä sopivat. Huolellinen suunnittelu ja tarkat mittaukset ovat onnistuneen lopputuloksen perusta.

Porraskivet

Porrasrakennelmia voidaan rakentaa sekä pihakivistä että -laatoista, tai yhdistämällä tuotteita keskenään.

Betonisia reunakiviä pystytään puolestaan hyödyntämään tukena niin askelmien etureunassa kuin rappujen sivuilla.

Pystyasennossa rappujen nousuosuutena käytettävien kivien paikoillaan pysyminen varmistetaan betonimassan avulla. Ennen tukivalua kannattaa tehdä vielä kerran tarkistusmittaus. Valun yhteydessä on myös syytä olla huolellinen, ettei kovettuvasta betonimassasta aiheudu ylimääräistä piikkausta kiviä tai laattoja rappujen etenemäosuudelle asennettaessa. Toinen vaihtoehto on tehdä portaiden runkorakenne valamalla esimerkiksi laudoista tehtyihin muotteihin, ja verhota valu betonikivin tai laatoin. Tällöin liima-aineeksi käy vaikkapa saneerauslaasti.

Porraselementit

Markkinoilta löytyy myös valmiita porraselementtejä, joissa portaiden nousu ja etenemä ovat vakiona. Valmiiden elementtien mitoitus tulee olla tiedossa jo pohjatöiden yhteydessä. Portaita suunniteltaessa kannattaa miettiä myös ns. invaluiskan tarpeellisuutta. Portaaton vaihtoehto palvelee myös lastenvaunujen ja polkupyörien kuljettamista portaissa. Pihakivien valmistajilta kannattaa kysellä valmiita porraselementtejä sekä erikoislaattoja vaativiin porrasratkaisuihin.

Vinkki!

Talvista liukkautta estämään voidaan asentaa valamalla tehtyihin rappuihin betonilattioissa käytettävää lämpökaapelia, joka sulattaa jään ulkoportailta ja vähentää lumitöitä. Kaapeli asennetaan rappujen etenemäosaan noin 7 cm:n asennusvälillä. Kaapeleiden asennukseen ja lämmönsäätelyyn liittyvistä yksityiskohdista kannattaa neuvotella sähköalan asiantuntijoiden kanssa.

HB-FIILIS_porraslaatta

Portaat

_MG_4015

3graniittikiviraput sa

14SA-RAPUT

porrasrakentelmia

DCF 1.0

Portaiden_rakentaminen