HB-FIILIS_Hulekivialue_pieni

Rakennettiinpa muurikivistä ladottavaa seinämä vain muutaman kymmenen senttimetrin korkuiseksi tai vaikkapa pariin metriin nousevaksi, massiiviseksi rakenteeksi, muurin alla olevaa, routimisesta aiheutuvaa maan liikkumista on aina pyrittävä eliminoimaan.

Matala muuri

Muurin jäädessä alle 70 cm korkuiseksi perustaksi riittää hyvin tiivistetty murskesora (esim. 0-18 mm ). Tämän korkuinen muuri ei myöskään välttämättä vaadi rakenteen lujittamiseksi betonimassatäyttöä eikä raudoituksia. Mikään ei kuitenkaan estä valamasta muurikivien reikiä sieltä täältä umpeen massalla ja raudoittamasta täytettäviä muurikiven reikiä.

Istutusten vaatiman multatäytön tullessa muurin toiselle puolelle on patolevyn käyttö muurin ja mullan välissä suositeltavaa. Reiällisten perusmuurikivien päälle asennettavien kansikivien paikoillaan pysyminen varmistetaan käyttämällä liima-aineena ohutsaumalaastia.

Muurin korkeus 70-120 cm

Muurin korkeuden noustessa yli 70 cm:n betonisen anturan käyttö on suositeltavaa. Anturan voi valaa betonimassasta tai vaihtoehtoisesti voidaan käyttää valmiita anturaharkkoja (korkeus esim. n. 19 cm ja leveys 60 cm). Muurin rakennetta vahvistetaan anturaan asennettavilla harjateräksillä, joka toiseen reikään valettavalla betonimassalla ja 10 mm harjateräksillä. Anturan alle tulevan routaeristeen lisäksi on hyvä asentaa lämpöeristelevy myös pystyasentoon muurin taakse muurin ja muurin taakse jäävän maamassan väliin. Tällä estetään ainakin osittain ja routimista.

Muurin korkeus 120-200 cm

Jos muurista rakennetaan yli metrin korkuinen, on vastaavasti anturasta tehtävä paksumpi ja leveämpi. Jokaista kolmeakymmentä senttimetriä kohden metristä ylöspäin anturan leveys kasvaa 10 cm. Esimerkiksi 130 cm korkea muuri vaatii 60 cm leveän anturan, 160 cm korkea muuri 70 cm leveän anturan jne. Muurin korkeuden ylittäessä reilusti metrin lisätään myös harjaterästen määrää, ja betonimassa valetaan jokaiseen pystyreikään. Käytettävien 10 mm:n vahvuisten harjaterästen kappalemäärää kasvatetaan suhteessa muurin korkeuteen. Esim. 130 – 160 cm:n muurissa harjateräksiä käytetään 2 kpl / reikä ja 160 – 210 cm korkeassa muurissa jo 3 kpl / reikä. Sivusuunnassa mahdollisesti tapahtuvaa maan routimista eliminoidaan pystyyn asennetulla eristelevyllä. Kivien kostumista ehkäistään lisäksi erillisellä patolevyllä. Kansikivet liimataan kiinni ohutsaumalaastilla.

Muurin korkeus yli 200 cm

Yli kahden metrin korkuinen kivimuuri tosin on harvinainen, mutta täysin mahdollinen. Tarvittava rakennelujuus saavutetaan tällöin metrin levyisellä anturalla, neljällä harjateräksellä / reikä ja reikien betonivalulla.

_MG_4213

tukimuurit

_MG_4024

_MG_0199