Nykyajan autosuojat

Tänä päivänä autosuojat mitoitetaan useimmiten vähintään kahdelle autolle. Tallin tai katoksen yhteyteen rakennetaan usein myös varastotilaa ja/tai tekninen tila esimerkiksi päärakennuksen lämmitysjärjestelmälle.

Sijainti ja luvat

Jo rakennuslupien saanti velvoittaa rakentajaa tekemään autosuojasta sekä materiaaleiltaan että väritykseltään mahdollisimman hyvin päärakennuksen kanssa yhteen sopivan. Parhaimmillaan autotalli tai -katos tarjoaa varsinaisen tarkoituksensa ohella myös suojaa melulta ja katseilta tuoden yksityisyyttä pihapiiriin.

Kääntöpaikka haukkaa neliöitä

Tulopihan toimivuutta ajatellen pelkkä autokatos tai -talli ei sinällään ole riittävä. Viimeistään pihasuunnittelun yhteydessä olisi hyvä hahmottaa mikä auton tai autojen vaatima tilantarve kaiken kaikkiaan pihassa on. Luontevin ja myös turvallisin vaihtoehto on lähteä tontilta liikenteeseen auton nokka edellä. Tämä edellyttää kuitenkin, että tontilla on tilaa kääntöpaikalle. Kääntöpaikka kannattaa mitoittaa mahdollisimman reilun kokoiseksi, jolloin se tarvittaessa palvelee myös tilapäisenä vierasparkkina.

Pihakiveys autokatoksen ja -tallin ajoalustaksi

Huoliteltu pihakiveys yhdistää etupihan alueet yhteneväiseksi kokonaisuudeksi ja antaa tulopihalle viimeistellyn ilmeen. Kulutuksen ja katseen kestävä betonikiveys on kaunis ja käytännöllinen valinta myös autokatoksen ja -tallin ajoalustan pinnoitteeksi. Verrattuna esimerkiksi valettuun ajoalustaan tai lattiaan, betonikivet on esimerkiksi tarvittaessa helppo vaihtaa, mikäli pinnoite aikojen saatossa näyttää rapautumisen merkkejä tai tahraantuu mahdollisten öljyvuotojen seurauksena.

Esimerkkejä etupihalle sijoitetuista autosuojista ja kiveyksistä, katso piirrokset A, B ja C.

Autokatoksen pohjaus ja kivipäällysteet

Autokatoksen kiveys vaatii yhtä kantavan ja kulutusta kestävän pinnoitteen kuin pihan ajoväylätkin. Pohjatöiden laajuus ja tarpeellisuus kannattaa tutkia aina tontti ja tapauskohtaisesti.

Autokatoskiveyksen pohjaus syntyy automaattisesti uudisrakennuksen pohjatöiden yhteydessä. Jotta renkaiden aiheuttamilta painaumilta ajourien kohdilla vältytään, tulee kantavaan kerrokseen ja sen tiivistämiseen kiinnittää erityistä huomiota. Tiivistys tehdään vaiheittain niin ohuina kerroksina, että kerrokset tulevat varmasti tiivistetyiksi koko paksuudeltaan.
Vanhojen autokatosten perustuksissa, joissa routaeristys ulottuu pelkästään anturoiden alle, pohja on yleensä kaivettava auki ja eristys ulotettava koko rakennuksen alalle. Jos perusmaa on helposti routivaa, myös ajoluiskan pohjauksessa on hyvä jatkaa eristystä noin kahden metrin matkalla katoksen ulkopuolella.

Autokatoskiveyksen pohjaus syntyy automaattisesti katoksen pohjatöiden yhteydessä. Jotta renkaiden aiheuttamilta painaumilta ajourien kohdilla vältytään, tulee kantavaan kerrokseen ja sen tiivistämiseen kiinnittää erityistä huomiota. Tiivistys tehdään vaiheittain niin ohuina kerroksina, että kerrokset tulevat tiivistetyiksi koko paksuudeltaan.

Kiven valinta kuormituksen mukaan

Autokatoksen kiveyksiin soveltuvat parhaiten paksut neliö- ja suorakaidekivet sekä reunaprofiloidut ns. sidekivet. Katoksissa päällysteenä käytettävien pihakivien suositeltava vahvuus on 8 cm, mutta erittäin hyvin pohjattuna myös 6 cm:n vahvuinen pihakivi kestää hyvin henkilöauton painon. Pihalaattoja käytettäessä laattojen vahvuuden on oltava 8 cm.

Reunatuenta

Autolla liikennöitävillä alueilla kiveyksen reunatuentaan kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Tukemattomat päällysteet ovat arkoja purkautumaan reunoistaan auton renkaan osuessa sopivassa kulmassa reunan päälle. Kiveyksen tukemiseen käytetään yleensä maahan upotettavia betonisia reunakiviä.

Värit ja muodot

Autokatoksen pinnoitteena käytetään useimmiten neutraaleja peruskiviä tai -laattoja. Mm. mahdollisten öljyvuotojen varalta tummat värisävyt ovat suositeltavia. Kiveystä voidaan elävöittää erivärisin kivin toteutetuin kuvioin tai esimerkiksi päällystämällä ajourat muusta kivipinnasta poikkeavin kivi.