15huhti/16

Pihakivien käyttö

Pihakiviä ja -laattoja käytetään yleisimmin pihateiden, autotallin edustan, auton kääntöpaikan, pysäköintialueen, pihakäytävien ja polkujen sekä oleskelu/grillialueiden kestävään päällystämiseen. Käytännön syistä pinnoitetaan usein myös huoltopiha; tomutus- ja pyykinkuivaustelineen sekä jätesäiliöiden alustat.