Kivijalan ja sen vierustan kunnostaminen on yksi yleisimmistä, ja samalla tärkeimmistä pihan saneeraustoimenpiteistä juontaen useimmiten rakennuksen kosteusvauriosta, tai niiden ehkäisemisestä.

Sokkeli on osa maapohjaisen rakennuksen perustuksia, perusmuuri, jonka tehtävänä on pitää rakennus ilmavasti koholla maasta, ja huolehtia, yhdessä hulevesien oikeaoppisen johdattamisen kanssa, ettei kosteus pääse vaurioittamaan talon rakenteita.

Vanhojen talojen vitsaus

Vuosikymmeniä takaperin ei ollut niin paljon tietämystä ja laadukkaita materiaaleja rakennusten kosteusvaurioiden eliminoimiseksi mitä nykyaikana. Esimerkiksi rännikaivoista ja kosteussulkulevyistä ei viitisenkymmentä vuotta sitten ollut vielä tietoakaan. Vanhojen talojen kosteus- ja routaeristykset ovatkin usein puutteellisia saatavilla olleen eristemateriaalin soveltuessa huonosti ulkokäyttöön. Maanpinnan kallistukset ovat myös saattaneet olla riittämättömät, jopa virheelliset, ja lisäksi kosteusvaurioiden syntymistä on voinut edesauttaa sokkelin piilottuminen lähes kokonaan maan alle johtuen kivijalkaan kiinni levitetystä paksusta multakerroksesta ja seinän vierustalle istutetusta kasvillisuudesta. Pihan saneeraus työ alkaakin useimmiten juuri sokkelin kupeelta.


Ennen vanhaan oli tyypillistä että sokkelin vierusta täytettiin liian hienojakeisella maa-ainekselle ja nurmikko kylvettiin kiinni kivijalkaan.

Ilmavuutta seinustalle ja hulevedet haltuun

Nykyään seinivieri-istutuksia näkee yhä harvemmin, sillä multaa ei enää suositella laitettavaksi kiinni sokkeliin. Tänä päivänä seinän vierustat täytetään pääsääntöisesti noin puolen metrin leveydeltä ilmavalla sora-aineksella rakenteiden kosteusongelmien ehkäisemiseksi, ja kivijalkaa suositellaan jätettäväksi näkyviin vähintään 30 cm:ä, mieluiten 40 – 60 cm:ä. Pelkkä sorakate sellaisenaan sokkelin vierustalla on kuitenkin aika tylsä. Kun kivijalan kosteuseriste (patolevy) ja salaojitukset ovat asiallisesti tehdyt, rakennuksessa on toimivat rännikaivot ja maastossa riittävät pintavesikaltevuudet sokkelista poispäin, voi seinän vierustan kattaa esimerkiksi helposti asennettavilla ja puhtaana pidettävillä betonilaatoilla.

Saneeraussuunnittelu ja kaapelinäytöt

Sokkelin ja sen vierustan kunnostaminen, sekä remontissa vaadittavien toimenpiteiden laajuudet ovat aina tapauskohtaisia. Isompien saneeraustoimenpiteiden suunnittelussa kannattaa hyödyntää rakennusalan ammattilaista, ja ennen koneella tapahtuvien kaivutöiden aloittamista tilata tontille kaapelinäyttö maanalaisten putkien ja kaapeleiden sijainnin selvittämiseksi. Palvelun voi tilata esimerkiksi Johtotieto Oy:n kautta.

Kivijalan vierustan uudistamistoimenpiteet voivat toisinaan olla myös hyvin pieniä, jolloin työvälineiksi riittävät pistolapio ja kottikärryt. Nurmikko poistetaan hieman tulevaa kiviraitaa leveämmältä, humusmaa vaihdetaan sora-ainekseen ja kivet asennetaan tiivistetyn sorakerroksen päälle. Kuvan Louhikivi toimii myös hulevesikivenä sepelillä saumattuna.

Sokkelin aukaisu ja kuivattaminen

Esimerkkikohteemme, 1970 -luvulla rakennetun omakotitalon kivijalan ja sen vierustan konkreettinen saneeraustyö alkoi kaivamalla sokkelin kuve auki pienkaivurilla talon joka seinustalta. Humusmaan lisäksi poistettiin vettä imeneet ja litistyneet vanhat eristeet joiden lävitse lähipuut olivat kasvattaneet juuriaan.

Sokkelin saneerauksen ensimmäisiä töitä oli poistaa vanhat litistyneet eristeet ja humusmaa kivijalan vierustalta.

Styroksit olivat paitsi imeneet vettä, myös ”syöneet” juuria.

Kaivannon ollessa avoinna sokkelin pinta puhdistettiin ja tehtiin tarvittavat pinnan paikkaukset, jonka jälkeen kivijalan annettiin kuivahtaa ennen maalausta. Lopuksi sokkelia vasten asennettiin kosteuseristykseksi patolevy tulevan maanpinnan alapuolelle jäävälle osalle.

Salaojituksen asentaminen

Kaivannon pohjalle asennettiin rakennussuunnittelijan mukaiset salaojitukset ennen soratäyttöjä. Korkomittauksia tehtiin koko työmaan ajan kallistusten, ja veden oikean juoksusuunnan varmistamiseksi. Suodatinkankaan päälle asennettu salaojaputkisto peitettiin lopuksi ilmavalla ns. salaojasoralla, joka ei sisällä lainkaan hienoainesta.

Kun on kyse vanhan pihan kunnostamisesta kannattaa varautua monenlaisiin yllätyksiin. Kohteessamme multakerroksen alta paljastui peruskallio, joka vaati sekä leikkaamista kivisahalla että piikkaamista jotta salaojaputki oli mahdollista asentaa suunnitelman mukaisesti viettäväksi kohti kokoajakaivoa.

Maatäytöt ja viimeistelyt

Salaojituksen jälkeen kaivanto täytettiin murskesoralla joka tiivistetiin maantiivistimellä. Lopuksi seinän vierusta kivettiin betonilaattaraidalla ja rakennuksen ympäristö nurmetettiin

Syöksytorvien ja rännikaivojen ympärykset viimeisteltiin siistiksi betonikivirajauksella ja seulanpääkivillä.

 

About Pihakivimestari

Tässä blogissa pihasuunnittelun ja -rakentamisen ammattilainen antaa ideoita ja vinkkejä onnistuneen kivapihan suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon.