Kaipaako piha uudistamista? Saneeraustyö kannattaa toteuttaa tulevana kesänä sillä kotitalousvähennys on aikeissa joutua hallituksen leikkuriin alkaen vuodesta 2025.

Kotitalousvähennystä on mahdollista saada omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon piha-alueella tehtävistä perusparannus- ja kunnossapitotöistä. Ko. vähennyksen supistamisen ohella saneerausprojekteille tulee jatkossa lisähintaa myös yleisen arvonlisäveron korotuksen voimaantulon myötä, mahdollisesti jo kuluvan vuoden lopulla. Piharemppa kannattaa siis pistää alulle niin pian kuin suinkin ja vähentää kulut kuluvan vuoden 2024 verotuksessa.

Kotitalousvähennykset 2024

Kotitalousvähennystä voidaan hakea esimerkiksi pihan kunnostamistöistä ja töihin liittyvästä valvonta- ja konsultointityöstä. Vähennys myönnetään vain työn osuudesta; sitä ei voi saada materiaaleista, matkakuluista, eikä palveluista jotka ovat arvonlisäverottomia. Yrityksen jolta palvelu ostetaan on puolestaan oltava rekisteröitynä ennakkoperintärekisteriin, ja maksettavissa laskuissa selkeästi eriteltynä työn ja tarvikkeiden osuus.

Kotitalousvähennyksen määrään vaikuttaa millaisesta työstä sitä haetaan.
Omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon pihan saneeraus ja kunnostamistyöt luetaan kuuluvaksi remontointi eli asunnon perusparannus- ja korjaustöihin, maksimivähennyksen ollessa 2250 euroa henkilöä kohden. Yritykseltä palveluja ostettaessa laskun sisältämästä työn osuudesta voidaan vähentää 40 % . Mikäli saneeraustyötä on palkattu tekemään työntekijä, voi maksetusta palkasta vähentää 15 % sekä palkkaan liittyvät työnantajan sivukulut. Kotitalousvähennyksen omavastuu on 100 euroa per henkilö ja maksimivähennyksen voi saada kun yritykselle maksetussa laskussa on työn osuutta 5875 euroa.

Vanhan purkaminen on yleensä piharemontin ensimmäisiä töitä.  Kone- ja miestyöt voi vähentää kotitalousvähennyksenä.

Pihan uudistamisen yhteydessä tehtävä kivien asentaminen on vähennyskelpoista, materiaalikulu ei.

Kotitalous-,hoiva- ja hoitotyöhön luetaan kuuluvaksi erilaiset piha-alueella tapahtuvat hoitotyöt, kuten esimerkiksi puutarhan kevät- ja syyssiivous, nurmikon leikkaus, istutusten hoitotyö jne. Hoiva- ja hoitotöiden osalta kotitalousvähennys on 3500 euroa henkilöä kohden vuodessa ja omavastuu 100 euroa. Yritykseltä ostetun palvelun työn osuudesta voi vähentää 60 % ja työntekijälle maksetusta palkasta 30 % sekä palkkaan liittyvät työnantajan kulut.

Pihapuiden kaataminen voidaan vähentää verotuksessa. Se luetaan kuuluvaksi kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöhön.

Lue lisää kotitalousvähennyksistä verohallinon sivuilta.

KOTITALOUSVÄHENNYS
KOTITALOUSVÄHENNYKSEEN OIKEUTTAVAT TYÖT
KOTITALOUSVÄHENNYSLASKURI

About Pihakivimestari

Tässä blogissa pihasuunnittelun ja -rakentamisen ammattilainen antaa ideoita ja vinkkejä onnistuneen kivapihan suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon.