Loppukesästä ja alkusyksystä voimakkaat sateet ja myrskyt ovat riepotelleet eri puolilla maailmaa. Euroopassa on nähty poikkeuksellisia tulvia ja myös Suomessa on nähty poikkeuksellisen voimakkaita myrskyjä. Nämä ovat nostaneet keskusteluun vedenhallinnan merkityksen kiinteistöissä. Hulevesien kulkeutuminen kellareihin on kallis ja kiusallinen ongelma. Hyvin toimivassa pihassa tarvitaan myös toimiva vedenhallinta.

Pihasuunnitelmaan kannattaa sisällyttää pihan pinnan muotojen suunnittelu, kasvillisuussuunnittelu ja vedenhallinnan suunnittelu.

Hulevesisuunnitelmassa kuvataan pihan sadevesien hallinta ja salaojitusvesien hallinta. Pihan hulevesiä voi joko ohjata oikeaan suuntaan tai imeyttää sopiviin kohtiin pihaa. Erityisesti tulva-alueilla vaaditaan suunnitelmallista sadevesien hallintaa, koska verkostojen kapasiteetit eivät enää ole kaikilta osin riittäviä rankkasateille ja aiheuttavat siten paikallista tulvimista.

Hulevesien hallinnan yksi tärkeä osa-alue ovat läpäisevät kiveykset

Osittain läpäisevät kiveykset päästävät vettä läpi saumoistaan ja näin vähentävät ja hidastavat vesien pintavirtaamaa. Tässä tarkoituksessa on käytetty erilaisia reikä-, nurmi- ja ruohokiviä sekä nurmisaumalla että kiviaineksella saumattuna.

Markkinoilta löytyy runsaasti erilaisia kivityyppejä, joiden rakenne ja muoto on erityisesti suunniteltu ohjaamaan sadevesiä kivipinnan läpi maahan. Hulevesikivillä ladottu kiveys mahdollistaa ruohon kasvamisen ja sadeveden imeytymisen kiveyksen läpi vähentäen pintavesien valuntaa ja elävöittäen kivettyä pintaa.

Tehokkaasti vettä läpäisevä sauma saadaan käyttämällä soraa tai mursketta, josta hienoin aines on pesty pois, mutta myös nurmisauma hidastaa veden virtaamaa.

Nurmella saumatut hulekivet

Soralla saumatut hulekivet

Nurmikivet ja hulevesituotteet

Nurmikivien käytöllä voidaan lisätä piha-alueiden vihreyttä ja viihtyisyyttä.  Ne soveltuvat alueille, joilla tarvitaan kantavuutta.  Esimerkiksi 80 mm paksu kivi kestää hyvin myös raskaan ajokaluston painoa, joten se sopii myös pelastusteiden päällystemateriaaliksi.

Kasvillisuus sitoo kaupunkipölyä ja tehostaa hulevesien imeytymistä ja haihtumista. Jotta hulevedet imeytyvät parhaalla mahdollisella tavalla, myös pohjarakenteen tulee olla läpäisevä. Kivet saumataan tällöin kiviaineksella, josta hienoaines on seulottu pois.

Vesikouruilla ja loiskekivillä johdetaan sadevedet pois pihakivipäällysteeltä ja rakennusten vierustoilta. Vesien ohjaaminen on talon rakenteiden kannalta välttämätöntä, sillä taloon päin valuva vesi voi vaurioittaa perustuksia ja johtaa homeongelmiin. Vesikourut ja loiskekupit sopivat väreiltään ja muotojensa puolesta yhteen laattojen ja päällystekivien kanssa.

Hulekivien valikoimaan ja niitä valmistaviin yrityksiin pääset tutustumaan pihakivi.com sivustolla: https://www.pihakivi.com/tuotteet/vesikourut-ja-loiskekupit/

Myös sulamisvedet kannattaa ottaa hallintaan

Aurattavaa lunta varten piha-alueelle on hyvä suunnitella jo etukäteen valmiiksi oma alue. Se voi olla vaikkapa pihapiirin pelikenttä tai varaparkkipaikka, jossa käytetään läpäisevää kiveystä sulavaa lunta silmällä pitäen. Näin vältytään keväällä ikävistä yllätyksistä ja sulaveden vuoksi tulvivasta pihasta.