Talon sisäänkäynnin oven eteen virtaavat hulevedet ohjattiin pois rakenteista maanpinnan kallistusten, salaojituksen sekä muuri- ja reunakivien avulla. Samalla etupihan huonokuntoinen asfaltti vaihtui siistiin betonikiveykseen.

Kun ohikulkeva tie ja autotalli ovat asuinrakennusta ylempänä ja kaadot pyllylleen kohti talon ovea, tulee hulevesien aiheuttamasta märkyydestä ongelma etenkin rankkasateilla. Korjaussuunnitelma hulevesien hallittuun ohjaamiseen rakenteista poispäin tien ja tontin väliseen avo-ojaan laadittiin yhdessä kaupungin edustajan, viherrakentajan ja asukkaan kanssa. Saneeraustyö toteutettiin syyskuun loppupuolella.

Kaapelinäytön kautta kaivuhommiin

Pihatöiden edellyttäessä konetöitä on aina olemassa vaara että kone raapaisee kauhallaan maanalaisen kaapelin poikki ellei niiden sijainti ole tiedossa. Riskiä maksumieheksi joutumisestä ei kannata ottaa, vaan tilata kaapelinäyttö hyvissä ajoin ennen suunniteltua saneeraustyön aloittamista. Nykylaitteilla saa hyvin paikallistettua riittävällä tarkkuudella maanalaisten kaapeleiden sijainnit.

Massojen vaihtoa ja maanpinnan muotojen muokkausta

Alustavien töiden jälkeen varsinainen piharemontti alkoi vanhan asfaltin poistamisella. Betonikiveyksen pohja työstettiin routimattomaksi huomioiden tulevat maanpinnan muodot kallistuksineen jo eristelevyjen asennuksen yhteydessä. Tulevia pinnanmuotoja myötäiltiin myös tehtäessä kantavan kerroksen täyttöjä murskesoralla. Suunnitellut kaltevuudet varmistetiin lopuksi asentamalla apukiskot oikeaan korkoon murskesorakerroksen päälle, ja tasaamalla kiskojen väliin levitetty asennuskivituhka oikolaudan avulla.

Asfaltin kuorimiseen käytettiin sekä pienkaivinkonetta että hieman järeämpää traktorikaivuria.

Konetöitä tehtäessä on aina riski että kone raapaisee kaapelin poikki ellei kaapeleiden sijaintia tiedetä. Näyttöjä tekevät mm. sähköyhtiöt.

Tulevan maanpinnan kaltevuudet huomioitiin jo eristelevyjä asennettaessa.

Murskesoraa levitettiin kantavaksi kerrokseksi niin ikään tulevia pinnanmuotoja myötäillen.

Suunnitellut kaltevuudet varmistettiin asentamalla apukiskot oikeaan korkoon ennen asennuskivituhkan levittämistä ja kivien asentamista.

Betonikivien asentaminen aloitettiin autotallin edustalta edeten kohti rakennuksen pääsisäänkäyntiä.

Veden virtauksen varmistus salaojalla

Alin kohta uudistuneessa pinnoitteessa on lähellä pääsisäänkäyntiä. Kaato lyhyelle matkalle rakennuksen perustuksista ja ovelta poispäin saatiin kiveyksen pohjaa madaltamalla ko. kohdasta sekä muotoilemalla nurmikon pintaa. Veden kulku kohti tontin rajalla tien vieressä olevaan ojaan varmistettiin maastonmuotoilun lisäksi  salaojituksella.

Salaoja varmistaa veden virtaamisen tien vieressä olevaan avo-ojaan.

Korkoerojen hälvennystä ja vesien ohjailua reunakivillä

Ennen pinnoitekivien asennusta toteutettiin korkoeron hälventämiseksi autotallin kulmalle lyhyt pätkä matalaa muuria muurikivistä. Tontin rajalle ajotien reunaan asennettiin lisäksi upotettavat reunakivet ”padoksi” ohjaamaan kadun puolen hulevedet avo-ojaan tontille valumisen sijaan.

Hulevesirempalla uutta ilmettä etupihalle

Hulevesiremppa valmistui syyskuun aikana ja uudisti samalla etupihan ilmeen.

About Pihakivimestari

Tässä blogissa pihasuunnittelun ja -rakentamisen ammattilainen antaa ideoita ja vinkkejä onnistuneen kivapihan suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon.