Valettu antura pitää muurin pystyssä jyrkässäkin rinteessä.

Betonisista muurikivistä tasamaalle tehtävät, alle 70 cm:ä korkeat muurit ja istutuskaukalot voidaan pääsääntöisesti asentaa maanvaraisesti routimattomalle murskesorapohjalle. Rinteisiin rakennettavien tukimuurien kohdalla kannattaa tapauskohtaisesti, muurin korkeudesta riippumatta, pohtia valetun anturan tarpeellisuutta. Maanpaine, eli maamassan aiheuttama kosketuspaine rakennetta vasten, on uhka muurien paikoillaan pysymiselle johtaen pahimmassa tapauksessa rakenteen kallistumiseen ajan saatossa.

Anturan valaminen vaiheittain

Kohteemme 40 cm:ä korkea tukimuuri sijoittuu jyrkkään penkereeseen toimien samalla rinteeseen muotoiltavan, saunarakennuksen puuterassin uumeniin osittain upotetun kylpypaljun tulipesän alustan tukirakenteena. Kun maasto laskee jyrkästi lyhyellä matkalla, kaipaa matalakin rakenne valettua anturaa kestääkseen maanpaineen aiheuttaman kuormituksen.

Tulipesän alustan koron ollessa tiedossa aloitimme tulevan muurin perustusten korkojen mittaamisen ylhäältä alaspäin. Apuna mittaustyössä käytimme muurikiven kevyemmin käsiteltäviä ns. välikiviä, ja vatupassia.

Pohjan työstäminen tehtiin lapiotyönä, sillä paikka oli ahdas, pienelläkään koneella ei ollut sinne mitään asiaa. Mäntymetsän perusmaa oli puolestaan hiekkapitoista, joten routaeristykselle ei ollut tarvetta. Pohjan kaivun ja tasauksen jälkeen rakensimme 10 cm:n levyisestä laudasta noin 40 cm:ä leveän anturamuotin. Kantavuutta tulevalle valulle saatiin noin 10 cm:n vahvuisella murskesorakerroksella, joka tiivistettiin veden ja kotikutoisen juntan avulla.

Anturavalun pohjalle, hieman maasta koholle, asensimme tukiraudoituksen harjateräksistä vahvistamaan valun rakennetta.

Betonimassa syntyi perinteisesti myllyttämällä – suhteessa yksi lapiollinen sementtiä, kolme lapiollista kivituhkaa ja sopivasti vettä.

Valmis massa lapioitiin hieman muottilautojen yläpinnan tason yli ja tasattiin laudan pätkällä hiertäen.

Vuorokauden yli kovettuneen anturavalun päälle levitimme ohuen kerroksen saneerauslaastia liimaus-/ja tasausaineeksi ennen alimmaisen kivivarvin asentamista. Saneerauslaastin kuiva-aineksen ja veden sekoitus tehtiin porakoneen ja vispilän avulla.

Muurikivien asentaminen aloitettiin ulkokulmasta kahteen suuntaan edeten. Peruskivet asennettiin kolmeen kerrokseen kivi kiveltä ja kerros kerrokselta. Tarvittavat kivien leikkuut tehtiin muurin alku- ja loppupäähän työn edetessä.
Anturavaluun, muutamien muurikivien reikien kohdalle pystyasentoon laitetut harjateräkset vahvistavat osaltaan muurirakennetta.

Omatekoinen suppilo helpotti betonimassan laittamista reikiin estäen samalla massan roiskumisen muurikivien päälle. Massan tiivistäminen reikiin hoitui puolestaan puuriman avulla.

Reiällisten peruskivien päälle asensimme lopuksi umpinaisen kansikivikerroksen, jonka paikoillaan pysyminen varmistettiin kiviliiman avulla.

Muurikivien reikiin valettujen massojen annettiin rauhassa kovettua, jonka jälkeen tukimuurin tausta täytetiin sora-aineksella ja tasanne kylpypaljun kupeella päällystetiin betonilaatoilla.

About Pihakivimestari

Tässä blogissa pihasuunnittelun ja -rakentamisen ammattilainen antaa ideoita ja vinkkejä onnistuneen kivapihan suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon.