Kummitteleeko sadevesikaivo keskellä tulevaa kiveystä ? Valurautainen ”mörkö” taltutetaan liittämällä kiveys ja kaivonkansi siististi yhteen esimerkiksi sovitekiveyksen avulla.

Pihan kuivatuksen tarve huomioidaan jo rakennuksen kuivatusjärjestelmän suunnittelun yhteydessä, ja hulevesien ohjaamiseen tarvittavat putket ja kaivot asennetaan paikoilleen oikeaan korkotasoon viimeistään ennen piha- ja kivitöiden aloittamista. Vaikka itse sadevesijärjestelmä on katseiden ulottumattomissa piilossa maan alla, sadevesikaivojen kannet sijoittuvat maan pinnalle – toisinaan hyvinkin keskeiselle paikalle puutarhaa. Työstämällä kansien ympärykset siistiksi ne eivät nouse pinnoitteesta esille häiritsevällä tavalla.

Etupihalle sijoittuva sadevesikaivo on liitetty kiveykseen asentamalla kannen ympärille kaarevan ladonnan mahdollistavia pieniä betonikiviä.

Pintavesikaltevuudet haltuun

Pihakivin pinnoitettavien alueiden pintavesikaltevuudet otetaan huomioon jo kiveyksen pohjia tehtäessä. Pohjat tarkotaan ja kallistukset viimeistellään ennen pihakivien asentamisen aloittamista. Kallistukset tehdään tapauskohtaisesti, mutta suunta on aina rakennuksista poispäin kohti sadevesikaivoa. Suositeltu minimikaltevuus on 2 %, eli 2 cm:ä yhden metrin matkalla, mieluummin kuitenkin vähän reilummalti.

Kannen korkeuden säätäminen

Pinnoitekiveyksien pohjia työstettäessä on tärkeää varmistaa että sadevesikaivo on asennettu oikeaan korkeusasemaan ja että sen kansi on suorassa. Teleskooppiominaisuudella varustetun kaivon hienosäätö on mahdollista vielä kiveystyön yhteydessäkin.

Kannen ympäryksen kiveäminen

Sadevesikaivon ja päällysteen liitos tehdään pinnoitekivien asentamisen loppuvaiheessa. Siisti lopputulos vaatii kivien leikkaamista. Huoliteltu liittymä tehdään niin sanotun sovitekiveyksen avulla, eli asentamalla pyöreän kannen ympärille kiviraita kaarevan ladonnan mahdollistavista pienistä betonikivistä.

Pinnoitteen peruskivien / -laattojen ladonta tuodaan täysillä kivillä niin lähelle kaivonkantta kuin mahdollista. Pienet betonikivet esiladotaan kannen ympärille peruskiveyksen päälle ja leikkauskohta merkataan liidulla piirtäen pinnoitteeseen.

Kaareva leikkaus onnistuu timattiterällä varustetulla kulmahiomakoneella. Merkattua leikkauskohtaa työstetään vähintään puoleen väliin kiven vahvuutta, jonka jälkeen voi kokeilla lohkaista loput vasaran avulla.

Sovitekivet asennetaan tasatun asennushiekkakerroksen päälle 10-15 mm:ä kaivon kannen yläpuolelle, saumataan ja tiivistetään maantiivistimellä. Kaivoa ympäröivien kiveysten lopullinen korko tulee olla vielä koneellisen tiivistämisenkin jälkeen 5 – 10 mm kaivon kantta ylempänä.

Pienistä betonikivistä tehdyllä päällysteellä kaivonkansi ei kaipaa erillistä sovitekiveystä. Siisti kehys kannelle voidaan tehdä pinnoitekiviä työstämällä.

About Pihakivimestari

Tässä blogissa pihasuunnittelun ja -rakentamisen ammattilainen antaa ideoita ja vinkkejä onnistuneen kivapihan suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon.