Saumaus on tärkeä työvaihe jota tehdään sekä asennustyön aikana että kiveämisen loppumetreillä. Se edesauttaa betonikivien ja -laattojen sitoutumista toisiinsa varmistaen eheän ja yhtenäisen kivipinnan.

Pihan kiveysten saumausmateriaaleina käytetään yleisimmin joko hienoa kivetöntä hiekkaa tai kalliosta murskattua kivituhkaa, suurisaumaisilla hulekiveyksillä jopa hienorakeista sepeliä. Tuttujen hiekka- ja sora-ainesten lisäksi markkinoilla on erityyppisiä, ns. sidottuja liimapohjaisia sauma-aineita jotka kovettuvat saumoihin estäen muun muassa rikkaruohojen kasvun.

– Kiveys on valmis, mutta milläpä nuo isot saumat täyttäisi ?, miettii kisu. Esimerkiksi hiekoitussepelin tyyppinen, nolla-aineksesta vapaa sora-aines auttaa osaltaan veden imeytymistä pinnoitteen läpi leveähkösaumaisilla kiveyksillä.

Huokeat hiekka ja kivituhka

Saumaus on kuivalla kelillä, ja kuivalla kiviaineksella tehtävää hommaa. Saumaushiekkaa levitetään kivien latomisen jälkeen päällysteen pintaan, ja harjataan kivien saumoihin edestakaisin vedoin. Esisaumausta on hyvä tehdä jo asennustyön edetessä. Se rajoittaa lehtien ja neulasten ym. ylimääräisen päätymistä keskeneräisen pinnoitteen saumoihin, ja rankkasateen yllättäessä estää asennushiekan syöpymisen kiveyksen alta.

Erilaiset lastat helpottavat ja nopeuttavat saumaushiekan levitystä. Esisaumauksen jälkeen käytetään harjaa, saumauksen viimeistelyssä päästään hyvään lopputulokseen pehmeäharjaksisen harjan avulla

Säkkitavarana myytävä saumaushiekka on helppo ja varma vaihtoehto kiveyksien saumoihin. Se on kuivaa, koostumukseltaan tasarakeista ja nopea levittää. Perinteisen rusehtavan värin ohella tuotevalikoimista löytyy muun muassa mustaa, harmaata ja valkoista saumaushiekkaa.

Saumaushiekan väri on makuasia. Kuvassa työn alla kiveyksen saumaus mustalla ja hiekanruskealla saumaushiekalla.

Irtotavarana ostettu hieno hiekka, tai kalliosta murskattu kahta puolen 0-6 mm:ä kivituhka palvelevat myös saumausmateriaaleina. Irtotavarana toimitetut, saumaukseen tarkoitetut sora-ainekset on hyvä suojata sateelta. Etenkin kivituhka puuroutuu märkänä, ja siinä oleva hienoaines sottaa herkästi uuden kiveyksen pintaa.

Luonnonhiekka ja kivituhka ovat ns. sitomattomia sauma-aineita. Kaikkiin irtonaisilla kiviaineksilla saumattuihin saumoihin ilmestyy ajanmittaan karuihin kasvuolosuhteisiin sopeutuneita rikkakasveja. Kun rikat poistaa pieninä taimina käsin nyppäisemällä, pääsee kiveyksien hoitotyössä tältä osin helpolla. Sitomattomilla kiviaineksilla saumattu kiveys vaatii aika-ajoin myös täydennyssaumausta. Muun muassa rikkakasvien mekaaninen puhdistaminen ja kiveyksen pesu painepesurilla vajuuttaa hiekkaa saumojen välissä.

Autotallin edustan tummanharmaa, tiililadonnalla toteutettu kiveys on saamassa saumoihinsa mustaa hiekkaa.

Sidotut sauma-aineet helpottavat hoitoa

Sidotut sauma-aineet ja -laastit kovettuvat saumoihin. Ne läpäisevät veden mutta estävät muun muassa rikkakasvien juurtumisen saumoihin, ja vähentävät mahdollista muurahaisongelmaa. Samalla kitkemisen tarve poistuu ja myöskään tarvetta täydennyssaumauksille ei ole.

Sidotut sauma-aineet soveltuvat käytettäväksi pääsääntöisesti 3 mm:ä ja sitä leveämmille saumoille. Tuotekohtaiset levitysohjeet löytyvät myyntipakkauksista.

Myös kovettuvista sauma-aineista löytyy eri värivaihtoehtoja. Kuvan vuonna 2008 Grepurilla saumattu noppakiveys on pysynyt jo 15 vuotta täysin rikkaruohottomana.

Vihersaumat ovat luku sinänsä. Isosaumaiset nurmikivet on saumattu hiekkamulta seoksella johon on sekoitettu heinänsiementä. ”Vihreä” kivipäällyste läpäisee erittäin hyvin vettä ja sopii esimerkiksi pihateiden ja parkkipaikan pinnoitteeksi.

About Pihakivimestari

Tässä blogissa pihasuunnittelun ja -rakentamisen ammattilainen antaa ideoita ja vinkkejä onnistuneen kivapihan suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon.