Pihan rakentamisessa tarvitaan moninaisia maa-aineksia. Listasimme yleisimmin käytettävät kiviainekset ja niiden käyttökohteet.

Kiviaineksilla on puutarhan perustamisessa tärkeä tehtävä. Niiden avulla voidaan muun muassa eliminoida maan routimista, ja näin varmistaa pinnoitettujen kulkureittien kantavuus ja muurirakenteiden perustan liikkumattomuus. Riippuen kiviainesten ominaisuuksista niitä on lisäksi mahdollista hyödyntää esimerkiksi tontin ja rakenteiden kuivatuksessa, pihan pintamateriaaleina tai vaikkapa istutusten katteena.

Puutarhan rakentamisessa yleisimmin käytetyimpiä luonnon kiviaineksia ovat murskeet, kivituhka, sepeli ja hiekka. Murskattuja kivituotteita täydentävät lisäksi usein somero ja seulanpääkivi.

Murskesora isossa roolissa

Murskeet ovat yleisimmin kalliosta murskattuja kiviaineksia.  Ne sisältävät erikokoisten särmikkäiden kivien ohella myös hienojakoista, niin sanottua nolla-ainesta, joka varmistaa kiviaineksen hyvän tiivistymisen. Hyvän tiivistymiskyvyn johdosta murskesora on erinomainen valinta muun muassa kivettävien alueiden kantavaksi kerrokseksi.

Murskesoraa tarvitaan pihan rakentamisessa suuria määriä.

Raekooltaan 0 – 16 murskesora on karkeudeltaan riittävä pihan oleskelualueiden ja jalan kuljettavien reittien perustuksiin. Autolla ajettavien väylien pohjalle on hyvä laittaa raekooltaan karkeampaa, 0-32 mm murskesoraa.

Kivettäviä alueita pohjattaessa routivat maa-ainekset vaihdetaan murskesoraan. Routaeristelevyt vähentävät massojen vaihdon tarvetta.

Tasajakoisuuden, ja pienehkön raekoon, johdosta 0-16 mm murskesora on helposti työstettävissä myös käsipelissä viimeisteltäessä laatoitettavien alueiden lopullisia pinnan muotoja.

Kivituhka käy asennushiekaksi

Kivituhka on kalliosta murskattua hyvin tiivistyvää hienojakoista kiviainesta. Raekooltaan 0-6 mm:n kahtapuolen kivituhkaa käytetään usein kiveysten asennushiekkana. Se sopii myös saumausmateriaaliksi monille kivityypeille.

Raekooltaan 0-6 mm:n kivituhka on kuivana erinomainen kiviaines käytettäväksi muun muassa asennushiekkana.

Sepeli ei sisällä hienoainesta

Sepeli on kalliosta murskattua, hyvin vettä läpäisevää ja ilmavaa kiviainesta josta kaikki hienoaines on seulottu pois murskauksen yhteydessä. Ilmavuutensa vuoksi sepeliä käytetään muun muassa rakennusten sokkeleiden vierustoilla, ja erinomaisen vedenläpäisykyvyn johdosta tontin salaojituksissa. Sepeliä voidaan lisäksi hyödyntää puutarhan verhousmateriaalina koristesoran ja -kivien tavoin. Raekoko erityypin sepeleille määräytyy seulaverkon silmäkoon mukaan ja värisävy louhittavan peruskallion väristä.

Hienoaineksesta vapaa sepeli varmistaa salaojan toimivuuden.

Käytettäessä sepeliä istutusalustojen katteena taimien kasvualusta peitetään ennen kiviverhousta vettä läpäisevällä katekankaalla rikkaruohojen kasvun estämiseksi.

Pyöreät betoniset askelkivet helpottavat liikkumista harmaalla sepelillä verhotulla mökkipolulla.

Hiekalla moninaista käyttöä

Kivettömäksi seulottua, raekooltaan 0- 4 mm:ä hienoa hiekkaa käytetään piharakentamisessa muun muassa pinnoitekivien asennus- ja saumaushiekkana sekä hiekkalaatikkohiekkana. Karkeammat hiekka-ainekset sopivat pieniin täyttöihin ja tasauksiin, sekä hyödynnettäväksi esimerkiksi savipitoisen mullan maanparannusaineena yhdessä kasvuturpeen kanssa.

Hiekalla on piharakentamisessa moninaisia käyttökohteita rakeisuudesta riippuen.

Hiekan seulonnan yhteydessä syntyvää pientä luonnonkiveä, singeliä eli someroa, voidaan sepelin tavoin hyödyntää pihan verhousmateriaalina ja istutusten katteena. Oikealla kasa kivituhkaa.

Mukulakivet, eli tutummin seulanpääkivet, ovat luonnon sileäpintaiseksi työstämiä pyöreähköjä kiviä. 

About Pihakivimestari

Tässä blogissa pihasuunnittelun ja -rakentamisen ammattilainen antaa ideoita ja vinkkejä onnistuneen kivapihan suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon.