Talo on valmis ja pihan rakentaminen ajankohtaista. Listasimme asioita mitä kivitöissä kannattaa ottaa huomioon ja missä järjestyksessä toteutus yleensä etenee.

Mitä huolellisemmin rakentamistyöt suunnittelee, sitä jouhevammin hanke etenee. Etukäteen laaditusta pihasuunnitelmasta on projektissa iso apu.

Pihan raivaus

Rakensitpa pihan itse, tai teetätät sen ulkopuolisella, on kaikkien osapuolten etu että ennen töiden aloittamista kaikki tontilla sijaitsevat rakennukset ovat valmiita ja piha raivattu ylimääräisistä romppeista ja talon rakennusaikaisesta roinasta. Reilummankin kokoinen tontti käy helposti ahtaaksi viimeistään siinä vaiheessa kun pihan rakennusmateriaaleja alkaa kuorma-autojen toimesta ilmaantua työmaalle. Mitä lähemmäksi työpisteitä materiaalit saa kuorma-autosta purettua, sitä tehokkaampaa on toteutus. Etenkin käsipelissä tehdyt materiaalien siirrot purkupaikasta työpisteeseen vievät pahimmillaan kohtuuttomasti aikaa hidastaen varsinaisen kiveämistyön etenemistä.

Tontti on hyvä tyhjentää talon rakennusaikaisista tarvikkeista ennen pihan rakentamisen aloittamista.

Rakentamisessa tarvittavat materiaalit kannattaa tilata hyvissä ajoin ja miettiä niiden sijoituspaikat etukäteen. Mitä lähemmäksi työpisteitä materiaalit saa purettua, sitä parempi.

Myös maa-aineskuormien varastointiin työn ajaksi täytyy löytää tila tontilta. Soraa ja mursketta tarvitaan muun muassa kiveysten pohjaustöihin.

Mittaukset ja kaapelinäytöt

Pinnoitettavien alueiden, muurirakenteiden, rappujen yms. merkkaaminen tontille etukäteen pihasuunnitelman mukaisille paikoille merkkausmaalin avulla helpottaa maansiirtourakoitsijaa kiveysten pohjien työstämisessä. Sivusuunnassa olevat mittaukset on helppo tehdä mittanauhan avulla, mutta maanpinnan korkojen määrityksessä ammattilaisen apu voi olla tarpeen. Myös ritiläkantisten sadevesikaivojen on hyvä olla lopullisessa korossaan pohjaustöihin ryhdyttäessä. Korkomittausten avulla tontin hulevedet saadaan juoksemaan sadevesikaivojen suuntaan rakennuksista poispäin. Korkomittauslaitteen voi vuokrata konevuokraamosta, monilla maansiirtourakoitsijoilla laite on myös omasta takaa.

Ennen kaivutöiden aloittamista on lisäksi tärkeää varmistua tontilla sijaitsevien maanlaisten kaapeleiden sijainnista. Kaapelinäyttöjä tekevät muun muassa sähköyhtiöt ja verkko-operaattorit.

Tasolaserin avulla saadaan määritettyä tarkasti maanpinnan korot.

Raakapohjat konetyönä

Kiveysten osalta pohjatöiden laajuuteen ja toteutustapaan vaikuttaa pääsääntöisesti kohteen maaperä, ja jonkin verran myös maantieteellinen sijainti. Raakapohjien tekeminen on koneella tehtävää työtä. Työstettävien neliöiden laajuus, ja käytettävissä oleva tila, määrittelevät puolestaan millainen kone/koneet ovat kooltaan ja tyypiltään sopivimmat kyseiseen työhön.

Tontin pohjamaan muotoilu ja kiveysten raakapohjat tehdään konetyönä. Koneen työskennellessä pihamaalla on luontevaa hyödyntää sitä samoin tein pihasuunnitelman mukaisten kasvualustojen työstämiseen istutuksille ja nurmikolle.

Kone kaivaa kivettävät alueet auki tapauskohtaisesti suunnitelman / maaperän edellyttämään syvyyteen ja laajuuteen. Kaivannon pohja tasataan ja salaojitetaan tarvittaessa, ja routivan pohjamaan ollessa kysymyksessä routaeristelevyt asennetaan kaivannon pohjalle. Tämän jälkeen konetyö jatkuu maatäytöillä. Kone levittää yleensä ensimmäisenä eristelevyjen päälle kerroksen tasajakoista sora-ainesta, jolla varmistetaan että levyt pysyvät paikoillaan ja ehjinä. Varsinainen kantava kerros tehdään murskesoralla, jonka pinnan tulee tiivistettynä myötäillä tulevan valmiin pinnan muotoja.

Routivilla mailla eristelevyt asennetaan pohjaustöiden yhteydessä kaivannon pohjalle. Soratäytön yhteydessä varmistetaan että levyt pysyvät paikoillaan ja säilyvät ehjinä.

Oleskelualueelle sekä pihateiden ja -käytävien varteen tulevien kiinteiden pihavalaisimien kaapeleiden upottaminen maahan tehdään useimmiten raakapohjien kaivantojen yhteydessä.

Kiinteiden pihavalaisimien kaapeleiden upottaminen maahan tehdään kaivutöiden yhteydessä.

Raakapohjien viimeistely

Kun pohjaustyöt kaikkine massanvaihtoineen ja mylläyksineen on saatu pois päiväjärjestyksestä alkaa kivirakentamisen ”palkitsevin” osuus. Konetyön jäljiltä kivettävien alueiden pohjat ovat enää vain muutaman senttimetrin vahvuista asennushiekkakerrosta vaille valmiit, jonka jälkeen näkyvää pintaa ja muuria alkaa syntymään kivi kiveltä asentaen.

” Apulinjurit” asennetaan paikoilleen haluttuun korkoon ja kaltevuuteen ennen asennushiekan levittämistä. Hieno sora-aines tasataan vetämällä oikolautaa linjureiden päällä.

Muurit ensimmäisinä

Muurirakennelmat, olivatpa ne sitten istutuskaukaloita tasamaatontilla, tai tukirakenteita rinteessä, asennetaan paikoilleen ennen betonikiviä ja -laattoja.  Muurirakennelmien sisäpuolelle tulevien valaisimien kaapeloinnit on puolestaan hyvä muistaa tehdä ennen alimman kivivarvin asentamista, ja taimien kasvualustoina toimivat kaukalot ja muurien taustat  täyttää mullalla ennen niitä ympäröivien kivipinnoitteiden tekoa.

Muurit ja raput ovat toimiva yhdistelmä viettävässä maastossa ja korotettujen terassien yhteydessä. Muurit rakennetaan tässäkin tapauksessa ensimmäisenä jolloin raput saa tehtyä luontevasti muurien väliin. Maastoportaiden tekoa helpottavat ja turvallisuutta parantavat oleellisesti nykyiset jämäkät betoniset rappu-ja porraskivet.

Maastoportaiden rakentamista muurien väliin helpottavat jämäkät betoniset rappu- ja porraskivet joiden nousu ja etenemä mietitty valmiiksi. Raput asennetaan aina alhaalta ylöspäin.

Pinnoitekivien ja -laattojen asentaminen

Pinnoitekivien asentaminen aloitetaan kiinteistä rakenteista ( rakennukset / muurit) ulospäin valmiiksi tasatun asennuskerroksen tarpeetonta tallaamista välttäen. Jatkossa asennustyö etenee valmiilta pinnalta käsin.

Pinnoitekivet pyritään asentamaan valmiin pinnan päältä aina kun mahdollista. Näin vältytään tallomasta tasattua asennushiekkakerrosta.

Kiveysten viimeistelytyöt

Kivien leikkaustarve vaihtelee kivivalintojen ja pinnoitteen muodon mukaan. Vähäiset leikkuut onnistuvat monen tee-se-itse rakentajan varastosta löytyvällä kulmahiomakoneella eli rälläkällä kunhan varustaa laitteen timattilaikalla. Massiivissa leikkuissa kannattaa käyttää ulkopuolista apua tai kääntyä vähintäänkin konevuokraamon puoleen.

Pienet kivien leikkaukset hoituvat timanttiterällä varustetulla rälläkällä.

Betoniset reunakivet viimeistelevät osaltaan pihan kiveykset estäen reunimmaisten betonikivien siirtymisen paikoiltaan. Ne upotetaan valmiin kiveyksen reunaan kivien leikkaamisen jälkeen.

Reunakiven vahvuuden mukaan laudasta työstetyn sapluunan avulla kivet asettuvat heti haluttuun korkoon.

Kiveysprojektin viimeinen vaihe on kivipintojen saumaaminen. Kivettömän saumaushiekan harjaaminen kiveyksen rakoihin stabilisoi kivet yhtenäiseksi pinnoitteeksi ja estää roskien pääsyn saumoihin. Saumauksen jälkeen betonikivistä ja pienikokoisista laatoista tehdyt kivipinnat tärytetään 60-70 kg:n painoisella tiivistimellä. Isoista laatoista ladottua päällystettä ei tärytetä. Tiivistäminen vajuuttaa hiekkaa kivien saumoissa, joten tiivistyksen jälkeen pinnoite saumataan toistamiseen.

Saumaushiekan harjaaminen kiveyksen saumoihin on kiveysprojektin viimeinen työvaihe. Hiekkaa myydään myös säkkitavarana ja eri väreissä.

Lue lisää kiveyksien pohjauksista ja asentamisesta:

Kiviasentajan muistilista
Kiviasentajan työkalupakki
Pihakiveyksen toteutus

Kivitöiden jälkeen on vihertöiden vuoro. Astiataimia voi istuttaa huoletta läpi kesän, ja kun nurmenkin pyöräyttää rullalta piha näyttää välittömästi valmiilta.

About Pihakivimestari

Tässä blogissa pihasuunnittelun ja -rakentamisen ammattilainen antaa ideoita ja vinkkejä onnistuneen kivapihan suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon.