Suomalaiset pihakivet ja -laatat valmistetaan korkealaatuisesta betonista. Pakkauksen kyljessä oleva kolmannen osapuolen laadunvalvonnasta kertova SFS- tarkastusmerkki osaltaan takaa, että oikein asennettuna pihakiveys kestää Pohjolan vaativissa sääoloissa, sateessa ja pakkasessa ilman vaativaa huoltoa. Säännöllinen lehtien ja roskien harjaus, saumoihin ilmaantuvien rikkaruohojen hävittäminen ja silloin tällöin tehty vesipesu pitävät kiveykset siisteinä.

 

– Siinä, missä syksy on oivallista aikaa rakentaa pihakiveyksiä, se on myös erinomainen aika huoltaa niitä, toteaa suunnitteluhortonomi, pihakivimestari Seppo Asikainen.

– Tavanomainen irtolika ja -roskat voidaan poistaa säännöllisesti harjaamalla tai puhaltamalla lehtipuhaltimella. Kiveys voidaan myös pestä puhtaalla vedellä aika ajoin, sillä mahdolliset tahrat lähtevät parhaiten tuoreeltaan. Päällysteeseen sitkeästi tarttuneen ja imeytyneen lian poistoon voidaan käyttää apuna painepesuria. Etenkin kuumavesipesuri on tehokas apuväline pinttyneen lian irrottamiseen kiveyksen pinnasta, Asikainen toteaa.

 

Biologisesti hajoavat pesu- ja puhdistusaineet

– Liuotinpesuaineet tehostavat tarvittaessa pesua. Käyttötapa riippuu käytettävästä pesuaineesta. Usein pesuaine levitetään käsiteltävälle alueelle ennakkoon, annetaan hetken aikaa vaikuttaa ja huuhdellaan pois. Jossain tapauksessa päästään hyvään lopputulokseen laittamalla puhdistuskemikaali veden sekaan. Painepesuria käytettäessä saumojen pinnassa olevaa hiekkaa lähtee veden mukana, joten pesun jälkeen saumoihin lisätään saumaushiekkaa.

– Pihakiveyksen puhdistamiseen kannattaa käyttää biologisesti hajoavia pesuaineita, joiden pH arvo on 7–10. Mikäli puhdistamiseen joudutaan käyttämään happamia aineita (pH 1-5), kivipinnat on neutralisoitava puhtaalla vedellä toimenpiteen jälkeen, jotta voidaan estää niiden haurastuminen, Asikainen toteaa.

Sammalen poistamisen keinot

Jos pihakiveyksen saumoihin on päässyt kasvamaan sammalta, se voidaan poistaa tehokkaalla painepesurilla, ohutteräisillä raspeilla ja kaapimilla. Sammalen poiston jälkeen kiveys vaatii useimmiten kevyen saumauksen.

– Kiveyksen pinnasta sammal kannattaa harjata pois teräsharjalla tai poistaa tarkoitukseen sopivilla kemikaaleilla. On hyvä huomata, että nurmikon sammalentorjunnassa käytettävät kemialliset erikoislannoitteet saattavat värjätä betonipinnoitteita, joten näiden lannoitteiden pääsyä kiveykselle kannattaa välttää.

Rikkaruohot lähtevät kitkemällä

Rikkaruohot kannattaa nyppiä pois sitä mukaa, kun niitä ilmaantuu.
– Apuna saumojen puhdistamisessa voidaan käyttää ohutteräisiä kaapimia. Rikkaruohoja voidaan haluttaessa torjua myös rikkakasvihävitteillä, joista kotikäyttöön turvallisimpia ovat biologisesti hajoavat, luonnonmukaisia rasvahappoja sisältävät torjunta-aineet. Hieman työläämpi, mutta varma ja luontoystävällinen tapa puhdistaa rikkakasvien valtaama kivipinnoite on nostaa pahimmilta alueilta kivet ylös, perata alusta ja asentaa kiveys uudelleen.

Kalkkihärme katoaa ajan myötä itsestään

Uuden betonipäällysteen pintaan ilmestyy usein valkeita laikkuja. Ne ovat kalkkihärmettä eli sementin raaka-aineena käytetystä kalkkikivestä vapautunutta kalsiumia.

– Kalkkihärmeen muodostuminen on luonnollista eikä se millään tavoin vahingoita kiveystä. Härme häviää sateiden myötävaikutuksella ajan mittaan itsestään. Poistumisprosessia voi kuitenkin halutessaan nopeuttaa pesemällä kiveyksen pinta painepesurilla ja tarkoitukseen sopivilla, happamilla pesuaineilla, Asikainen toteaa.

Rasvat, öljytahrat ja ruoste

Öljy- ja rasvatahrat kannattaa poistaa heti tuoreeltaan imukykyiseen paperiin, trasseliin tai sahanpuruihin imeyttämällä.

– Päällysteeseen tiukkaan imeytynyttä öljyä tai rasvaa voidaan yrittää häivyttää painepesurilla ja kuumalla vedellä. Pesua voidaan tehostaa käyttämällä tarkoitukseen sopivia, öljyä ja rasvaa liuottavia, emäksisiä puhdistusaineita.

– Ruostetahrat aiheutuvat useimmiten jonkin ulkopuolisen tekijän vuoksi. Esimerkiksi ruosteisen rännin kautta peltikatolta valuva sadevesi tai kiveyksellä säilytetty ruostuvaa metalliesine voivat jättää jälkensä kiveykseen. Tahranpoistoa tehostaa pesu vedellä tai puhdistaminen jollain yleispesuaineella. Syöpyneen ruosteen poistoon kannattaa hyödyntää tarkoitukseen sopivia tehokkaita puhdistusaineita.

Talvipuhtaanapito ja liukkauden torjunta kevyellä kalustolla ja hiekoituksella

Talvi haastaa suomalaiset lumitöihin ja liukkauden torjuntaan pihoilla. Aurattavaa lunta varten on hyvä suunnitella jo etukäteen valmiiksi oma alue. Se voi olla vaikkapa pihapiirin pelikenttä tai varaparkkipaikka.

– Lumen poistaminen pihakiveyksiltä on hyvä tehdä kolaamalla, lapioimalla tai harjaamalla. Auraaminen tai linkoaminen kannattaa tehdä mahdollisimman kevyellä kalustolla. Raskas aurauskalusto, kuten esimerkiksi lumiketjuin varustettu traktori, voi aiheuttaa päällysteen pintaan naarmuja, ja saattaa jopa rikkoa kiviä ja laattoja. Etenkin talven ensimmäiset lumityöt olisi hyvä tehdä käsipelillä.

– Pihakiveyksen liukkautta torjutaan parhaiten hiekoituksen avulla. Tässä kannattaa huomata, että suolan tai muiden kemikaalien käyttö kiveyksellä on ehdottomasti kielletty, Seppo Asikainen muistuttaa.