Betonisista muurikivistä tehty istutuskaukalo on toimiva ratkaisu kohollaan olevan terassin ja maanpinnan välisen korkoeron häivyttämiseksi.

Rakentamista koskevien asetusten mukaan yli puoli metriä maanpinnasta oleva terassi on varustettava kaiteella putoamisriskin eliminoimiseksi. Korkeuseron jäädessä yhteen metriin turvallisuudesta voidaan huolehtia myös muulla tapaa. Betonisista muurikivistä terassin kylkeen rakennettu kaukalo istutuksineen on yksi tapa minimoida tapaturmariskiä. Korkoeron häivyttämisen ohella muurirakenne kasveineen lisää pation viihtyisyyttä ja ehkäisee putoamisen vaaraa jolloin kaidetta ei välttämättä tarvita.

Kohollaan olevan terassin alusta kaipaa verhoamista. Muurikivistä tehty istutuskaukalo kasveineen on varteenotettava vaihtoehto aukon peittämiseksi.

Perustana routimaton pohja

Muurirakenteiden perustat tehdään kantaviksi ja routimattomiksi pihan muiden betonikiveysten pohjien tavoin. Huolellinen perustustyö varmistaa rakenteiden paikoillaan pysymisen.

Lisätietoa pohjaustöistä : Pohjatyöt, Pohjien rakentaminen

Korot kohdilleen mittauksilla

Raakapohjien valmistumisen jälkeen tulevan muurirakenteen sijainti piirrettiin merkkausmaalilla maastoon. Korkomittausten avulla haettiin oikeaa lähtötasoa alimmalle kivikerrokselle tavoitteena että 60 cm korkean muurin ylin kerros on samassa tasossa terassilaudoituksen kanssa.

Raakapohjat viimeisteltiin asentamalla apuohjureina toimivat T-kiskot muurirakenteen alapinnan korkoon ja tasaamalla asennushiekkana käytetty hieno murskesora oikolaudalla kiskojen päältä vetäen. Pohjan vaakasuoruus varmistettiin lopuksi vesivaa´lla ohjureiden päältä, jonka jälkeen ohjurit poistettiin .

Asentamisen aloituskohta

Kahden eri piharakenteen liittymäkohta harvemmin sattuu tasakiville. Kun istutuskaukalo rakennetaan esimerkiksi juuri terassin jatkeeksi, on asennustyö perusteltua aloittaa loitommalta ja edetä työssä kohti kiinteää rakennetta. Kiinteä rakenne on stabiili, mutta muurikiviä voidaan tarvittaessa leikata siistin liitoksen aikaansaamiseksi.
Kohteemme laajaa terassia kehystämään rakennettiin kaksi istutuskaukaloa, joiden väliin jätettiin aukko portaille. Muurikivien asentaminen aloitettiin rappujen kulmista kahteen suuntaan. Portaat nikkaroitiin mittatyönä istutuskaukaloiden valmistuttua.

Muurikivien asentaminen aloitettiin ulompaa edeten kohti terassin reunaa. Portaat kahden istutuskaukalon väliin rakennettiin istutuskaukaloiden valmistuttua.

Alin kerros avainasemassa

Muurin alin kerros on suoraan verrannollinen siihen miltä valmis rakenne näyttää. Jos alin kerros on vino, koko muuri on vino. Jotta rakenteesta tulisi suora ja ryhdikäs on erityisen tärkeää että alimmainen varvi kiviä asennetaan erityisen huolellisesti. Käyttämällä asennustyössä apuna linjalankaa ja suorakulmaa varmistetaan kerralla jämptit rivit ja linjat.

Linjalanka varmistaa kivivarvin suoruuden.

90 asteen kulma on helppo tehdä suorakulman avulla.

Alin kerros asettuu tukevasti alustaansa asettamalla lankku kivivarvin päälle ja naputtelemalla sitä kevyesti kumivasaralla. Kerroksen vaakasuoruus voidaan haluttaessa vielä varmistaa vatupassilla ennen muurin seuraavan kerroksen asentamisen aloittamista. 

Alimmaisen kivikerroksen asentamisen jälkeen näkyvää muurirakennetta syntyy nopeaan tahtiin peruskivi – välikivi vuoro vuoroin ja kerros kerrokselta asentaen.

Liitoskohtien leikkuuta

Muurikivityyppejä on monenlaisia. Esimerkkikohteemme istutuskaukalo rakennettiin tyypistä joka koostuu ns. kiviparista; varsinaisesta peruskivestä ja välikivestä. 45 asteen kulma syntyy tällä muurikivellä leikkaamatta, mutta 90 asteen kulma vaatii yhden sakaran poistamisen välikivestä. Poistettava sakara määräytyy kääntyykö kulma oikealle vai vasemmalle. Lisäksi on huomioitava että välikivien rosoinen puoli jää muurin julkisivun puolelle. Kivien leikkaaminen onnistuu esimerkiksi timanttiterällä varustetulla kulmahiomakoneella.

45 asteen kulman tekeminen onnistui kohteessamme käytetyllä muurikivityypillä kiviä leikkaamatta.

90 asteen kulman tekeminen edellytti kohteen muurikivityypillä välikiven yhden sakaran poistamista.

Siistin liittymiskohdan työstäminen terassilaudoitukseen vaatii muurikiven muotoilua leikkaamalla.

Kansikivi viimeistelee

Umpinainen kansikivi viimeistelee muurin ilmeen piilottaen alleen peruskivien pystyaukot. Kivissä oleviin reikiin olisi ollut mahdollista laittaa harjateräs ja betonimassaa muurirakenteen lujuuden lisäämiseksi.  Maapaine tasamaalla on kuitenkin pieni, joten 60 cm:ä korkea kaukalo kestää  hyvin kuosissaan terassin kupeella ilman lisävahvistuksia.

Tasamaalle rakennettuna 60 cm korkea muuri kestää hyvin pystyssä ilman että sen lujuutta tarvitsee vahvistaa reikiin laitettavilla harjateräksillä ja betonimassalla.

Umpinainen kansikivi viimeistelee muurin.

Patolevy ja multatäytöt

Muurikivistä tehtyyn istutuskaukaloon syntyy kasveille automaattisesti mainio multatila.
Ennen kasvualustan lisäämistä terassin tukilaudoitusta ja muurikiviä vasten asennettiin sokkelin kosteuseristyksestä tuttua patolevyä estämään mullan meno pation alle ja muurikivien väliin. Patolevy ehkäisee jatkossa myös kosteuden siirtymistä mullasta muuriin pitäen rakenteen kuivempana.

Helppoa vihreää loma-asunnolle

Rantamaisemassa, havumetsän siimeksessä sijaitsevan loma-asunnon pihaan istutettava kasvillisuus jatkaa ikivihreällä linjalla. Sen pääroolia näyttelevät vähään tyytyvät kääpiövuorimännyt, jotka hoitotyön helpottamiseksi istutettiin kasvualustan päälle levitetyn katekankaan aukkoihin. Istutus viimeisteltiin verhoamalla katekangas puunkuorikatteella.

 

About Pihakivimestari

Tässä blogissa pihasuunnittelun ja -rakentamisen ammattilainen antaa ideoita ja vinkkejä onnistuneen kivapihan suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon.