Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Tuttu sanonta pitää paikkansa myös pihan rakentamisen suhteen. Työjärjestyksen laatiminen ja töiden huolellinen aikataulutus etukäteen helpottavat oleellisesti varsinaisen rakentamistyön sujumista.

Piharakentajan tehtävälista on pitkä ennen ensimmäistäkään koneen raapaisua tulevassa puutarhassa. Paljon pystyy, ja myös kannattaa tehdä jo hyvissä ajoin ennen käytännön töiden aloittamista. Listasimme muutamia yleisimpiä asioita joita ottaa huomioon uudisrakennuksen pihaprojektia aloiteltaessa.

Valmistelevat työt

 • Pihasuunnitelman tekeminen tai teettäminen
 • Tarvittavien toimenpide- ja rakennuslupien selvittäminen ja hakeminen
 • Materiaaliluettelojen laatiminen ja määrien laskeminen (sora-ainekset, routaeristeet, pihakivet, mullat, kasvit yms.)
 • Työaikataulun laatiminen
 • Tarjouspyynnöt materiaaleista
 • Materiaalitilaukset ja toimitusten aikatauluista sopiminen
 • Kivilavojen yms. materiaalin työmaa-aikaisen sijoituspaikan miettiminen
 • Ulkopuolisen avun tarpeen kartoittaminen, yhteydenotto urakoitsijoihin ( konetyö, sähkötyö/pihavalaisimet yms) ja aikataulujen sopiminen
 • Kaapelinäytöt tarvittaessa
 • Työssä tarvittavien työvälineiden ja pienkoneiden kartoittaminen ( mitä löytyy omasta takaa, mitä tarvitsee vuokrata)

Pihakivilavojen purkupaikka kannattaa miettiä etukäteen. Ihannetapaus on jos kivilavat voidaan purkaa työstettävän alueen välittömään läheisyyteen.

Käytännön työt

 • Piha-alueen raivaaminen
 • Tarvittavat suojarakennelmat ( esim. olemassa olevat puut )
 • Kivettävien alueiden, kasviryhmien, puiden yms. maastoon merkitseminen
 • Korkomittaukset / hulevesien ohjailu
 • Konetyöt ( mm. massojen vaihto / kiveyksen pohjat, tiivistämiset, kaapelikaivannot, salaojitukset, istutusten ja nurmikon kasvualustat yms. )
 • Kiveysten pohjien hienosäätö
 • Muurien ja pinnoitekivien asentaminen, leikkaukset ja saumaukset
 • Vihertyöt

Ennen materiaalitoimituksia ja pihatöiden aloittamista tontti on hyvä raivata perinpohjin kaikesta ylimääräisestä. Tilaa ei yleensä ole koskaan liikaa.

Pihakivet asennetaan tasatun asennushiekkakerroksen päälle.

Ylläolevaa listausta voi hyödyntää myös pihan saneeraustyöhön ryhdyttäessä.

Siinä missä uudisrakennuksen pihaa päästään yleensä työstämään ”puhtaalta pöydältä” , teettää pihan saneeraustyö ylimääräistä työtä muun muassa purkutöiden muodossa.

About Pihakivimestari

Tässä blogissa pihasuunnittelun ja -rakentamisen ammattilainen antaa ideoita ja vinkkejä onnistuneen kivapihan suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon.