Lumien sulamisen jälkeen pihamaalta paljastuu ikävä yllätys. Edellisenä kesänä tehdyt kiveykset ovat eläneet, muuri kallistunut ja porraskivet liikkuneet paikoiltaan. Asettuvatko kivet omin avuin paikoilleen roudan sulamisen jälkeen ? Onko mitä tehtävissä asian eteen ?

Rakentamisen jälkeistä talvea seurannut kevät antaa paljolti viitteitä siitä miten pihan kiveämisessa on onnistuttu. Se paljastaa lahjomattomasti onko perustusvaiheessa satsattu riittävästi pohjan routimattomuuteen ja tiiviyteen, tai onko kiveysten alle jäänyt vettä kerääviä jäätyviä painanteita.
Asianmukaisesti tehty ”pintatyö”, kivien ja laattojen asentaminen ja muurien pystyttäminen eivät pelkästään takaa onnistunutta lopputulosta jos pohjat pettävät. Mikäli uutuuttaan hohtava tasainen kivipinta irvistelee asennusta seuraavana keväänä syy löytyy lähes poikkeuksetta pinnan alta.

Kiveysten liikkuminen talven jälkeen johtuu yleensä routaeristyksen puutteellisuudesta.

Panosta pohjauksiin

Kiveysten ja pihakivirakenteiden perustukset kannattaa tehdä viimeisen päälle ikävien yllätysten, ylimääräisen työn ja siitä koituvan lisälaskun välttämiseksi. Jokainen piha on yksilöllinen. Pohjausten laajuus mietitään aina tapauskohtaisesti mahdollinen kuivatuksen tarve huomioiden. Maaperästä voi teettää tutkimuksen jos on epävarma sen laadusta ja routivuudesta.

Lisätietoa kiveysten pohjauksista:
Alustavat työt
Pohjatyöt
Pohjien rakentaminen / routiva ja routimaton pohjamaa

Vettä hylkivät routaeristelevyt antavat hyvän suojan routaa vastaan. Niiden avulla on lisäksi mahdollista ohjata hulevesiä haluttuun suuntaan.

Asettuuko kiveys kun routa sulaa?

Todennäköisesti kyllä, ainakin siedettävämpään kuosiin. Kannattaa odottaa ja seurata tilannetta. Vuodet eivät myöskään ole veljeksiä, routaa muodostuu toisina talvina enemmän kuin toisina.

Kenelle sitten reklamoida jos kiveyksen on teettänyt ulkopuolisella ? Kysymys on hyvin mielenkiintoinen. Pääsääntöisesti vastuun kantaa se joka on tehnyt päätöksen pohjaustöiden laajuudesta. Esimerkiksi kiveyksen asentanut yritys ei ole vastuussa pinnoiteen elämisestä jos heiltä on tilattu pelkästään asennustyö valmiille pohjille.

Lue lisää aiheesta:
Kiveyksen laatu

Kiveysten alle tuleviin routaeristelevyihin tehdään jo asennusvaiheessa kallistukset rakenteista poispäin.

About Pihakivimestari

Tässä blogissa pihasuunnittelun ja -rakentamisen ammattilainen antaa ideoita ja vinkkejä onnistuneen kivapihan suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon.