Vettä läpäisevät pihakiveykset ovat luonnonmukainen vaihtoehto kontrolloida kotipihan sade- ja sulamisvesiä. Niiden avulla vähennetään sadevesiverkostojen kuormitusta imeyttämällä hulevedet takaisin luonnon kiertokulkuun joko kokonaan tai osittain maanalaisten viivytysrakenteiden kautta.

Julkisessa viherrakentamisessa hyödynnetään jo mukavasti vettä läpäiseviä kiveyksiä osana kaupunki- ja taajama-alueiden sade- ja sulamisvesien käsittelyä. Hulevesikiveykset sopivat hyvin myös kotipihojen pinnoitteeksi palvellen tarkoituksessaan parhaiten laajoilla pinnoitettavilla alueilla kuten esimerkiksi pysäköinti- ja kääntöpaikan, sekä autotallin edustan päällysteenä.

HB-Hulelaatta, Harjun Betoni Oy

Vettä läpäisevä rakenne

Hulevesikiveyksien läpäisykyky perustuu pinnoitekivien isoihin saumoihin ja vettä läpäisevien maa-ainesten käyttämiseen kiveyksen rakennekerroksissa. Pinnoitekivet asennetaan tasatun sepelipatjan päälle ja saumataan esimerkiksi koristesepelillä tai salaojasoralla joissa ei ole mukana hienoainesta.

Hulekivi 100, Rakennusbetoni- ja Elementti Oy

Routaeristeiden kaadot kohdilleen

Sade- ja sulamisvesien imeyttäminen takaisin luonnon kiertokulkuun onnistuu helpoiten luonnostaan hyvin vettä läpäisevillä ja routimattomilla moreeni-, sora- ja hiekkamailla. Heikommin vettä läpäisevillä routivilla maa-aineksilla kaivutyötä vähentävät routaeristelevyt viivyttävät hulevesiä reitittäen osaltaan niiden hallittua virtaamista haluttuun paikkaan. Hulevesien ohjaamisen kannalta on erittäin tärkeää että jo routaeristeitä asennettaessa huomioidaan levyjen oikeansuuntaiset kaadot rakennuksista poispäin.

Kantavaa vihreyttä

Hulevesikiveyksien suuret saumat voidaan myös täyttää multahiekkaseoksella johon on lisätty heinänsiementä. Näin saadaan aikaiseksi kantavaa viheraluetta, joka kestää hyvin autolla ajoa ilman että pintaan jää kosteallakaan kelillä renkaiden painanteita. Sadevesi imeytyy myös nurmisaumojen läpi, mutta läpäisyky ei ole yhtä hyvä kuin hienoainesta sisältämättömien sorasaumojen.

Erityyppisiä ja nimisiä neliömäisiä hulevesikiviä valmistavat useammat yritykset. Kuvassa Ruduksen Golfkivi.

Monipuolinen tuotevalikoima

Hulevesikiveyksiin soveltuvien betonisten pihakivien tuotevalikoima on runsas. Perinteisiä reikä – ja neliömäisiä kiviä täydentävät muodoltaan koristeelliset tuotteet ja kauniit luonnonkivijäljitelmät.

Ruohokivi, Betonilaatta Oy

Riimukivi, Rudus Oy

Loimuhulekivet, Lakan Betoni Oy

Hulevesikiviä valmistavat yritykset :

Betonilaatta Oy
HB-Betoniteollisuus Oy
Lakan Betoni Oy
Rakennusbetoni- ja Elementti Oy
Rudus Oy

Tutustu tuotevalikoimiin ja lue lisää hulevesikiveyksistä valmistajien kotisivuilta.

Kiveys tuo kantavuutta ja nurmisauma vihreyttä torialueen yhteydessä olevalle puistoaukiolle. Nurmikivi, Lakan Betoni

About Pihakivimestari

Tässä blogissa pihasuunnittelun ja -rakentamisen ammattilainen antaa ideoita ja vinkkejä onnistuneen kivapihan suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon.