Kun tontti on pieni, ja pelkkää rinnettä ilman ainuttakaan tasaista kohtaa, on käyttöneliöt työstettävä massiivisten maansiirtotöiden ja tukimuurien avulla. Talon isäntäväki ei pelännyt työn määrää vaan otti urakan vastaan kaikkine haasteineen. Pihan kunnostaminen toteutettiin saneeraussuunnitelman pohjalta ammattilaisen ohjeistamana tee- se-itse periaatteella. Oman leipätyön ohella tehty projekti jaksotettiin suosiolla useamman vuoden periodille.

Lupa-asiat kuntoon

Tasaisten oleskeluneliöiden aikaansaaminen tontille vaati kaksi korkeaa tukimuuria, toisen rinteen alataitteeseen ja toisen keskivaiheille. Molempien muurien korkeuden ylittäessä reippaasti 70 cm:ä haettiin lupa niiden rakentamiseen kaupungin rakennusvalvontaviranomaiselta ennen pihatöiden aloittamista.

Harkkomuurin pystyttäminen

Huolellisten korkomittausten jälkeen rinteen työstäminen oleskelupihaksi aloitettiin alemman, paikoin lähes kaksi metriä korkean, talonrakentamisesta tutun betoniharkkomuurin pystyttämisellä. Työ edellytti huomattavia maansiirtotöitä ; rinteen leikkausta ja massojen vaihtoa.
Muurin pohja perustettiin routimattomaksi, harkot asennettiin anturavalun päälle ja rakennetta vahvistettiin harjaterästen ja betonimassan avulla. Ennen muurin sisäpuolen maatäyttöjä harkkoja vasten laitettiin pato- ja routaeristelevyt , ja työstettävällä alueella olevaa vanhaa toimivaa kaivoa korotettiin ettei se jää maamassojen alle. Täytöt tehtiin routimattomilla maa-aineksilla huomioiden tulevan oleskelutasanteen pinnoittaminen pihakivin.
Kaivantoa täytettiin ensin hiekalla, ja kantavana kerroksena käytettiin raekooltaan 0-55 mm murskesoraa. Ennen soratäyttöä hiekkapatjan päälle laitettiin suodatinkangas. Lopuksi pintaan levitettiin ohut kerros 0-16 mm murskesoraa. Maa-ainekset tiivistettiin huolellisesti kerroksittain maantiivistimellä, jonka jälkeen tulevan oleskelutasanteen pohja jätettiin painumaan talven yli ja odottamaan lohkopintaisen muurikivimuurin rakentamista.

Muurikivillä tukea ja näköä

Projektia jatkettiin seuraavana kesänä. Tarkistusmittausten jälkeen pohjaan tehtiin tarvittavat hienosäädöt, betonianturan alle jäävät salaojaputket upotettiin paikoilleen ja routaeristelevyt asennettiin oikeaan korkoon tulevan muurirakenteen alle. Suunnitelman mukainen muurin muoto varmistetiin tekemällä muurikivillä malliladonta routaeristelevyn päälle. Malliladonnan avulla saatiin selville myös tarkka paikka anturamuotille.

Anturamuotti tehtiin laudasta ja kaarevaan muotoon taipuvasta ohuesta filmivanerista. Raudoitukseen käytettiin harjaterästä. Työ edellytti huolellisia mittauksia sillä anturan yläreuna oli saatava tarkasti vaateriin.

Anturan valu tehtiin valmissementistä pumppuautolla. Valun kuivahtamisen jälkeen alimmainen muurikivikerros liimattiin paikoilleen saneerauslaastin avulla joka samalla toimi valupinnan tasoitteena. Ennen laastin kuivumista varmistettiin vielä laudan ja kumivasaran avulla että alin kivikerros asettuu anturalle tasaisesti ilman pykällyksiä.

Kivien ollessa äärellään oikeanlaiset kulmapalat huomioituna alkoi pystyseinämä kohoamaan nopeasti. Muurikivet asennettiin lomittain tiililadonta periaatteella, ja rakennetta vahvistettiin reikiin laitettavien harjaterästen ja juotosbetonin avulla. Muurin ylin kerros ladottiin umpinaisesta kansikivestä. Rakentamisen yhteydessä myös vanha toimiva vesikaivo sai ympärilleen kiviverhouksen. Lue lisää :
Vanhan vesikaivon uusi ilme.      

Ennen multatäyttöjä muurin sisäpuolta vasten asennettiin patolevy ja alaosa täytetiin murskesoralla (16-32 mm) joka toimi sekä tukena että salaojasorana. Tässä vaiheessa asennettiin myös tulevien pihavalaisimien jalustat ja maan alle jäävät sähköjohdot paikoilleen.

Vihertyöt viimeistelevät muurin

Kun muuri oli saatu ryhdikkäästi ojennukseen,  ja kaikki tarvittavat maan alle tulevat piuhat ja putket paikoilleen, sen tausta täytettiin hyvälaatuisella mullalla. Kitkemistyön vähentämiseksi kasvualusta verhottiin katekankaalla ja puuvartiset pensaat istutettiin kankaaseen tehtyihin aukkoihin. Lopuksi rinneistutus viimeisteltiin koristesoraverhouksella.

Ryhdikäs muuri toimii myös puurappujen raameina. Lue lisää: Raput betoniraameissa.

About Pihakivimestari

Tässä blogissa pihasuunnittelun ja -rakentamisen ammattilainen antaa ideoita ja vinkkejä onnistuneen kivapihan suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon.