Uudisrakennuksen pihan kiveämisen kolmas ja viimeinen vaihe otettiin työn alle autokatoksen kiveyksen ja muurikivistä rakennettujen kasvialtaiden valmistuttua. Tulo- ja oleskelupihan laajahko pinnoite toteutettiin kaarevan ja suoralinjaisen ladonnan yhdistelmäkiveyksenä kolmea erilaista kivityyppiä käyttäen.

Autokatos saa kivipäällysteen
Suoralinjaisen muurikiven asentaminen

Kivivalinnat

Pihan paraatipuolen pinnoitekivien pääväriksi valittiin rusehtava sävy, joka kävi kivasti yksiin rakennuksen värityksen kanssa. Kivityypeiksi valikoituvat neliömäinen laatta, suorakaiteen muotoinen pieni betonikivi sekä pihakivisarja, joka sisälsi erikokoisia suorakaiteen ja neliön muotoisia kiviä. Kivet olivat saman vahvuisia ( 60 mm:ä ), joten pohjat pystyi työstämään kaikille samaan tasoon.

Kaadot kohdilleen

Siinä missä muurirakennelmia pystytettäessä haettiin tarkasti vaakatasoa, mitatiin nyt tiukkaan korkoja olemassa olevista valmiista pinnoista kaltevuuksien määrittämiseksi hulevesien ohjailua silmälläpitäen. Tontin rajalla tieliittymään ulottuvan ajotien asfalttipinta oli reippaasti yli 40 cm alempana mitä autokatoksen kivipinta. Näin suositusten mukainen 2 % :n, ja vähän reilumpikin kallistus oli hyvin toteutettavissa.

Kiveyksen pohjaus

Hieman kohollaan olevan murskesorapinnan kuoriminen vaatii järeämpää kalustoa oikean kaltevuuden aikaansaamiseksi. Ketterä pyöräalustainen kaivinkone ja kokenut kuski selviytyivät työstä ongelmitta Ylijäämä kaivumaa hyödynnettiin tulevan grillialueen kiveyksien pohjauksiin.

Pohjan työstämisen jälkeen kantavakerros tärytettiin 200 kg painoisella maantiivistimellä. Asennushiekan levityksen yhteydessä pohjan päälle asennettiin pitkät T-kiskot oikeaan kaltevuuteen varmistamaan tasainen kaato rakennuksen ja tulotien väliselle noin 20 metrin matkalle. Asennushiekka laajahkolle alueelle tasattiin oikolaudalla kaksissa miehin.

Laattojen ja kaarevan kiveyksen asentaminen

Kivilavat siirrätettiin konevoiman avulla kivettävän alueen reunoille jo ennen asennushiekan levittämistä. Hiekan tasauksen jälkeen ko. alueelle annettiin totaalinen liikkumiskielto ! Asennustyö aloitettiin neliömäisten laattojen latomisella muurien ja terassille johtavien portaiden eteen.
   

Laattojen jälkeen oli vuorossa oli loivalle kaarelle taipuvan betonikiven asentaminen. Kaarteen muotoilussa käytetiin apuna pitkää taipuisaa rimaa ja ulkoreunalle asennettiin musta kiviraita rajaamaan rusehtavaa pinnoitetta.

Betonikivi taipui sujuvasti loivalle kaarelle ilman leikkaamisia lähestulkoon koko pinnoitteen alalla. Säteen pienentyessä jyrkimmän kaarteen viimeistely vaati kuitenkin kivien työstämistä siistin lopputuloksen aikaansaamiseksi. Kaareva kiveys viimeisteltiin leikkaamalla betonikivet pöytäkivisahalla halutun kokoiseksi ja muotoiseksi, ja lopuksi palapelin osat asennettiin paikoilleen.

Sadevesikaivon ympärys

Betonikiveyksen valmistuttua sen sisälle jäävän sadevesikaivon ympärys viimeisteltiin kaarrekivisarjan kivillä. Kivet ladottiin ensin kaivon ympärille valmiin pinnoitteen päälle lopulliseen muotoon ja leikkauslinja merkattiin pienellä ”yhdenkäden” rälläkällä piirtäen. Pinnoite työstetiin ympyrän muotoon, jonka jälkeen kaarrekivet asennettiin sijoilleen sadevesikaivon ympärille.

Kivisarjan asentaminen

Kolmen erikokoisen laatan kivisarjan asentaminen aloitettiin asfaltin rajalta tonttiliittymän kohdalta. Laatat ladottiin rakennuksen seinälinjan suuntaisesti. Suoruus varmistettiin ajoittain linjalangan avulla.

Suoralinjaisen laatoituksen ja kaarevan betonikiveyksen yhteensovittamisessa ei selviä ilman kivien leikkaamista. Kun laatoitustyö oli edennyt täysillä kivillä betonikiveyksen liittymäkohtaan saakka, asennettiin leikattavat laatat sijoilleen kaarevan pihakiveyksen päälle ja kiviin piirrettiin oikea leikkauslinja taipuisan riman avulla.

Paras työkalu pitkähköön kaarevaan leikkaukseen on polttomoottorikäyttöinen tehokas timanttiterällä varustettu kivisaha joka mahdollistaa veden käytön minimoiden pölyhaitat.
Muotoon leikatut kivet asennettettin paikoilleen kivi kiveltä, jonka jälkeen leikkuutarhat pestiin pois tuoreeltaan valmiilta kiveykseltä.

Reunatuenta ja pinnoitteen saumaaminen

Valmis kiveys tuettiin noin 14 cm:ä korkealla reunakivellä. Reunakiviä asennettaessa maata kaivettiin pois sen verran että reunuksen pinta jäi vain hieman kiveystä korkeammalle. Reunakivien asentamisen jälkeen kiveyksen saumoihin harjattiin saumaushiekkaa ja pinnoite tärytettiin noin 60 kg:a painavalla täryllä.


About Pihakivimestari

Tässä blogissa pihasuunnittelun ja -rakentamisen ammattilainen antaa ideoita ja vinkkejä onnistuneen kivapihan suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon.