13-5_FIX 900_2

Pihan kunnostus – mitä kannattaa ottaa huomioon ja mitä välttää

Vanhan pihan taitava kunnostaminen parantaa asumisviihtyvyyttä ja nostaa asunnon arvoa samalla tavoin kuin vanhan talon remontointi. Pihan kunnostamisella voidaan parantaa sen ulkonäköä, toiminnallisuutta ja turvallisuutta. Lopputulos kannattaa suunnitella ympäröivän alueen henkeen ylirakentamista ja vääränlaisia materiaaleja välttämällä.

Kimmokkeen piharemonttiin voivat antaa elämäntilanteen muutokset, kasvillisuuden ränsistyminen, rakenteiden rappeutuminen ja kiinteistökauppa omistajavaihdoksineen. Jos talossa päivitetään jäte- ja hulevesijärjestelmiä, uusitaan lämmitysjärjestelmä, lisätään sokkeleiden kosteuseristyksiä tai tehdään rännikaivoja, on luontevaa jatkaa projekteja myös pihan saneeraustöillä, koska maata pihalla kaivetaan joka tapauksessa.

– Pihan kunnostamisella haetaan usein myös helpotusta puutarhanhoitotyöhön, eikä mikään tietenkään estä uudistamasta pihapiiriä pelkästään vaihtelun vuoksi. Remontin kohteeksi voidaan valita joku tietty osa pihasta, tai laittaa koko puutarha kerralla uuteen uskoon, Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n tuoteryhmäpäällikkö Tiina Kaskiaro toteaa.

– Ihmiset viettävät nyt paljon aikaa kotona ja tarttuvat mielellään piharemontteihin, jotka ovat ehkä olleet jo pitkään suunnitelmissa. Toimeen kannattaakin tarttua rohkeasti. Muutamien perusasioiden hallinnalla voi välttää yleisiä piharemonteissa esiintyviä virheitä ja onnistuu luomaan pitkäikäisiä piharatkaisuja.

 

Kaikki lähtee hyvästä suunnittelusta

Kaikki lähtee siitä, mitä sinä haluat pihasi ja puutarhasi tarjoavan juuri sinulle ja perheellesi? Tämä kysymys kannattaa esittää itselle ennen pihan suunnittelun aloittamista. Se, miten haluat pihaasi ja puutarhaasi konkreettisesti käyttää, määrittää, miten sinun kannattaa edetä suunnittelutyössä.

– Ammattilaisista on apua pihan kunnostussuunnitelman teossa, sillä omien toiveiden lisäksi myös asemakaavassa voi vaikuttaa ratkaisuihisi. Esimerkiksi autopaikkojen määrä, tontin is¬tutettavien osien sijainti, aitaaminen ja mahdollinen puiden säilyttäminen ovat tällaisia seikkoja, Kaskiaro toteaa.

Mahdollisimman yksityiskohtainen, paperille laadittu suunnitelma helpottaa mm. määrälaskentaa, kustannusarvion laatimista ja käytännön toteutustyötä. Se on aivan välttämätön, jos remontin teettää ulkopuolisella urakoitsijalla.

– Suunnitelma mahdollistaa myös vertailukelpoisten tarjousten pyytämisen sekä antaa mahdollisuuden jaksottaa piharemontti ja sen kustannukset tarvittaessa useamman vuoden ajalle ja silti toteuttaa tarvittavat työt mielekkäässä työjärjestyksessä.

Kaikki lähtee hyvästä suunnittelusta

Suunnittelun kulmakivet

Omistajan toiveet, tarpeet, kaavamääräykset ja käytettävissä oleva budjetti antavat raamit suunnittelulle. Jotta pihasta tulisi mahdollisimman toimiva ja käytännöllinen on suunnittelussa hyvä kiinnittää huomiota moniin yksityiskohtaisiin asioihin: maasto-olosuhteisiin, hulevesien ohjaamiseen, ilmansuuntiin, kulkuväyliin, autopaikkoihin, oleskelualueisiin ja huoltopihaan. Myös erilaiset rakenteet kuten aidat, muurit, terassit, portaat, pergolat ja koiratarha vaikuttavat kokonaisuuteen.

Lisäksi on syytä pohtia leikkialueen, hyötypuutarhan ja suojaistutusten mahdollista tarvetta ja miettiä onko nykyinen pihavalaistus riittävä. On myös tärkeää varata tilaa aurauslumelle. Naapurin, kunnan tai kaupungin puolelle lumia ei saa työntää. Ihanteellisin tilanne olisi keskittää lumitila ja hulevesien imeytys samaan paikkaan, jos mahdollista.

– Kun kaikki tarvittavat toiminnot on kartoitettu ja tilanjako tehty, on yksityiskohtaisemman suunnittelun, pintamateriaaliratkaisujen ja kasvivalintojen vuoro, Kaskiaro toteaa.

– Kun marssijärjestys on oikea, voidaan välttää turhia ja päällekkäisiä työvaiheita, säästää kustannuksia ja saada valmista pala kerrallaan.

Pihasuunnitelma

Pihakiveyksen suunnittelu

Pihakiveykset ovat monen piharakentajan haave. Niiden avulla voi rakentaa helppohoitoista ja näyttävää pihapiiriä. Pinnoitettavia alueita ovat tavallisesti polut ja käytävät, oleskelu- ja grillialueet, pääsisäänkäynti ja autolla liikennöitävät alueet. Lisäksi vaikkapa huoltopiha, tomutus- ja pyykinkuivaustelineen sekä jätekatoksen alusta kannattaa päällystää pihakivin jo pelkästään puhtaanapidon helpottamiseksi.

– Pihan yleissuunnitelmasta ei välttämättä ilmene kaikkia pihan pinnoitteisiin liittyviä yksityiskohtia. Esimerkiksi käytettävien pihakivien tyypit, vahvuudet, värit, pintakäsittelyt ja ladontakuviot kannattaa tarkentaa yksityiskohtaisemmassa suunnitelmassa.

– Näistä saa tarkkoja ohjeita kotimaisten pihakivivalmistajien kokoamasta pihan kunnostusoppaasta, joka on ladattavissa pihakivi.com -sivustolta. Ideoita, vinkkejä, ohjeita ja malleja pihan kiveyksen suunnitteluun kannattaa myös vierailemalla valmistajien näyttelypihoilla ja kivimyymälöissä sekä mallipuistoissa, joita on ainakin Mikkelissä ja Vantaalla. Myös Asuntomessuilla näkee nykyisen piharakentamisen trendit, Kaskiaro luettelee.

Lupa-asiat kuntoon ennen aloittamista

Piharakentaminen pohjautuu maankäyttö- ja rakennuslakiin ja sitä täydentäviin asetuksiin. Alue- ja kuntatasolla pykäliä tarkentavat kaavojen ohella kuntien ja kaupunkien rakennusjärjestykset.

– Pihan kunnostamisen vaatimat ilmoitukset tai luvat saa selville ottamalla yhteyttä asuinpaikkakunnan rakennusvalvontaan. Rivitaloyhtiön asuntokohtaisen pihan saneerausta suunniteltaessa kannattaa kääntyä taloyhtiön isännöitsijän ja hallituksen puheenjohtajan puoleen ja tarkistaa samalla taloyhtiön kanta tuleville toimenpiteille. Myös naapureita on hyvä kuulla ja pyytää suostumus vähintäänkin yhteisen tontin rajalla ja sen läheisyydessä tapahtuvien saneeraustöiden suhteen.

Töiden aikataulutus ja tarjouspyynnöt

Realistiset aikataulut ja töiden mielekäs toteutusjärjestys kannattaa miettiä huolellisesti etukäteen. Myös kaikki työssä tarvittavat materiaalit, koneet ja laitteet on syytä varata ennen piharemontin aloittamista.

– Hyvä organisaatiokyky on plussaa tilanteessa, jossa tontilla hääräävät samanaikaisesti työntekijät, koneet ja tarviketoimittajat kuormineen. Vaativa piharemontti on useimmiten järkevää teetättää viheralan urakoitsijalla. Hinnan lisäksi urakoitsijan valinnassa kannattaa tutustua referensseihin. Hyvä työ puhuu aina puolestaan.

Töiden aikataulutus ja tarjouspyynnöt

Pihakiveyksen rakentaminen

Ennen varsinaista rakentamista pihalla tehdään erilaisia alustavia työvaiheita. Kartoitetaan kaapelit, kaadetaan mahdollisesti puita, suojellaan säilytettävää kasvillisuutta, puretaan vanhoja pinnoituksia ja rakenteita sekä merkataan uudet alueet maastoon.

– Itse rakentamisessa aloitetaan pohjatöistä. Ne ovat Suomen olosuhteissa välttämättömät ja roudan liikuttamat päällysteet viestivät aina pohjatöiden riittämättömyydestä. Itse asentamisessa on myös monia eri työvaiheita ja näihin saa yksityiskohtaisia ohjeita esimerkiksi pihakivi.com sivuston oppaista. Huolellinen perehtyminen ohjeisiin auttaa välttämään turhia virheitä.

Pihakivien ja -laattojen asennuksessa ja koneellisessa työstössä on hyvä muistaa työturvallisuusasiat ja käyttää oikeaoppisia suojaimia ja varusteita. Talkoovakuutus on lisäksi hyvä turva palkatonta työtä tekeville.

Realistinen budjetti

Realistinen budjetti ja jaksotukset useammalle vuodelle

Pihan kunnostamisen hintahaarukka on hyvin laaja, sillä kustannukset riippuvat täysin lähtökohdista sekä materiaaleista, joita pihaan halutaan. Materiaalien lisäksi kustannuksiin vaikuttaa oman työn osuus pihan suunnittelussa ja rakentamisessa.

– Jotkut pihasuunnittelijat toimivat yhteistyössä viherrakentajien kanssa ja saat halutessasi tilattua pihan rakentamista osissa tai kokonaan avaimet käteen -periaatteella. Joillakin yrityksillä on tarjolla myös ns. Tee se itse -paketteja, jotka sisältävät täydelliset suunnitelmat ja ohjeet työn toteuttamiseksi, Kaskiaro vinkkaa.

Itse työn, materiaalien toimituksen ja laskutuksenkin voi jakaa useammalle vuodelle. Vanhemman pihan kunnostamiseen on hyvä varata 5.000 – 15.000 euroa ja pihan rakentaminen täysin valmiiksi 20.000 – 40.000 euroa.

 

Kotitalousvähennys

Puutarhan kunnostus- ja hoitotyöt kuuluvat kotitalousvähennyksen piiriin. Vakituisen asunnon ohella vähennystä voi saada myös vapaa-ajan asunnon pihan peruskorjaus- ja kunnossapitotöistä. Vähennys myönnetään vain työn osuudesta, ei työhön käytetyistä tarvikkeista tai matkakuluista. Uudisrakennuksen pihan rakentamistyöstä ei voi saada kotitalousvähennystä. Vähennys on henkilökohtainen ja molemmat puolisot voivat saada sen. Vähennyksen enimmäismäärä voi vaihdella vuosittain.

– Kotitalousvähennys myönnetään kalenterivuosittain ja maksuvuosi ratkaisee, mille vuodelle vähennys myönnetään. Jos teetät kunnostustyöt useammassa osassa ja maksut jaksottuvat esimerkiksi kahdelle eri vuodelle, voit hyödyntää vähennyksen kummaltakin vuodelta. Jos puolisoiden yhteenlaskettu kotitalousvähennys vuodessa on 4500 euroa, kahdelta vuodelta tämä on jo 9000 euroa, Kaskiaro summaa.

Lisätietoja kotitalousvähennyksestä ja sen hakemisesta saat Verohallinnon kotisivuilta vero.fi.