Valmiiden porras- ja rappukivien avulla rakennat puutarhaan turvalliset, tyylikkäät ja pitkä-ikäiset maastoportaat. Tuotteissa on valmiiksi huomioitu suositusten mukaiset askelmien nousut ja etenemät, mikä helpottaa ja nopeuttaa portaiden toteutustyötä.

Työstä pohja routimattomaksi

Pihakivistä tehtävien maastoportaiden pohja perustetaan routimattomaksi ja kantavaksi. Pohjaustyöt myötäilevät pihakivien perustustöitä ja laajuus on aina tapauskohtainen. Routaeristeiden käyttäminen vähentää kaivutöitä ja massojen vaihtoa.

Pohjatyöt
Portaiden rakentaminen

Kuinka monta askelmaa ?

Maastoportaiden mitoituksessa kannattaa ehdottomasti hyödyntää valmiiden porras-/rappukivien mittoja. Kokonaisia kiviä käyttämällä portaiden rakentaminen ei vaadi kivien leikkaamista. Luiskan korkeus ja pituus määrittävät puolestaan miten monta rappuaskelmaa portaat tarvitsevat. Turvallisen liikkumisen kannalta on tärkeää että rappujen nousut ja etenemät ovat kaikissa askelmissa samansuuruiset. Tarvittaessa luiska on muotoiltava sopivaan kaltevuuteen.

Laskentaesimerkki:

Mittaa vaaituskojeella ,tai vatupassia ja mittanauhaa apuna käyttäen luiskan kokonaiskorkeus tulevien askelmien kohdalta. Saatu lukema jaettuna halutulla askelmakorkeudella (13 cm ) antaa portaiden lukumäärän. Etenemä yksittäiselle askelmalle saadaan puolestaan mittaamalla luiskan vaakatasomitta, joka jaetaan aiemmasta laskutoimituksesta saadulla portaiden lukumäärällä.

Asennus alhaalta ylöspäin

Porraskivien asentaminen aloitetaan alimmasta porrasaskelmasta ylöspäin askel kerrallaan edeten. Kone ja asianmukaiset nostoraksit ovat hyvä apu massiivisimpia kiviä käsiteltäessä – etenkin silloin kun asennettavana on useampia askelmia. Esimerkiksi 750x400x130 porraskivi painaa 90 kg. Kivet asennetaan vaakasuoraan huomioiden etenemässä pieni kaato ulospäin juoksuttamaan vedet pois portaiden päältä.

Mikäli portaat tulevat muurin yhteyteen, ne voidaan rakentaa joko ennen, jälkeen tai samanaikaisesti muurin pystyttämisen kanssa. Mikäli muuri tehdään ensin, on erityisen tärkeää että portaiden mitat ovat tiedossa etukäteen ja mitoitukset maastoon tehdään huolellisesti. Valmis muurikivimuuri ei jousta, vaan porraskivien on mahduttava prikuulleen niille jätettyyn tilaan.

About Pihakivimestari

Tässä blogissa pihasuunnittelun ja -rakentamisen ammattilainen antaa ideoita ja vinkkejä onnistuneen kivapihan suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon.