Luonto on viime vuosina inspiroinut voimakkaasti betonisten pihakivien tuotekehittelyä. Sen tuloksena on syntynyt muun muassa ulkonäöltään luonnonliusketta muistuttavia pintaprofiloituja betonikiviä ja – laattoja, jotka täydentävä entuudestaan luonnonläheisille tonteille hyvin istuvaa monipuolista pihakivivalikoimaa. Tutustu tuotteisiin pihakivivalmistajien kotisivuilla.

Piha männikön katveessa

Luonnon keskellä mikään ei ole suoraviivaista. Pehmeät linjaukset eivät kuitenkaan ole pihakiville ongelma, sillä niin betonikivet kuin muurikivet taipuvat kaarevaan muotoon. Männikön katveessa sijaitsevan pihapiirin kivipolut polveilevat luontevasti varvikon keskellä ja muurit myötäilevät maaston muotoja. Seinän vierustalta alkava, luonnonkivimäisestä Louhikivestä ladottu pinnoite kiertää rakennuksen ympäri. Pihakivien neutraalit mustan ja harmaan puhuvat sävyt sulautuvat harmonisesti ympäröivään metsämaisemaan. Leikattavan nurmikon sijaan pihalle on ”palautettu” talon rakentamisen alta kuorittu varvikko metsänpohjasiirrännäisten, eli kuntan avulla.

Betonikivien ja luonnonmateriaalien yhteiselo on sopuisaa. Talon sisäänkäynnin edustalla pihakivimuurin katkaisee porraskivistä tehdyt raput. Graniittia ( nupukivi ) on käytetty betonikivistä ladotun käytävän reunatukena. Muuri-istutuksien kasvillisuus koostuu havuista ja matalista lehtipensaista. Perinteinen riukuaita on puolestaan omiaan rajaamaan metsäistä tonttia.

Betonikivien tuotekehittelylle pitää nostaa peukkua. Luonnonliuskeita muistuttavat kauniit pintaprofiloidut betonikivet miellyttävät silmää ja sulautuvat luonnon keskelle ilman riitasointuja.

Rinteen tuenta

Mäntykankaalla sijaitsevan tontin pohjia työstettäessä ylimääräinen maa-aines muotoiltiin siistiksi kumpareeksi väljän pihan reunaan. Näin säästettiin ylijäämämaiden poiskuljettamisen kustannuksissa ja saatiin samalla luonteva näköeste naapuriin päin. Kumpareen alareunaan pystytettiin muuri betonista muurikivistä ja hiekkamaa verhottiin kuntan avulla ympäröivän maaston kasvillisuuden kanssa yhteneväiseksi. Muurikiviä hyödynnettiin myös vapaa-ajan asunnon kupeella olevan puuterassin sokkelikivinä. Vesistöön viettävä jyrkkä rinnetontti vaati tukimuureja myös muualla. Maamassojen sitomiseen tukimuurien yläpuolella hyödynnettiin 8 cm:n paksuista Louhikiveä.

Rantasaunan räystään alustalle ladottu hieman normaalia leveämpi seinivierikiveys toimii samalla kulkureittinä saunan takana sijaitsevalle puuvarastolle.

Muurikiviä ja nuotion hehkua

Luonnonliuskekiviä muistuttavien betonkivien ohella myös muurikivet ovat saaneet osansa tuotekehittelijöiden luontobuumista. Uutuuttaan vanhennetuissa muurikivissä huokuu hienosti ajan patina. Ilmeikäs Rustikko-muuri peilaa puolestaan onnistuneesti inspiraation lähdettään luonnonliuskekivimuuria. Lisäksi pihakivistä koottuja nuotio- ja grillipaketteja löytyy mukavasti pihakivivalmistajien valikoimista täydentämään luontohenkistä pihapiiriä.

About Pihakivimestari

Tässä blogissa pihasuunnittelun ja -rakentamisen ammattilainen antaa ideoita ja vinkkejä onnistuneen kivapihan suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon.