Monikäyttöisten betonisten muurikivien hyödyntäminen piharakentamisessa jatkaa kasvuaan. Alkuperäisen käyttötarkoituksensa, luiskien tukemisen ohella, muurikivet palvelevat myös tasamaatonteilla erilaisissa piharakenteissa, kuten esimerkiksi korotettujen istutuskaukaloiden ja kasvilavojen rakentamisessa, ulkorakennusten sokkelikivinä, portinpilareina, ja voipa tietyn tyyppisistä muurikivistä tehdä vaikkapa grillin tai nuotiopaikan.

Monta muurikivityyppiä, yksi laskutapa

Muurikivityyppejä on erilaisia, mutta niiden tarpeen määrittämiseen päätee yksi yksinkertainen laskutapa

Juoksumetrit

Kun mieluisa kivityyppi on löytynyt, laskenta lähtee liikkeelle juoksumetreistä, eli mitataan kuinka monta metriä on tulevan muurin pituus. Jos on olemassa paperille piirretty mittatarkka pihasuunnitelma, tai deltajipiirros muurista, saa juoksumetrit mitattua pöydän ääressä suhdeviivainta apuna käyttäen. Mikäli suunnitelmaa ei ole, mutta muurin tuleva tarkka sijainti puutarhassa on tiedossa, mitataan juoksumetrit maastossa metrimitan avulla.

Korkeus

Juoksumetrien lisäksi määrälaskentaa varten tarvitaan tulevan muurin korkeus.

Neliömetrit

Kun sekä muurin juoksumetrit että korkeus ovat tiedossa, saadaan kertolaskutoimenpiteellä ( juoksumetrit x korkeus) laskettua tulevan muurin pystyseinämän neliömetrit.

Loppusumma

Valmistajien tuoteluetteloista löytyvät muurikivien mitat tyypeittäin ja tieto paljonko kiviä menee yhdelle neliömetrille. Laskutoimenpide ( pystyseinämän neliömetrit x valitun muurikivityypin menekki/ kpl/m2) kertoo montako kappaletta muurikiviä tuleva rakennelma kaikenkaikkiaan vaatii. Täältä löydät muurikivet ja valmistajat

Muista peruskivien lisäksi ”erikoiskivet”

Reiälliset muurikivityypit vaativat peruskivien lisäksi erillisen umpinaisen kansikiven. Kivityypistä ja muurirakenteen muodosta riippuen voidaan tarvita myös pääty- ja kulmapaloja. Myös nämä ”erikoiskivet” on hyvä huomioida kivimääriä kartoitettaessa ja tilattaessa.
Koska kansikiviä tulee vain yksi kerros, eli päällyskerros, saadaan niiden tarvittava kappalemäärä laskemalla ensin montako kansikiveä tarvitaan yhdelle juoksumetrille, ja kertomalla saatu luku juoksumetrien määrällä.

OTETAAN ESIMERKKI:

Kuvan istutusaltaassa käytetyn kivityypin mitat ja menekki/m2:

Kivipari = reiällinen peruskivi + välikivi.
Kiviparin pituus yhteensä 560 mm, korkeus 100 mm.
Ko. muurikivityypin menekki 17,8 kpl/m2

Laskutapa
Juoksumetrit = Punainen viiva = 9,7 m
Muurin korkeus ilman kansikiveä = Sininen viiva = 0,5 m ( alimmaisesta kerroksesta osa muurikivistä jää usein osittain maan alle, tai viereen tulevan kiveyksen alapuolelle kuten kuvassa )

Laskutoimenpide ( Juoksumetrit 9,7 x korkeus 0,5 ) = antaa pystyseinämän neliömetrit = 4,85 m2
Koska kivien menekki on 17,8 kpl/ m2, selviää peruskiviparien kokonaistarve kertolaskulla 4,85 x 17,8 = 86,33 kappaletta.

Lopuksi lasketaan vielä paljonko tarvitaan umpinaisia kansikiviä (keltainen viiva), jonka kiviparin pituus on niin ikään 560 mm ( 0,56 m) ja korkeus 100 mm ( 0,1 m). Se selviää jakolaskutoimenpiteellä 1jm / 0,56 m = 1,79 kpl/ jm. Saatu luku kerrottuna juoksumetrien määrällä kertoo puolestaan tarvittavien kansikiviparien määrän ( 9,7 jm x 1,79 = 17,37 kpl )

Lopuksi saadut summat pyöristetään ylöspäin tasaluvuiksi. Eli yläpuolella olevan kuvan istutuskaukaloon tarvitaan peruskivipareja 87 kpl ja kansikivipareja 18 kpl.

Lue myös: Lyhyt oppimäärä pihakivien määrälaskentaan

Muurikivien määrälaskenta palvelee myös tarjouksia pyydettäessä. Vain tietämällä mitä, ja kuinka paljon, on mahdollista saada vertailukelpoisia tarjouksia.

 

About Pihakivimestari

Tässä blogissa pihasuunnittelun ja -rakentamisen ammattilainen antaa ideoita ja vinkkejä onnistuneen kivapihan suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon.