Kysyvä ei kaapeleita katko. Vai katkooko ?

Maan alla näkymättömissä risteilee jos minkä sortin piuhaa ja putkea; sähkö- ja telekaapeleita, vesi- ja viemäriputkia yms. Mikäli kaapeli tai putki pihaa kaivettaessa vaurioituu, on vastuu kaivajan ( tai toimeksiantajan) Ja se lasku – se on yleensä melkoisen suuri. Maanlaisten kaapeleiden ja putkien sijainnit kannattaakin selvittää hyvissä ajoin ennen kaivutöiden aloittamista vahingon välttämiseksi.

Tilaa kaapelikartta tai -näyttö

Maanalaisia kaapeleita ja putkia on mm. sähköyhtiöllä, teleoperaattoreilla, kaupungeilla ja kunnilla, sekä vesilaitoksilla ja – osuuskunnilla. Niitä voi olla myös muilla toimijoilla. Kaapeleiden sijainti selviää yleensä ajantasaisesta kaapelikartasta. Sen voi pyytää edellämainituilta tahoilta, tai verkossa toimivilta palveluntuottajilta kuten esimerkiksi Johtotietopankki tai Kaivulupa. Mikäli kartta ei ole riittävä selvittämään kaapeleiden sijaintia, tehdään näyttö maastokäyntinä pihamaalla. Kaapelinäyttö tulee tilata hyvissä ajoin, vähintään kolme neljä arkipäivää ennen kaivutöiden aloittamista. Ajantasainen kartta kaapeleiden sijainnista ja näyttö maastossa ovat kaivajalle pääsääntöisesti ilmaisia. Ajantasaiset tiedot molemmissa tapauksissa ovat puolestaan voimassa vain määräajan.

Edellämainittujen kaapeleiden lisäksi on mahdollista että kiinteistöillä on omia maanalaisia kaapeleita yms. Näiden sijaintitietoja selvitettäessä kannattaa kääntyä kiinteistön omistajan tai isännöitsijän puoleen. Ulkopuolinen palvelu sijaintitietojen määrittämiseksi on maksullista.

Kaiva ensin käsikopelolla

Johtuen moninaisista syistä aina ei ole saatavilla varmaa tietoa siitä missä syvyydessä kaapelit maan alla sijaitsevat. Myös varoitusnauha saattaa puuttua, tai löytyä piuhojen kanssa samasta nipusta. Hyvänä, tai huonona, esimerkkinä mainittakoon omalla työmaallani muutama viikko sitten löydetty kaapelinippu varoitusnauhoineen vain 10 cm:ä maan pinnan alapuolelta ( kuva ). Kaapeleiden sijaintialueella tuleekin työskennellä erityisen varovaisesti ja mieluiten tarkistaa tilanne ensin käsin lapiolla kaivamalla kuin luottaa siihen että kaapelit sijaitsevat vähintään puolen metrin syvyydessä.

Maan alle upotettavien kaapeleiden syvyys vaihtelee moninaisista syistä. Suositus noin 60 cm jää toisinaan täyttymättä, tai tilanne muuttuu ajan saatossa.  Kaapelista kertovan huomionauhan tulisi lisäksi sijaita noin 20 cm:ä kaapelia pinnemmassa. Tämä piuhanippu varoitusnauhoineen löytyi vain 10 cm:n syvyydestä maan alta. Onneksi kaivaja oli varovainen ja huomasi kaapelit ajoissa välttäen vahingon.

Maanrakennustyöt ja teleoperaattoreiden tietoliikennelaitteet ( Kaivulupa)
Ohjeet työskentelystä sähkökaapeleiden läheisyydessä ( Tukes )

About Pihakivimestari

Tässä blogissa pihasuunnittelun ja -rakentamisen ammattilainen antaa ideoita ja vinkkejä onnistuneen kivapihan suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon.