Rannalle rakentamista katsotaan useimmiten suurennuslasin läpi ja toimenpiteet vaativat monessa suhteessa erityistä tarkkuutta.   Aivan ensimmäiseksi tulee selvittää paikkakunta- / aluekohtaiset rantarakentamiseen liittyvät suositukset ja määräykset, ja hankkia mahdollisesti tarvittavat viranomaisluvat.  Oman haasteensa vesirajalle rakentamiseen heittää myös käytännön tekninen työ monine työvaiheineen, jonka toteutusta valvoo lahjomaton luonto olosuhteineen.

Lisää käyttöneliöitä muurin avulla

Rantaviivalle rakennettava tukimuuri betonisista muurikivistä tuli kysymykseen kun haettiin ratkaisua käyttöneliöiden, eli tasaisen alueen saamiseksi uudisrakennuskohteen  jyrkästi rantaan viettävälle kapealle takapihalle.  Muureja pystytettiin loppujen lopuksi kaksi, jotta niiden korkeus pysyi kohtuudessa.  Näin ollen takapihalle muodostui kaksi eri tasossa olevaa tasannetta oleskelua ja pihapelejä varten.

Pohjaustyöt,  anturan valaminen ja asentaminen

Vesirajalle rakennettava muuri, joka joutuu alttiiksi sekä säiden että veden korkeuserojen vaihteluille, on pystytettävä liikkumattomalle perustukselle.  Ison koneen pääsy rantaviivalle onkin edellytys asianmukaisten pohjien aikaansaamiseksi muurirakenteelle.  Kun pohja oli kaivettu ja tasattu oikeaan korkeuteen, ei routaeristelevyjen määrässä ei säästely.  50 mm:ä paksuja eristelevyjä asennettiin kaksi päällekkäin reilusti yli tulevien muuri- ja porrasrakenteiden alalle.

Huolellisen routaeristyksen lisäksi rantaviivalle rakennettava korkeahko muuri vaatii betonianturan.  Anturamuotin rakensimme laudasta eristelevyjen päälle levitetyn ja  tasatun murskesorakerroksen päälle.  Lisäksi laitoimme harjaterästä lujittamaan reilun 20 cm:n vahvuista anturavalua. Antura valettiin valmisbetonimassasta, joka toimitettiin työmaalle pitkällä syöttöputkella varustetulla pumppuautolla.

 

Valu kuivahti ja kovettui riittävästi reilussa vuorokaudessa anturakehikon laudoituksen purkua ajatellen. Anturan päälle tuleva ensimmäinen kivikerros asennettiin paikoilleen muurauslaastilla,  ja hienosäätö vaakasuoraan varmistettiin vatupassin avulla.  Lisälujuutta muurirakenteeseen haettiin kiinnittämällä harjateräkset anturaan muurikivien pystyreikien kohdilla, ja täyttämällä reiät betonimassalla.

 

Tuulen yltyessä ja suunnan muuttuessa veden pinta nousi yhdessä yössä yli 30 cm:ä ollen huomattavasti keskivertokorkeutta korkeammalla ajankohtaan nähden.  Veden pinnan korkeuden muutos aikaisti suunniteltua uimarantahiekan laittamista, mikä olikin iso apu vedenhallintaa ajatellen.

Ranta on viimeistelyä vaille valmis. Betoniset porraskivet johtavat pienelle beachille ja muurin takaosa odottaa multatäyttöjä ja kasvillisuutta.  Korkeutta muurilla on noin 70 cm maanpinnan yläpuolella, pari kivivarvia jätettiin tueksi näkymättömiin  maanpinnan alle.  Aallokon mukanaan tuoma kaisla on hyvä poistaa aika ajoin jotta ranta pysyy siistinä.

Tinkimätön perustustyö ja muurikivien huolellinen asentaminen palkitsi tekijänsä horjumattomalla rakenteella.  Vesirajalla seisova muurikivimuuri on uhmannut aaltoja ja  vuodenaikojen vaihtelevia sääolosuhteita nyt kolmatta vuotta näyttäen edelleen ryhdikkäältä.  Kasvillisuus muurin takana on rehevöitynyt elävöittäen ja pehmentäen mukavasti massiivista muurirakennetta.

About Pihakivimestari

Tässä blogissa pihasuunnittelun ja -rakentamisen ammattilainen antaa ideoita ja vinkkejä onnistuneen kivapihan suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon.