Vielä reilut parikymmentä vuotta sitten käytöstä poistettuja ratapölkkyjä hyödynnettiin yleisesti erilaisissa piharakennelmissa kuten esimerkiksi tukimuureissa ja rapuissa.  Nykyään nämä materiaalit luokitellaan ongelmajätteeksi, eikä esimerkiksi  kreosootilla kyllästettyjä ratapölkkyjä ole enää vuoden 1996 jälkeen  saanut käyttää pihapiirissä paikoissa ja rakenteissa joissa voi aiheutua toistuvaa ihokosketusta.  Vuonna 2009 ehtoja tiukennettiin entisestään  komission asetuksen myötä, joka rajoitti kreosoottiöljyllä käsitellyn puutavara käytön vain ammattikäyttöön.

Pihan kunnostamisen yhteydessä ratapölkkyrakenteita  on vuosien varrella saneerattu,  ja vanhat haitallisia kemikaaleja sisältävät materiaalit vaihtuneet suurelta osin nykyaikaisiin betonisiin pihakivituotteisiin.  Esimerkiksi betoniset muurikivet ovat korvanneet ratapölkyistä rakennetut muurit, ja  maastoportaat rakennettu uudelleen käyttäen betonisia tai graniittisia kiviä tai laattoja.

Kreosoottikyllästetty puu luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi, joten vanhoja pölkkyjä ei saa hävittää polttamalla, vaan ne on toimitettava erilliskeräilyyn.

Ratapölkyistä tehty muuri sai purkutuomion pihan uudistamisen yhteydessä. Vanhat laatat kierrätettiin kivipation pinnoitteeksi ja laajennettu korotettu istutusalue reunustettiin betonisella muurikivellä.

Ratapölkyistä tehty muuri sai purkutuomion pihan uudistamisen yhteydessä. Vanhat laatat kierrätettiin kivipation pinnoitteeksi ja laajennettu korotettu istutusalue reunustettiin betonisella muurikivellä.

Vanhat huonokuntoiset portaat ovat turvallisuusriski. Kätevä tapa kunnostaa maastoportaat turvallisiksi kulkea on vaihtaa aikansa eläneet ratapölkkyaskelmat rappujen tekoon tarkoitettuihin betonisiin porraskiviin, joiden nousu ja etenemä on valmiiksi mitoitettu

Vanhat huonokuntoiset portaat ovat turvallisuusriski. Kätevä tapa kunnostaa maastoportaat turvallisiksi kulkea on vaihtaa aikansa eläneet ratapölkkyaskelmat rappujen tekoon tarkoitettuihin betonisiin porraskiviin, joiden nousu ja etenemä on valmiiksi mitoitettu

About Pihakivimestari

Tässä blogissa pihasuunnittelun ja -rakentamisen ammattilainen antaa ideoita ja vinkkejä onnistuneen kivapihan suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon.