Takapihan kunnostaminen alkoi rakennuksen jatkeeksi sijoittuvan oleskelualueen uudistamisella. Remontin myötä oleskelualue sai huomattavasti lisää neliöitä. Lisäksi aikaisemmin irrallaan nurmikon keskellä sijainnut kukkapenkki muutettiin korotetuksi muurikivin rajatuksi istutusryhmäksi ja siirrettiin osaksi kivettyä patiota. Aivan ensimmäiseksi kuitenkin tehtiin talon päätyyn etu- ja takapihan yhdistävä betonikivipinnoitteinen käytävä.

OT pihakäytävä SA

Betonikivin pinnoitettua käytävää reunustaa neliömäisellä 100 x 100 kivellä tehdyt raidat. Seulanpääkiveä on hyödynnetty rakennuksen seinivieren ohella valaisimien alustana maanpinnan tasoon upotettuna.

Pation uusi ilme

Pation kiveäminen aloitettiin rakennuksen seinälinjasta ulospäin suorakaiteen muotoisella betonikivellä tiililadontana. Koko talon pituudelle ulottuvaa laajaa kivipintaa elävöitettiin sekä sisäänkäynnin kohdalla, että rakennuksen kulmalla ympyriäisellä ladonnalla hyödyntämällä kaarevan ladonnan ilman leikkuuta mahdollistavia ns. kaarrekiviä.  Täysin ilman kivien työstämistä ei tässä tapauksessa kuitenkaan selvitty.  Pyöreä ladonta suorakaiteen muotoisen pinnoitteen keskellä  edellytti luonnollisesti ympäröivän kiveyksen ( betonikivien ja laattojen ) leikkaamista kaarevaan muotoon.

Kaarrekivet SA

Ympyriäinen ladonta on helppoa ns. kaarrekivien avulla.

OT oleskelu1 ennen-jälkeen SA

Piharemontin myötä pation pinnoitteet päivitettiin nykyaikaiseksi ja irrallaan olevat kasviryhmät yhdistettiin muurikivistä tehdyn istutuskaukalon avulla osaksi oleskelu-aluetta.

Elävyyttä yhdistelmäkiveyksillä 

Piristystä tilavan pation kivipäällysteeseen haettiin muun ohella yhdistelemällä keskenään erimuotoisia ja -kokoisia betonikiviä. Esimerkiksi muurikivistä tehdyn istutuskaukalon ympärille ladottiin neliömäistä betonilaattaa.  Lisäksi sekä laatoitus että rakennuksen kulmalta tontin taakse lähtevä betonikivikäytävä reunustettiin 100 x 100 noppamaisella kivellä.
Erinomaisen näkö- ja tuulensuojan muodostavien ikivihreiden tuijien kasvualusta rajattiin  maahan pystyyn upotetulla betonikivellä ja reunustettiin lisäksi nurmikon puolelta maan pinnan tasoon asennetulla betonilaatalla.  Rajaus antaa havuryhmälle ryhdikkään ilmeen ja helpottaa hoitotyötä. Ruohonleikkurin toisen pyörän kulkiessa laatoituksen päällä, ei leikkuun jäljiltä jää viimeisteltäviä heinätupsuja.

OT oleskelu2 ennen- jälkeen SA

 

About Pihakivimestari

Tässä blogissa pihasuunnittelun ja -rakentamisen ammattilainen antaa ideoita ja vinkkejä onnistuneen kivapihan suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon.