Asteittain pitenevät päivät, varkain vajuvat hanget ja lumen alta paljastuvat pälvet ovat varma merkki talven selättämisestä. Innokkaimmilla multasormilla onkin jo täysi tohina päällä, ja ensimmäiset kylvöt tehtynä tulevan kesän viljelyä silmälläpitäen. Kevättalvi on mitä parhainta aikaa myös suunnittelutyölle. Valoisuuden lisääntyminen ja luonnon herääminen uuteen kasvukauteen inspiroi luovuutta poikien piristäviä pointteja niin uudispihaan kuin vanhan puutarhan kunnostamiseen. Vielä on muutama viikko erinomaista aikaa listata toiveita, tutustua pihan erilaisiin rakennusmateriaaleihin ja pinnoitteisiin, perehtyä kasvien maailmaan ja piirtää ajatuksia paperille. Ideoinnin kohteena voi olla koko piha, tai pelkästään jokin tietty osa-alue puutarhasta. Kun lumet ja routa ovat sulaneet voi luottavaisin mielin ryhtyä toteuttamaan unelmiensa pihapiiriä valmiin suunnitelman pohjalta.

Miten tarkka pihasuunnitelman tulee olla ?

Pihasuunnitelmia on monenlaisia ja monentasoisia riippuen mm. pihan rakentamisen tai kunnostamisen laajuudesta, vaativuustasosta, käytännöntyön toteuttajasta ja käytettävissä olevasta budjetista. Suunnitelma voi olla luonnostyyppinen hahmotelma eri toimintojen sijoittamisesta tontille, yksityiskohtainen piirros kasvi- ja materiaaliluetteloineen erityyppisillä detaljeilla täydennettynä, tai siltä ja väliltä.

Luonnostyyppinen pihasuunnitelma palvelee hyvin esimerkiksi tee-se-itse rakentajaa. Mikäli viher- ja kivityöt on tarkoitus teettää avaimet käteen ulkopuolisella urakoitsijalla, on suunnitelman oltava mittakaavaan laadittu ja mahdollisimman yksityiskohtainen. Käytännön toteutustyön ohella seikkaperäinen suunnitelma helpottaa mm. määrälaskentaa, kustannusarvion tekemistä, tarjouspyyntöjen laatimista ja on edellytys vertailukelpoisten tarjousten saamiseksi.

Patiokiveys  SA

Mistä apua suunnitteluun ?

Mikäli pihan suunnittelussa tarvitsee apua, kannattaa vihersuunnittelijaan olla yhteydessä viimeistään nyt. Mitä pidemmälle kevät etenee, sitä kiireisemmiksi ammattilaisten aikataulut muuttuvat. Toisinaan jo pelkkä pihasuunnittelijan konsultointikäynti voi riittää vahvistamaan omia näkemyksiä ja tuomaan ratkaisun pihan ongelmallisiin kohtiin.
Pihasuunnitelmia tekevät useimmat viheralan yritykset. Asuinpaikkakunnan lähiympäristössä toimivaa palveluntarjoajaa voi etsiä esimerkiksi netistä googlettamalla. Hyvän suunnittelijan yhteystiedot voivat selvitä myös puskaradion avulla.
Inspiraatioita ja ideoita suunnitteluun sekä mahdollisuuden tutustua tuotteisiin livenä tarjoavat myös puutarha-alan moninaiset kevätmessut, joista ensimmäinen Piha & Puutarha 2016 avaa ovensa reilun kahden viikon kuluttua Turussa.

Pihakivivalmistajien tuote-esitteet ja oppaat

Vinkkejä pihasuunnitteluun

Maisemasuunnittelijat

Muista luvat!

Piharakentaminen pohjautuu maankäyttö- ja rakennuslakiin ja sitä täydentäviin asetuksiin. Alue- ja kuntatasolla pykäliä tarkentavat kaavojen ohella kuntien ja kaupunkien rakennusjärjestykset, joiden sisältö vaihtelee yllättävän paljon alue- ja paikkakuntakohtaisesti .
Lupa-asioista kannattaa ottaa selvää jo suunnitteluvaiheessa, sillä lupien on oltava kunnossa ennen pihan rakentamisen tai kunnostamisen aloittamista. Mitä ilmoituksia tai lupia pihan kunnostaminen vaatii selviää ottamalla yhteyttä esimerkiksi asuinpaikkakunnan rakennusvalvontaan.

Pihasuun - etupiha- SA

About Pihakivimestari

Tässä blogissa pihasuunnittelun ja -rakentamisen ammattilainen antaa ideoita ja vinkkejä onnistuneen kivapihan suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon.