Sataa sataa ropisee. Poikkeuksellisen runsassateinen kesä on paitsi koetellut auringonpalvojien sietokykyä,  myös testannut tehokkaasti sadevesijärjestelmien toimivuutta . Paikoin runsaskin vedentulo ja voimakkaat kuuroluonteiset sateet ovat lisäksi ilmaisseet selkeästi  mahdolliset puutteet tontin pintavesikaltevuuksissa.   Jos kaikki on kunnossa ei rankkasateista ole ollut –  eikä tule olemaan haittaa. Vedet imeytyvät maahan tai ohjautuvat sinne minne pitääkin.

Uudisrakennuksilla tilanne parempi

Uudisrakennuksilla tontin sadevesienhallinta on useimmiten hyvällä mallilla.  Monin paikoin kaupunkien ja kuntien rakennusvalvonta saattaa edellyttää  suunnitelmaa  tontin pinta- ja salaojavesien ohjaamiseksi kunnalliseen sadevesijärjestelmään jo rakennuslupahakemuksen yhteydessä, ja tarvittavat kuivatusjärjestelmät asennetaan paikoilleen samoin tein talon ja pihan rakentamisen yhteydessä.

Vanhojen rakennusten pihapiireissä  tilanne on monesti huonompi, ja pintavesien ohjauksen saattaminen toimivaksi ja nykytasoa vastaavaksi johtaa yleensä suurehkoihin remontteihin.

Sadevesikaivot SA

Jälkikäteen tehdyt sadevesijärjestelmät kaivoineen kuormittavat  kaupungin vanhoja verkostoja.  Ylikuormituksen välttämiseksi olisikin eduksi jos edes osa hulevesistä olisi mahdollista palauttaa luonnon kiertokulkuun hyvin vettä läpäisevien betonikivien avulla. Lue lisää VETTÄ LÄPÄISEVISTÄ BETONIKIVISTÄ  ja PIHAN VEDENHALLINNASTA.

Tiiviit pohjat ja riittävät kallistukset

Pihakiveyksiä tehtäessä pintavesikaltevuudet otetaan huomioon jo kiveyksen pohjia tehtäessä.  Talon rakenteiden kosteusvaurioiden ehkäisemiseksi kallistussuunta on aina rakennuksista poispäin ja minimissään 2 %, eli 2 cm yhden metrin matkalla. Kallistukset tehdään tapauskohtaisesti ; minimikallistus ei välttämättä aina ole riittävä.

Etenkin autotallien edustoille ja pihateille syntyy helposti vettä kerääviä painanteita mikäli kiveyksen pohjaa ei ole tiivistetty erityisen huolella ja kallistukset eivät ole riittävät.   

Etenkin autotallien edustoille ja pihateille syntyy helposti vettä kerääviä painanteita mikäli kiveyksen pohjaa ei ole tiivistetty erityisen huolella ja kallistukset eivät ole riittävät.

Kourulaatta kokoaa pintavesiä

Betonista pihakivituotteiden valikoimasta löytyy tontin vedenhallintaan  esteettömän kulun mahdollistavia toimivia ratkaisuja. Esimerkiksi kourulaatta istuu luontevasti yhteen muiden kiveyksien kanssa ohjaten pinta vedet pois patioilta ja pihateiltä.   Kourulaatan voi asentaa tarpeen mukaan joko kiveyksen keskelle tai reunaan.  Reunaan asennettuna napakka laatta toimii samalla päällysteen tukena ja rajaajana.

kourulaatta_lakka_300px

Vettä juoksuttavan uoman päällysteen keskelle  voi myös latoa myös betonikivistä.  Valmiin kiveyksen väliin jätetään esimerkiksi kolmen kiven levyinen rako, joka  muotoillaan tasaiseksi  ”uomaksi” kuperan laudan avulla. Apuväline on helppo työstää kuviosahalla.

Kupera lauta SA

 

 

About Pihakivimestari

Tässä blogissa pihasuunnittelun ja -rakentamisen ammattilainen antaa ideoita ja vinkkejä onnistuneen kivapihan suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon.