Pihan pinnoitteisiin kohdistuvat kuormitukset ovat erilaisia käyttökohteesta riippuen. Siinä missä jalan kuljettavien käytävien, polkujen ja oleskelualueiden käyttö on kevyttä ja usein pelkästään kesäaikaista, joutuvat autolla liikuttavat, talvipuhtaana pidettävät piha- alueet kovalle rasitukselle ympäri vuoden. Nykyautot ovat massiivisia menopelejä verrattuna menneiden vuosikymmenten ajoneuvoihin. Pistekuorma renkaiden alla on suuri, ja jos talliin ei pääse ajamaan suoraan joutuu kiveys kovalle myös sivusuunnassa, talliin jyrkästi kurvattaessa. Rengasuriin muodostuneet painaumat erottuvat hyvin etenkin näin keväisin kun painanteisiin kerääntynyt vesi vuoroin sulaa ja jäätyy.

Ohessa muutamia vinkkejä joiden avulla saat kiveyksen pysymään kuosissaan autotallin edustalla :

Rinnetonttien huomattavat korkoerot aiheuttavat lisähaastetta piharakentamiselle.  Muurikivistä tehdyt tukimuurit pitävät maamassat paikoillaan jyrkässä luiskassa autotallille tultaessa.

Rinnetonttien huomattavat korkoerot aiheuttavat lisähaastetta piharakentamiselle. Muurikivistä tehdyt tukimuurit pitävät maamassat paikoillaan jyrkässä luiskassa autotallille tultaessa.

•Ulota pohjaus tarvittavine routaeristykseen kauttaaltaan reilusti metriä leveämmäksi mitä kivettävä alue.
•Tee riittävän vahva kantavakerros ( 20 – 30 cm) käyttämällä esimerkiksi raekooltaan 0 -35 mm:n murskesoraa.
•Tiivistä kantavakerros huolellisesti 200 – 400 kg:n maantiivistimellä. Käytä tiivistämisessä apuna vettä.
•Tee pinnoitteen lopulliset muodot ja tasaukset raekooltaan 0 – 16 mm:n murskesoralla niin tarkasti että asennushiekan tarve on minimaalinen.
•Valitse myös asennushiekaksi hyvin tiivistyvä sora-aines, esimerkiksi 0 – 6 mm kivituhka.
•Tasaa ja tiivistä myös asennushiekkana käytettävä kivituhka niin että voit asentaa betonikiveyksen tai – laatoituksen käytännössä kovalle pinnalle.
•Valitse pinnoitteeksi 80 mm:ä paksu betonikivi tai -laatta.
•Tue kiveyksen reunat huolellisesti massiivisella maahan upotettavalla reunakivellä.

Kuuden erikokoisen, 80 mm:ä paksun kiven sarjalla toteutettu pinnoite kestää raskasta kulutusta ja kuormitusta hyvin tiivistetyllä, asianmukaisesti pohjatulla alustalla.

Kuuden erikokoisen, 80 mm:ä paksun kiven sarjalla toteutettu pinnoite kestää raskasta kulutusta ja kuormitusta hyvin tiivistetyllä, asianmukaisesti pohjatulla alustalla.

Kapeahkokin reunatuki maahan upotettuna ja  maakosteaan betoniin asennettuna antaa hyvän tuen pinnoitteelle ja varmistaa sen paikoillaan pysymisen.

Kapeahkokin reunatuki maahan upotettuna ja maakosteaan betoniin asennettuna antaa hyvän tuen pinnoitteelle ja varmistaa sen paikoillaan pysymisen.

About Pihakivimestari

Tässä blogissa pihasuunnittelun ja -rakentamisen ammattilainen antaa ideoita ja vinkkejä onnistuneen kivapihan suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon.