Pihatiet, autokatoksen edusta, pysäköinti ja kääntöpaikat vaativat kulutusta kestävän pinnoitteen.  Ehdon täyttävät  esimerkiksi 60 mm:ä paksut  betonikivet, jotka kestävät hyvin henkilöautoliikenteen. Jos pihassa säännöllisesti ajetaan  tai pysäköidään henkilöautoa raskaammalla kalustolla on betonikivien paksuuden hyvä olla  80 mm:ä.  Kiveysten pohjaukset täytyy liikennöitävillä alueilla tehdä erityisen huolellisesti.

Pihatie SA

Pihan sisäänajotien leveyttä määritettäessä on taajama-alueilla hyvä tarkistaa mahdolliset kaavamääräykset.  Yleensä leveys on  3-5 metriä.  Lisäksi kannattaa varata tilaa parkki/vieraspaikalle ja huomioida myös mahdollinen kääntöpaikka. Sitä parempi mitä väljemmäksi alueet pystyy mitoittamaan.

Lumisilla seuduilla läpi vuoden liikuttavien käytävien ja pihateiden leveyttä suunniteltaessa on hyvä tiedostaa myös lumityössä käytettävä kalusto ja mitoittaa leveydet sen mukaan. Lisäksi varastoitavalle lumelle olisi hyvä olla paikka mietittynä runsaslumisen talven varalle.

About Pihakivimestari

Tässä blogissa pihasuunnittelun ja -rakentamisen ammattilainen antaa ideoita ja vinkkejä onnistuneen kivapihan suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon.